Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Informace k drogové problematice v Jihočeském kraji

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Koncepce oddělení prevence a humanitních činností 2018 – 2020

Dokument obsahuje tyto dílčí strategické dokumenty:

 • Strategie protidrogové politiky Jihočeského kraje na období 2018 - 2020
 • Strategie prevence rizikového chování dětí a mládež Jihočeského kraje na období 2018 - 2020
 • Koncepce integrace romské menšiny a podpory sociálního začleňování v Jihočeském kraji na období 2018 - 2020
 • Koncepce prevence kriminality Jihočeského kraje na období 2018 - 2020

Koncepce oddělení prevence a humanitních činností 2018 – 2020 ke stažení (1928.11 KB) Koncepce oddělení prevence a humanitních činností 2018 – 2020 ke stažení


 

XI. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje

Ve dnech 19. - 20. 10. 2017 proběhl XI. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje, tentokrát pod názvem "FAMILY BUSINESS – o rodině a osobách blízkých v kontextu adiktologických služeb". Příspěvky se velké míry zabývaly aktuálním směrováním oboru adiktologie, s důrazem řešení krizových a problémových situací, které závislost způsobuje rodinám. Konference se konala za významné podpory Jihočeského kraje, organizátorem byl Prevent 99, z.ú. Podrobnější údaje naleznete i na webu organizátora akce - www.akjck.cz.

 

Prezentace z XI. ročníku Adiktologické konference JčK (33484.45 KB) Prezentace z XI. ročníku Adiktologické konference JčK


 

X. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje


Ve dnech 21. - 22. 10. 2016 proběhl X. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje, tentokrát pod názvem "Děti a mladiství v adiktologických službách". Příspěvky se velké míry zabývaly aktuálním směrováním oboru adiktologie, s důrazem na cílovou skupinu dětí a mládeže ve službách, z různých úhlů pohledu. Konference se konala za významné podpory Jihočeského kraje, organizátorem byl Prevent 99, z.ú. Podrobnější údaje naleznete na www.akjck.cz.

APSS vzdelavani Hanus (1181.88 KB) APSS vzdelavani Hanus

APSS sluzba Hanus (558.33 KB) APSS sluzba Hanus

Dve kazuistiky Nerud (100.72 KB) Dve kazuistiky Nerud

Facebook TP Matula (1356.23 KB) Facebook TP Matula

Model spoluprace Randak (399.38 KB) Model spoluprace Randak

Model doplneni Randak (219.70 KB) Model doplneni Randak

THC vyzkum Pavlicek Vartaryan Mullerova (1159.03 KB) THC vyzkum Pavlicek Vartaryan Mullerova

GRANZGANGER Klajn (7716.80 KB) GRANZGANGER Klajn

Mladistvi TK Karlov Sip (659.30 KB) Mladistvi TK Karlov Sip

Spolecne v terenu Podzimek_Srainerova (108.50 KB) Spolecne v terenu Podzimek_Srainerova

Moznosti TP Kubeckova Petr (794.65 KB) Moznosti TP Kubeckova Petr

Ententyky dva rumiky Kabatkova (5152.47 KB) Ententyky dva rumiky Kabatkova

Deti v ADI sluzbach Havlova (117.39 KB) Deti v ADI sluzbach Havlova

CESTA Revnice Vaclavik (60.51 KB) CESTA Revnice Vaclavik

Deti TK Karlov Harbackova Putnova (845.76 KB) Deti TK Karlov Harbackova Putnova

Deti mladistvi Kuda (30.08 KB) Deti mladistvi Kuda

X adiktologická konference (25.50 KB) X adiktologická konference


Činnost Krajské protidrogové koordinační skupiny
S obsahem činnosti Krajské protidrogové koordinační skupiny se můžete seznámit v níže přiložených dokumentech

Jednací řád KPKS (25.94 KB) Jednací řád KPKS

Statut KPKS (28.95 KB) Statut KPKSModel spolufinancování protidrogových služeb samosprávami Jihočeského kraje, dokumenty k realizaci

 

Postup při získávání finanční spoluúčasti obcí (238.26 KB) Postup při získávání finanční spoluúčasti obcí

Společné prohlášení (obce / kraj) (901.42 KB) Společné prohlášení (obce / kraj)

Úvodní dopis (obce) (75.19 KB) Úvodní dopis (obce)

VZOR - veřejnoprávní smlouva (24.76 KB) VZOR - veřejnoprávní smlouva

VZOR - veřejnoprávní smlouva - pověření DEF (29.49 KB) VZOR - veřejnoprávní smlouva - pověření DEF

Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování za rok 2014 (149.33 KB) Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování za rok 2014

Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování za rok 2015 (183.37 KB) Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování za rok 2015

Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování v roce 2016 (183.60 KB) Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování v roce 2016

Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování v roce 2017 (177.11 KB) Souhrnná zpráva o praktické realizaci modelu spolufinancování v roce 2017

 

 


IX. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje

 

Ve dnech 5. - 6. 11. 2015 proběhl již IX. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje, tentokrát pod názvem "Držíme krok s dobou?". Příspěvky se tradičně z významné míry zabývaly aktuálním směrováním oboru adiktologie, například problematikou gamblingu, ale nechyběla ani tradiční témata, specifické cílové skupiny nebo spolupráce napříč pomáhajícími systémy. Konference se konala za významné podpory Jihočeského kraje, organizátorem bylo Občanské sdružení Prevent, z.s.

Podrobnější údaje naleznete na www.akjck.cz.

