Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Úřad roku „Půl na půl“ 2018

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Vyhlášení soutěže Úřad roku „Půl na půl“ 2018 – respekt k rovným příležitostem

 

Ministerstvo vnitra vyhlašuje 1. září již 12. ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem.

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci se  Svazem měst a obcí ČR a organizacemi, které se zabývají oblastí genderu/rovných příležitostí, diverzity a age managementu. Cílem soutěže je hodnocení a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. I v letošním roce budou kladně hodnoceny především příklady dobré praxe a výměna zkušeností.  Výběrová komise v  říjnu 2018 dotazníky přihlášených obcí a krajů vyhodnotí na základě stanovených kritérií a udělí ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem ve třech kategoriích - 1) obce I. typu, 2) obce II. a III. typu a 3) kraje. V každé kategorii budou vyhlášeny tři nejlepší obce/kraje.

Vyplněné dotazníky lze zasílat elektronicky do 30. září 2018 na e-mail: stepanka.bergerova@mvcr.cz, datovou schránkou 6bnaawp, nebo poštou na adresu: Ing. Štěpánka Bergerová, kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy, Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle: 974 817 661.

Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne  na konferenci Rovné příležitosti– výměna zkušeností a příklady dobré praxe ze zahraničí, která se bude konat dne 29. listopadu 2018 v Praze, ve velkém zasedacím sále budovy Ministerstva vnitra na nám. Hrdinů 3, Praha 4.

Aktuality o soutěži jsou průběžně uveřejňovány na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/urad-roku-pul-na-pul.aspx
 

Dotazník k soutěži ke stažení (48.41 KB) Dotazník k soutěži ke stažení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku