Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

65 Dobrovolný svazek obcí Adamov – Hůry

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dobrovolný svazek obcí Adamov – Hůry

Spisová značka:  OLVV-správ. 120692/2016/lusk
Pořadové číslo:  65/DSOČB/2016
Název:   Dobrovolný svazek obcí Adamov – Hůry
IČO:   053 82 751
Sídlo:   V chalupách 47, 373 71  Adamov
Vznik:   9. 9. 2016
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:  

1. obec Adamov
2. obec Hůry


Předmět: 

1. Účelem svazku je vybudování vodního díla pod názvem „Adamov, Hůry – kanalizace, vodovod“.
2. Předmětem činnosti svazku obcí ve smyslu ustanovení § 50 zákona o obcích jsou činnosti související se zabezpečením zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, konkrétně plnění úkolů souvisejících se zabezpečením přípravy a realizací stavby kanalizace, resp. vodovodu obcí Adamov a Hůry, konkrétně:
a) kanalizační stoky „A“ DN 600 mm o délce 475 m, která bude po vybudování v majetku obce Adamov,
b) kanalizační stoky „B“ DN 300 mm o délce 175 m, která bude po vybudování v majetku obce Hůry,
c) vodovodu HDPE 90/8,2 mm o délce 155 m, který bude po vybudování v majetku obce Hůry a zajištěním jejich následného provozování prostřednictvím třetí osoby.


Orgány svazku: 

Valná hromada
Rada svazku
Revizní komise svazku
Rada svazku: Rada svazku je statutárním orgánem svazku, který řídí činnost svazku a zastupuje svazek navenek. Za radu svazku jedná navenek předseda rady svazku nebo jiný člen svazku samostatně. Podepisování za svazek se děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak označenému názvu svazku připojí své jméno kterýkoli člen rady svazku.

Členové rady:  

Petr Schicker, Adamovská 162, 373 71 Adamov  od 9. 9. 2016 dosud  
Jiří Borovka, V Polích 187, 373 71 Hůry   od 9. 9. 2016 dosud 

Příloha – sbírka listin

Smlouva o vytvoření DSO ze dne 7. 9. 2016 (292.93 KB) Smlouva o vytvoření DSO ze dne 7. 9. 2016

Stanovy ze dne 7. 9. 2016 (145.50 KB) Stanovy ze dne 7. 9. 2016

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku