Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

39 Podkletí

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Spisová značka:  OLVV-správ. 19201/2004/lusk
Pořadové číslo:  39/DSOCK/2004
Název:   Podkletí
IČO:   708 61 498
Sídlo:   Náměstí 35, 382 03 Křemže
Vznik:   8. 9. 2000
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové: 

 1. Obec Brloh
 2. Obec Holubov
 3. Městys Křemže
 4. Obec Nová Ves
 5. Obec Srnín
 6. Obec Zlatá Koruna

 

Předmět: 

 1. Prosazování zájmů sdružení i jednotlivých obcí při řešení rozvoje infrastruktury, výstavby veřejně prospěšných zařízení, řešení dopravní obslužnosti a odpadového hospodářství.
 2. Podpora podnikání ve vymezeném území.
 3. Rozvoj společných tradic, společenského dění, kultury a sportu.
 4. Úsilí o zkvalitnění školství, zdravotnictví, služeb a životního prostředí
 5. Zřizování podnikatelských a nepodnikatelských subjektů určených k dosahování cílů a záměrů sdružení.
 6. Za předmět činnosti sdružení se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů týkají jen jedné členské obce, pokud korespondují se zájmy sdružení jako celku.
 7. Propagace sdružení a jeho členských obcí.
 8. Ostatní výše nespecifikované společné zájmy


Orgány svazku

Rada starostů
Předseda
Místopředseda
Revizní skupina
 
Předseda svazku: 

Předseda je statutárním orgánem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními a zastupuje svazek navenek.

Předseda:  

Ing. Josef Troup, bytem Lomená 373, Křemže   od 8. 9. 2000 dosud

Místopředseda 
    
Příloha – sbírka listin

 

Stanovy ze dne 17. 2. 2000 (2748.29 KB) Stanovy ze dne 17. 2. 2000

Zakladatelská smlouva ze dne 17. 2. 2000 (134.43 KB) Zakladatelská smlouva ze dne 17. 2. 2000

Dodatek stanov ze dne 15. 1. 2001 (721.38 KB) Dodatek stanov ze dne 15. 1. 2001

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku