Text na řeč

278/2021

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecná sestra, forma: péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta (domácí hospic) - odb. 925. Pro území: okres Český Krumlov
Vyvěšeno dne:
Datum sejmutí:
Pořadové číslo: 278/2021