Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2019

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

01-Zrušení rozhodnutí MěÚ Český Krumlov o nařízení nutných zabezpečovacích prací (275.89 KB) 01-Zrušení rozhodnutí MěÚ Český Krumlov o nařízení nutných zabezpečovacích prací

02-Rozhodnutí o poskytovateli pobytové sociální služby-Domicil aktivních seniorů Olešná (6946.51 KB) 02-Rozhodnutí o poskytovateli pobytové sociální služby-Domicil aktivních seniorů Olešná

03-Rozhodnutí o poskytovateli pobytové sociální služby-Domicil aktivních seniorů Olešná (484.79 KB) 03-Rozhodnutí o poskytovateli pobytové sociální služby-Domicil aktivních seniorů Olešná

04-Rozhodnutí o poskytovateli pobytové sociální služby-Domicil aktivních seniorů Olešná (484.73 KB) 04-Rozhodnutí o poskytovateli pobytové sociální služby-Domicil aktivních seniorů Olešná

05-Přehled všech povolení k provozování vodovodu a kanalizace (1420.39 KB) 05-Přehled všech povolení k provozování vodovodu a kanalizace

06-Rozhodnutí strpět provedení geologických prací (274.79 KB) 06-Rozhodnutí strpět provedení geologických prací

07-Projekty a vyjádření o geologických pracích (288.77 KB) 07-Projekty a vyjádření o geologických pracích

08-Informace k řízení sp. zn. OZZL 67227_2018 (291.88 KB) 08-Informace k řízení sp. zn. OZZL 67227_2018

09-Marketingová strategie Letiště České Budějovice (6935.47 KB) 09-Marketingová strategie Letiště České Budějovice

10-Kopie rozhodnutí KUJCK 7218_2019 OZZL_HK_P-1_19 (559.83 KB) 10-Kopie rozhodnutí KUJCK 7218_2019 OZZL_HK_P-1_19

11-Výstupy z informačního systému IS MPP 2013-2017 (149.45 KB) 11-Výstupy z informačního systému IS MPP 2013-2017

12-Protokol z VZ Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích (111.68 KB) 12-Protokol z VZ Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

13-Počet zdravotních karet dětí ve věku 0-18 uložených na KÚ Jčk (318.14 KB) 13-Počet zdravotních karet dětí ve věku 0-18 uložených na KÚ Jčk

14-Investiční plány Jihočeského kraje pro rok 2019 (95.34 KB) 14-Investiční plány Jihočeského kraje pro rok 2019

15-Kopie dokumentu KUJCK 4491_2018 ze dne 8.1.2018 (252.07 KB) 15-Kopie dokumentu KUJCK 4491_2018 ze dne 8.1.2018

16-Dotaz na výsledky přijímacích řízení na gymnázia pro rok 2018_2019 (318.08 KB) 16-Dotaz na výsledky přijímacích řízení na gymnázia pro rok 2018_2019

17-Výkon pěstounské péče (282.10 KB) 17-Výkon pěstounské péče

18-Jednání o odkupu pozemku č. 815_3 v k.ú. Ševětín (273.70 KB) 18-Jednání o odkupu pozemku č. 815_3 v k.ú. Ševětín

19-Rozhodování o rozhodnutí ředitele SŠ o vyloučení žáka ze školy (83.13 KB) 19-Rozhodování o rozhodnutí ředitele SŠ o vyloučení žáka ze školy

20-Kopie rozhodnutí KUJCK 1163_2019_OZZL ze dne 4.1.2019 (1914.10 KB) 20-Kopie rozhodnutí KUJCK 1163_2019_OZZL ze dne 4.1.2019

21-Udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů vybraným firmám (339.40 KB) 21-Udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů vybraným firmám

22-Informace k projektu přeložky II_141 v úseku Prachatice-Těšovice (278.44 KB) 22-Informace k projektu přeložky II_141 v úseku Prachatice-Těšovice

23-Veřejná zakázka-oprava kanalizace ulice Komenského-Husinec (116.79 KB) 23-Veřejná zakázka-oprava kanalizace ulice Komenského-Husinec

24-Informace k rozhodnutí čj. KUJCK 145531_2018 ze dne 10.12.2018 (341.14 KB) 24-Informace k rozhodnutí čj. KUJCK 145531_2018 ze dne 10.12.2018

25-Nevyužívané prostory v budovách a areálech středních škol v ČB (272.26 KB) 25-Nevyužívané prostory v budovách a areálech středních škol v ČB

26-Informace k domicilu aktivních seniorů v Bernarticích u Milevska (473.12 KB) 26-Informace k domicilu aktivních seniorů v Bernarticích u Milevska

27-Stomatologové v Jčk (321.67 KB) 27-Stomatologové v Jčk

28-Rozhodnutí týkající se pevných překážek na účelových komunikacích (92.34 KB) 28-Rozhodnutí týkající se pevných překážek na účelových komunikacích

29-Závadné reklamy podle z. 40_1995 Sb. (281.84 KB) 29-Závadné reklamy podle z. 40_1995 Sb.

30-(Ne)Povolení reklamního zařízení (273.47 KB) 30-(Ne)Povolení reklamního zařízení

31-Registrovaná partnerství a žádosti o adopci (274.05 KB) 31-Registrovaná partnerství a žádosti o adopci

32-Udělování pokut za porušování z. 20_1987 Sb. v roce 2018 (1194.04 KB) 32-Udělování pokut za porušování z. 20_1987 Sb. v roce 2018

33-Kontrola Jčk na MěÚ Milevsko KUJCK 25057_2019_OZZL (16582.48 KB) 33-Kontrola Jčk na MěÚ Milevsko KUJCK 25057_2019_OZZL

34-Tvorba územních plánů a kolize se zájmy ochrany přírody (329.69 KB) 34-Tvorba územních plánů a kolize se zájmy ochrany přírody

35-(Ne)Povolení reklamního zařízení (272.21 KB) 35-(Ne)Povolení reklamního zařízení

36-Adresář obcí v Jihočeském kraji (185.92 KB) 36-Adresář obcí v Jihočeském kraji

37-Zda Město Protivín podalo žádost o poskytnutí dotace na zpracování LHP v digitální podobě (272.03 KB) 37-Zda Město Protivín podalo žádost o poskytnutí dotace na zpracování LHP v digitální podobě

39-Povolení provozu autobusů Student Agency k.s. (322.71 KB) 39-Povolení provozu autobusů Student Agency k.s.

40-Projekty mapování invazních druhů rostlin na území JČK 2013-2015 (275.62 KB) 40-Projekty mapování invazních druhů rostlin na území JČK 2013-2015

41-Emailové kontakty měst a obcí v Jihočeském kraji (209.80 KB) 41-Emailové kontakty měst a obcí v Jihočeském kraji

43-Zda se konalo v Jihočeském kraji krajské referendum (272.13 KB) 43-Zda se konalo v Jihočeském kraji krajské referendum

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku