Text na řeč

726/2019

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v místě MUK I/3 x III/0354 v k.ú. Kamenný Újezd z důvodu provádění opravy odvodnění komunikace
Vyvěšeno dne:
Datum sejmutí:
Pořadové číslo: 726/2019