Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Záměry projednávané podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Jednotlivé záměry v celostátním informačním systému EIA

Odkaz na jiné stránky Rekonstrukce ochranných valů před střelbou a terénní úpravy střeliště a ostatních ploch - Čekanice u Tábora

Odkaz na jiné stránky I/20 Písek – Pištín, uspořádání 2 + 1

Odkaz na jiné stránky Technologický park České Budějovice, Na Světlících

Odkaz na jiné stránky Průmyslový park Chotoviny - sever a jih

Odkaz na jiné stránky I/23 Kardašova Řečice – obchvat

Odkaz na jiné stránky Retail Park České Budějovice

Odkaz na jiné stránky Zimoviště pro masný skot – Studená Voda

Odkaz na jiné stránky CSPPark Strakonice

Odkaz na jiné stránky CSPPark Vodňany

Odkaz na jiné stránky mondeco s.r.o. - zařízení na úpravu, sběr a výkup ostatních odpadů České Budějovice - navýšení kapacity zařízení

Odkaz na jiné stránky I/20 Písek – Pištín, uspořádání 2 + 1

Odkaz na jiné stránky Gigant Třeboň – k. ú. Břilice

Odkaz na jiné stránky Kompostárna Jarošovice s.r.o., bioplynová stanice, kompostovací hala, kompostovací plochy

Odkaz na jiné stránky Výstavba Technologického parku České Budějovice, Na Světlících

Odkaz na jiné stránky Modernizace provozu Václav Chmela – Galvanovna s.r.o. v Městském areálu v Písku

Odkaz na jiné stránky Novostavba odchovny jalovic – Strunkovice nad Blanicí

Odkaz na jiné stránky VD Kořensko - zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem

Odkaz na jiné stránky Stanice energetického využití kalu a biomasy

Odkaz na jiné stránky Modernizace farmy Tichá

Odkaz na jiné stránky Změna dokončené stavby – přístavba a stavební úpravy Hotel Hůrka

Odkaz na jiné stránky I/20 Pištín – České Vrbné

Odkaz na jiné stránky Farma Olšovice

Odkaz na jiné stránky Sjezdová trať Střecha – sever Lipno nad Vltavou

Odkaz na jiné stránky Dostavba areálu Propesko firmy Partner in Pet Food CZ s.r.o. -Veselí nad Lužnicí

Odkaz na jiné stránky Využití odkaliště TRIANGL Mydlovary pro výrobu rekultivačních materiálů z vybraných typů minerálních odpadů včetně zřizování deponií surovin a výrobků

Odkaz na jiné stránky Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Vodňany, Nová pořážka a zpracování jatečních kuřat

Odkaz na jiné stránky I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice

Odkaz na jiné stránky Lyžařský areál Horní Planá – Houbový vrch

Odkaz na jiné stránky Výkrm brojlerů Lažánky

Odkaz na jiné stránky Řízená skládka odpadů Blatná – Hněvkov - IV. etapa

Odkaz na jiné stránky Modernizace farmy Dešná

Odkaz na jiné stránky Změny ve výrobním závodě M-TECHNIKA s.r.o.

Odkaz na jiné stránky Podniková čerpací stanice PHM ZOD Sepekov

Odkaz na jiné stránky I/39 Horní Planá

Odkaz na jiné stránky Stavební úpravy a přístavba stáje č. 2 na parcelách č. kat. 1388 a 1390 v k. ú. Horní Planá

Odkaz na jiné stránky Navýšení produkce ve firmě TCF Vzduchotechnika s.r.o.

Odkaz na jiné stránky Modernizace farmy Malovičky

Odkaz na jiné stránky Rozšíření skládky odpadů Klenovice II

Odkaz na jiné stránky Dálnice D3 – 0309/II odpočívka (střední odpočívka)

Odkaz na jiné stránky Modernizace skiareálu Lipno – východ Lipno nad Vltavou. Úprava sjezdové tratě ST5 a lanové dráhy LD-H.