Adiktologická konference Jihočeského kraje IX.ročník (34.50 KB) Adiktologická konference Jihočeského kraje IX.ročník

Příspěvky z konference 1 (4614.07 KB) Příspěvky z konference 1

Příspěvky z konference 2 (7165.40 KB) Příspěvky z konference 2

Příspěvky z konference 3 (5963.57 KB) Příspěvky z konference 3

Příspěvky z konference 4 (4089.86 KB) Příspěvky z konference 4

 

 


VIII. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje

Ve dnech 6. - 7. 11. 2014 proběhl již VIII. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje, tentokrát pod názvem "WHO IS WHO". Příspěvky se z významné míry zabývaly směrováním oboru adiktologie, především rolí poskytovatelů služeb v měnícím se paradigmatu oboru a dalšími tématy. Konference se konala pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, náměstkyně hejtmana a za významného podílu Jihočeského kraje, organizátorem Občanské sdružení Prevent. Podrobnější údaje naleznete na www.acjck.cz.

Prezentace ke stažení (1) (6945.79 KB) Prezentace ke stažení (1)

Prezentace ke stažení (2) (7701.89 KB) Prezentace ke stažení (2)

Prezentace ke stažení (3) (6233.32 KB) Prezentace ke stažení (3)

Prezentace ke stažení (4) (1617.18 KB) Prezentace ke stažení (4)

 
Zprávy o stavu ve věcech drog v Jihočeském kraji

 

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2017 (636.61 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2017

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2016 (847.66 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2016

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2015 (1206.28 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2015

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje za rok 2014 (1430.14 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje za rok 2014

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2013 (903.15 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2012 (854.60 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje za rok 2011 (479.36 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje za rok 2011

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje za rok 2010 (626.12 KB) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje za rok 2010


Minimální síť protidrogových služeb

Síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 2015 – 2017 (1456.63 KB) Síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 2015 – 2017

Minimální síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 2012 - 2014 ke stažení (566.43 KB) Minimální síť protidrogových služeb na území Jihočeského kraje 2012 - 2014 ke stažení


Adresy a kontakty v oblasti drogové problematiky

Adresy a kontakty v oblasti drogové problematiky (99.00 KB) Adresy a kontakty v oblasti drogové problematikyKoncepce oddělení prevence a humanitních činností 2015 - 2017

 

Obsahuje tyto dílčí strategické dokumenty:

 • Strategie protidrogové politiky Jihočeského kraje na období 2015 - 2017
 • Strategie prevence rizikového chování dětí a mládež a Krajský plán prevence rizikového chování Jihočeského kraje na období 2015 - 2017
 • Koncepce sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na období 2015 - 2017
 • Koncepce integrace romské menšiny v Jihočeském kraji 2015 - 2017
 • Koncepce prevence kriminality Jihočeského kraje na období 2015 - 2017

Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na léta 2015 - 2017 ke stažení (4738.65 KB) Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na léta 2015 - 2017 ke stažení

Závěrečná zpráva o plnění koncepce OPHČ za rok 2015 (1177.24 KB) Závěrečná zpráva o plnění koncepce OPHČ za rok 2015

Závěrečná zpráva o plnění koncepce OPHČ za rok 2016 (1225.76 KB) Závěrečná zpráva o plnění koncepce OPHČ za rok 2016

Závěrečná zpráva o plnění koncepce OPHČ za rok 2017 (1391.45 KB) Závěrečná zpráva o plnění koncepce OPHČ za rok 2017

 


Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na léta 2012 -2014

 

Obsahuje tyto dílčí strategie:

1/ Strategie protidrogové politiky Jihočeského kraje na období 2012 - 2014
2/ Strategie prevence rizikového chování Jihočeského kraje na období 2012 - 2014
3/ Koncepce sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na období 2012- 2014
4/ Koncepce integrace romské menšiny v Jihočeském kraji 2012 - 2014
5/ Akční plán koncepce prevence kriminality Jihočeského kraje 2012 - 2014

Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na léta 2012 - 2014 ke stažení (1035.72 KB) Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na léta 2012 - 2014 ke stažení

Závěrečná zpráva o plnění koncepce (1287.81 KB) Závěrečná zpráva o plnění koncepce

Závěrečná zpráva o plnění koncepce za rok 2013 (1430.93 KB) Závěrečná zpráva o plnění koncepce za rok 2013

Závěrečná zpráva o plnění koncepce za rok 2014 (1200.58 KB) Závěrečná zpráva o plnění koncepce za rok 2014


Odborné publikace

Závěrečná zpráva projektu Škola bez drog (407.96 KB) Závěrečná zpráva projektu Škola bez drog

Drogova závislost - publikace (1624.06 KB) Drogova závislost - publikace

Monitoring situace a potřeb v oblasti protidrogových poradenských služeb pro děti, mládež a jejich sociální okolí v Jihočeském kraji. Pešek, Kotyzov (280.29 KB) Monitoring situace a potřeb v oblasti protidrogových poradenských služeb pro děti, mládež a jejich sociální okolí v Jihočeském kraji. Pešek, Kotyzov

Kouření aneb závislost na tabáku. Pešek, Nečesaná. Arkáda Písek (343.82 KB) Kouření aneb závislost na tabáku. Pešek, Nečesaná. Arkáda Písek

Užívání návykových látek jako sympton, poruchy vývoje rodinného systému (113.94 KB) Užívání návykových látek jako sympton, poruchy vývoje rodinného systémuPrezentace z předešlých ročníků Adiktologických konferencí Jihočeského kraje (I. - V. ročník) lze získat od protidrogového koordinátora JčK. Kontakt: nerud@kraj-jihocesky.cz

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku