Text na řeč

562/2019

Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo finanční manažer projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje na oddělení realizace systémových projektů odboru evropských záležitostí, 11. platová třída, doba určitá, místo výkonu práce: České Budějovice
Vyvěšeno dne:
Datum sejmutí:
Pořadové číslo: 562/2019