Odkaz na jiné stránky Středisko likvidace odpadů Fedrpuš, skládka, IV. a V. etapa

Odkaz na jiné stránky Novostavba stáje pro skot a novostavba zastřešeného hnojiště

Odkaz na jiné stránky Vybudování recyklační plochy pro zpracování stavebních odpadů a linky pro úpravu SKO v areálu stávající skládky Vydlaby

Odkaz na jiné stránky I/19 Chýnov, oznámení EIA II/409

Odkaz na jiné stránky Výměna technologie obalovací soupravy Jindřichův Hradec

Odkaz na jiné stránky Recyklační třídící linky v areálu skládky Lověšice

Odkaz na jiné stránky Stavba haly nosnic v Dyníně

Odkaz na jiné stránky Modernizace areálu pro výkrm brojlerů – Strunkovice nad Blanicí

Odkaz na jiné stránky Podniková čerpací stanice PHM VIASFALT

Odkaz na jiné stránky Čerpací stanice PHM ZOD Kadov

Odkaz na jiné stránky Bj. 058 Vývojové centrum

Odkaz na jiné stránky Kompostárna Turovec

Odkaz na jiné stránky Přestavba tří hal pro chov prasat na chov drůbeže v areálu porodny prasnic ve Stráži nad Nežárkou

Odkaz na jiné stránky Západní obchvat Ledenic, silnice II/157

Odkaz na jiné stránky Výrobna plastového granulátu Drahnětice

Odkaz na jiné stránky ČS PHM Dačice

Odkaz na jiné stránky Tepelný zdroj na spalování biomasy – Přísečná – úpravy

Odkaz na jiné stránky Propojení ulic Branišovská a Na Sádkách, České Budějovice

Odkaz na jiné stránky Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí

Odkaz na jiné stránky Rozšíření sil. III/1226 na kategorii S 7,5 včetně parkoviště-Opařany

Odkaz na jiné stránky I/34 Lišov - Vranín

Odkaz na jiné stránky Realizace nové haly – lakovna Altamire Č. Budějovice s.r.o.

Odkaz na jiné stránky Rozšíření ložiska nevyhrazeného nerostu SUMRAKOV I povrchovým způsobem

Odkaz na jiné stránky Farma pro chov kachen Smetanova Lhota

Odkaz na jiné stránky Recyklační dvůr Borek u Dačic

Odkaz na jiné stránky Přístavba a stavební úpravy stáje pro dobytek, kolna na vlečené stroje,…

Odkaz na jiné stránky Novostavba čerpací stanice a příslušenství na pozemku p. č. KN 156/1 v k. ú. Kamenná u Trhových Svinů

Odkaz na jiné stránky Navýšení objemu nádrže čerpací stanice na pozemku p.č. 1100/36 v k.ú. Besednice

Odkaz na jiné stránky Vybudování recyklační plochy pro zpracování stavebních odpadů a linky pro úpravu SKO v areálu stávající skládky Vydlaby

Odkaz na jiné stránky Výměna technologie obalovací soupravy Jindřichův Hradec

Odkaz na jiné stránky Logistický areál – Vodňany, p.p.č. 575/2 – II.etapa

Odkaz na jiné stránky Čerpací stanice PHM MS TRANSPORT

Odkaz na jiné stránky Výměna technologie obalovací soupravy Jindřichův Hradec

Odkaz na jiné stránky Logistický areál – Vodňany, p.p.č. 575/2 – II.etapa

Odkaz na jiné stránky Prášková lakovna firmy LEIFHEIT Blatná

Odkaz na jiné stránky Výrobna asfaltových směsí České Budějovice

Odkaz na jiné stránky Dálnice D3 – 0309/II. odpočívka Chotýčany

Odkaz na jiné stránky Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část

Odkaz na jiné stránky Přečerpávací nádrž PHM

Odkaz na jiné stránky Bj 110 Vícepodlažní parkoviště

Odkaz na jiné stránky Modernizace zemědělského střediska Suš pro chov skotu

Odkaz na jiné stránky Stavební úpravy a přístavba výkrmny jalovic v areálu farmy Olšov

Odkaz na jiné stránky Novostavba stáje pro skot Záhrobí

Odkaz na jiné stránky Farma pro výkrm kachen Smetanova Lhota

Odkaz na jiné stránky ČS PHM Dačice

Odkaz na jiné stránky Veřejná čerpací stanice PHM Boršov nad Vltavou -rozšíření kapacity skladování PHM

Odkaz na jiné stránky Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

Odkaz na jiné stránky Skladová zóna Boršov nad Vltavou I.

Odkaz na jiné stránky Modernizace farmy skotu Sedlice

Odkaz na jiné stránky Zimoviště pro masný skot Cudrovice

Odkaz na jiné stránky CTPark planá nad Lužnicí PL1 – výrobní hala

Odkaz na jiné stránky Lyžařský areál se dvěma vleky a kioskem Věžovatá Pláně, Horní Pláně - Kozina

Odkaz na jiné stránky Výstavba farmy pro odchov skotu v Písečném

Odkaz na jiné stránky Přístavba objektu slévárny, II. etapa, Strakonice

Odkaz na jiné stránky Rozšíření parkovacích ploch Engel Kaplice

Odkaz na jiné stránky Přeložka silnice II/105, Milevsko

Odkaz na jiné stránky Bioplynová stanice Kompostárna Jarošovice

Odkaz na jiné stránky Kamenolom Černětice – Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu

Odkaz na jiné stránky Technické zařízení pro obsluhu přilehlého území skládky – biodegradační stanice skládka TKO Vodňany

Odkaz na jiné stránky Nový plavecký bazén v Písku

Odkaz na jiné stránky Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa

Odkaz na jiné stránky Novostavba haly pro povrchovou úpravu kovů – pozinkováním, Hůry

Odkaz na jiné stránky Skládka Hluboká nad Vltavou, 4. etapa

Odkaz na jiné stránky CTPark Planá nad Lužnicí PL1

Odkaz na jiné stránky Modernizace chovu prasat ve Chmelné

Odkaz na jiné stránky Lyžařský areál se dvěma vleky a kioskem Věžovatá Pláně, Horní Pláně - Kozina

Odkaz na jiné stránky Výstavba a provoz první jaderné elektrárny v Polsku s kapacitou do 3,750 MWe na území obcí: Choczewo nebo Gniewino a Krokowa v Pomořském vojvodství

Odkaz na jiné stránky Modernizace Farmy chovu skotu a prasat Protivec

Odkaz na jiné stránky Modernizace Farmy Nespice

Odkaz na jiné stránky Výroba nátěrových hmot Viton s.r.o.

Odkaz na jiné stránky Lyžařský areál Frymburk

Odkaz na jiné stránky Novostavba stáje pro mastný skot Zvíkov

Odkaz na jiné stránky Severní obchvat Husince, silnice II/145

Odkaz na jiné stránky Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144

Odkaz na jiné stránky Stáj pro výkrm býků Střelské Hoštice

Odkaz na jiné stránky Nový jádrový zdroj v lokalitě Jaslovské Bohunice

Odkaz na jiné stránky Polyfunkční objekt a ČSPH

Odkaz na jiné stránky Dobývací prostor a těžba grafitu v lomu Hosty

Odkaz na jiné stránky Skladová hala Budějovického Budvaru – II. etapa

Odkaz na jiné stránky Rozšíření skladovacího prostoru pro látky k aplikaci PUR přístavbou skladu s přístřeškem ke stávající výrobní hale

Odkaz na jiné stránky Novostavba stáje pro skot Hlavatce

Odkaz na jiné stránky Přeložka silnice III/1545, Čížkrajice, okres České Budějovice

Odkaz na jiné stránky Sanace a rekultivace pískovny Planá nad Lužnicí

Odkaz na jiné stránky Zařízení ke sběru, výkupu a k využívání odpadů kategorie „O“

Odkaz na jiné stránky Stavební úpravy a změna v užívání stavby části objektu p.č. st. 160, k.ú. Křenov u Kájova, dílenský objekt společnosti BOXIT s.r.o. Kájov"

Odkaz na jiné stránky Dostavba areálu Fontea a.s., Veselí nad Lužnicí

Odkaz na jiné stránky OMD Hroby

Odkaz na jiné stránky Výrobní a prodejní areál společnosti BETON BROŽ s.r.o. - Čavyně

Odkaz na jiné stránky LIPNO - ZÁPAD, plochy rekreace, dopravní obslužnosti a veřejné zeleně

Odkaz na jiné stránky Biodegradační stanice na skládce TKO Vodňany

Odkaz na jiné stránky Novostavba stáje a dojírny - Krátošice

Odkaz na jiné stránky Čerpací stanice Pištín

Odkaz na jiné stránky Stavební úpravy a přístavba zemědělské budovy Zemědělský areál Buzice

Odkaz na jiné stránky Čerpací stanice nafty v areálu autobusového nádraží Vimperk

Odkaz na jiné stránky Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava

Odkaz na jiné stránky Prášková lakovací linka pro úpravu kovových dílů, SANTAL spol. s.r.o.

