Text na řeč

732/2019

Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb. Rozsah hrazených služeb: paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru paliativní medicína a všeobecná sestra. Pro území: ORP Dačice
Vyvěšeno dne:
Datum sejmutí:
Pořadové číslo: 732/2019