Odkaz na jiné stránky Modernizace farmy Rancířov

Odkaz na jiné stránky Recyklace chladících zařízení

Odkaz na jiné stránky Obchvat města Kaplice – 2. Etapa, silnice II/154

Odkaz na jiné stránky Modernizace farmy Chvalovice

Odkaz na jiné stránky Stavba zimoviště pro skot – farma Rančice

Odkaz na jiné stránky Němčice – jižní obchvat, silnice II/145

Odkaz na jiné stránky Rozšíření výrobního areálu RM GASTRO, s.r.o., Veselí nad Lužnicí

Odkaz na jiné stránky Objekt neveřejné čerpací stanice pohonných hmot v areálu Pekárny Vacov na pozemcích parc. č. st. 91, 743/12, k.ú. Vacov

Odkaz na jiné stránky ZTV Bavorovice

Odkaz na jiné stránky Novostavba výrobní haly Denios Strakonice

Odkaz na jiné stránky Porodna prasat Slavňovice

Odkaz na jiné stránky Stavební úpravy areálu Teplárny Loučovice – úprava technického řešení

Odkaz na jiné stránky Modernizace farmy Osletín

Odkaz na jiné stránky Obchodní galerie Písek

Odkaz na jiné stránky Rozšíření závodu – Skladovací hala VII LEIFHEIT s.r.o. Blatná

Odkaz na jiné stránky Modernizace farmy v Bednárci – demolice stávajících objektů a výstavba stáje

Odkaz na jiné stránky A. Pöttinger spol. s.r.o.,Vodňany rozšíření závodu – zpevněná plocha východ

Odkaz na jiné stránky Úpravy tepelného zdroje v Českém Krumlově – Domoradicích na spalování biomasy

Odkaz na jiné stránky Mléčná farma - Smyslov

Odkaz na jiné stránky Stavební úpravy objektu – slévárna BAC5, Strakonice, p.č.st. 2078

Odkaz na jiné stránky Přeložka silnice II/154, Třeboň

Odkaz na jiné stránky Rozšíření závodu KERN-LIEBERS CR

Odkaz na jiné stránky Autovraky Řepice

Odkaz na jiné stránky Přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (Severní spojka)

Odkaz na jiné stránky Novostavba zimoviště pro skot na farmě Zárybničná Lhota

Odkaz na jiné stránky Černětice – obnovení těžby v kamenolomu

Odkaz na jiné stránky Ložisko písků Nová Ves u Českých Budějovic

Odkaz na jiné stránky Přeložka II/156 a II/157 – 6. Etapa a Přeložka II/157 – obchvat Srubce

Odkaz na jiné stránky Změna technologie zimní údržby

Odkaz na jiné stránky Novostavba OMD - Jestřebice

Odkaz na jiné stránky Obnova golfového hřiště Lipno nad Vltavou

Odkaz na jiné stránky Stavební úpravy a přístavby ke stájím pro skot Báňovice

Odkaz na jiné stránky Obnovení těžby v kamenolomu Černětice

Odkaz na jiné stránky Stavební úpravy areálu Teplárny Loučovice

Odkaz na jiné stránky Bezobslužná čerpací stanice COOP Sezimovo Ústí

Odkaz na jiné stránky Výrobní hala TRW – DAS a.s., Dačice

Odkaz na jiné stránky Skládka odpadů S-OO Lišov – III. etapa

Odkaz na jiné stránky Stavební úpravy stáje pro masný skot a výkrm býků

Odkaz na jiné stránky Rozšíření závodu Engel Kaplice

Odkaz na jiné stránky Obnova řadu surové vody Římov – Plav, I. etapa - Doudleby

Další informace k projednávaným záměrům můžete získat na odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ul. B. Němcové 49/3, České Budějovice:


Ing. Jitka Kořínková, e-mail: korinkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 611 v kanceláři č. 222
Ing. Kateřina Pernikářová, e-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 648 v kanceláři č. 223
Ing. Jana Kubecová, e-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 767 v kanceláři č. 223
Ing. Petr Láznička, e-mail: laznicka@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 770 v kanceláři 233
Ing. Petra Zoubková, e-mail: zoubkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 735 v kanceláři č. 222

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku