Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Oficiální portál MPO ČR pro podnikání

Integrovaný regionální informační systém CRR

ARES . Registr ekonomických subjektů MFČR

Celní správa - stránky MFČR

Oficiální informační systém o veřejných zakázkách a dražbách

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad průmyslového vlastnictví

Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK

Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Česká exportní banka, a.s.

Česká centra v zahraničí - příspěvková organizace MZV ČR

Veřejný ochránce práv ČR (ombudsman)

Evropský obchodní rejstřík (jen v anglickém jazyce)

Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu

Euroskop - informační server MZV ČR o EU

Agentura MPO ČR - Czechinvest

Integrovaný regionální informační systém CRR

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Národní park a CHKO Šumava

CHKO Blanský les

Spolek pro popularizaci jižních Čech

Elektronický portál územních samospráv

Úřad vlády ČR

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Senát Parlamentu ČR

Portál veřejné správy ČR

Elektronický portál územních samospráv

Administrativní členění Jihočeského kraje

Vyhledávání obcí a jejich výstup do mapy

Úvodní stránka mapového serveru Jihočeského kraje

Eurodesk - Evropská informační síť pro mládež

Ministerstvo vnitra ČR

Armáda ČR

Krajská hygienická stanice Č.Budějovice

Odkaz na stránky Správy a údržby silnic Jihočeského kraje

Integrovaná prevence a omezování znečištění

Ministerstvo životního prostředí - IPPC

Český ekologický ústav

Ministerstvo životního prostředí - EIA

Ministerstvo životního prostředí - prevence závažných havárií

Výzkumný ústav bezpečnosti práce - OPPZH

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

IRIS (Integrated Risk Information System) - Integrovaný systém

Ministerstvo životního prostředí

Státní fond životního prostředí

Český hydrometeorologický ústav

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Česká školní inspekce

Český statistický úřad

Informační centrum neziskových organizací

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zelená vlna - dopravní zpravodajství

Státní fond dopravní infrastruktury

Informace o jízdních řádech

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nejrozšířenější portál drogové politiky

Hague Conference on Private International Law

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Nestátní neziskové organizace

Generální ředitelství HZS ČR

Krajská hygienická stanice Č.Budějovice

Český hydrometeorologický ústav

Informační systém pro zdravotně postižené

Liga za práva vozíčkářů

Občanské sdružení

Centrum paraple

Český Krumlov bez bariér - průvodce

Můžeš - noviny o důstojnosti pro každého

Bezplatné služby pro zrakově postižené

Národní rada zdravotně postižených ČR

Poradenský a informační server pro osoby se specifickými potřebami

Zelená vlna - dopravní zpravodajství Českého rozhlasu

Státní archivy v Jihočeském kraji

Stažení abecedně řazeného seznamu

Stažení seznamu řazeného dle organizačních jednotek

Informační systém pro aproximaci práva na stránkách Vlády ČR

Nadace Jihočeské cyklostezky

Nadace Jihočeské cyklostezky

Vyhledání příslušného úřadu v adresáři Portálu veřejné správy ČR

Přejít na stránky krizového řízení

ČIŽP Praha - působnosti

Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje

Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Příprava AP PRK na rok 2006

Nadace sportující mládeže

Strukturální fondy EU

Orel - křesťanská sportovní organizace

Klub českých turistů

Sdružení sportovních svazů ČR

Autoklub ČR

Ústřední Automotoklub České republiky

Český střelecký svaz

Asociace školních sportovních klubů ČR

Česká asociace Sport pro všechny

Český olympijský výbor

Česká národní agentura MLÁDEŽ

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež ČR

Informační centrum neziskových organizací

Zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže (ADAM)

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy

Europe Direct

Valid XHTML

http://validator.w3.org/

Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu

Tiskopisy na stránkách odboru dopravy

Helpnet - informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Informační systém cestovního ruchu

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Dům dětí a mládeže České Budějovice

Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec

Dům dětí a mládeže Písek

Dům dětí a mládeže Strakonice

Dům dětí a mládeže Tábor

Dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou

Informace o podaných žádostech a schválených žádostech

International Visegrad Fund

Informační centrum neziskových organizací

Econnect - databáze grantů

Systém evidence kontaminovaných míst

Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)

Eurodesk - Evropská informační síť pro mládež

Konkurzy na ředitele a pracovní místa na zřizovaných školách a zařízeních

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám

Atlas školství - přehled škol a studijní nabídky (za celou ČR)

Národní institut pro další vzdělávání

Živnostenský rejstřík MPO ČR

Metodický portál RVP

Správa státních hmotných rezerv

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky

Regionální rozvojová agentura Šumava

Svaz měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje

Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Veřejné zakázky v zemích EU

Stránky MPSV - sekce pro zdravotně postižené

Registr adres – ověřování adres v registru UIR-ADR

validátor XHTML

Česká škola

Fondy Evropské unie

Dobrý tábor - informace o letních táborech

Neveřejný portál ihočeského kraje

Jihočeská centrála cestovního ruchu

Národní institut dětí a mládeže MŠMT

Strategický plán rozvoje města České Budějovice pro období 2007 - 2015

Ochrana obyvatel - informace pro obyvatelstvo

Granty a příspěvky Jihočeského kraje

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Operační program Průmysl a podnikání – informace na stánkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství - informace na stránkách Ministerstva zemědělství ČR

Tabulkový přehled

Podrobné informace v archivu

Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR v roce 2005

Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR v roce 2006

Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Česká informační agentura životního prostředí

Centrum inovací a rozvoje – České centrum čistší produkce

Ústav pro ekopolitiku

Nadace Partnerství

Informační centrum neziskových organizací

Ekologický právní servis

Systém environmentální asistence

Síť ekologických poraden – STEP ČR

Zelený kruh ČR – asociace nevládních organizací působících v ochraně životního prostředí

Národní síť středisek ekologické výchovy

Ekologický institut Veronica

Sdružení Arnika

Hnutí Duha

GreenPeace ČR

Český svaz ochránců přírody

Liga ekologických alternativ

Sdružení Ekodomov – třídění a využívání odpadů zejména biologických

Solární liga ČR – soutěž měst a obcí ve vybavené solární technikou

Klub ekologické výchovy

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení Tereza – ekologická výchova dětí a mládeže

Sdružení Rezekvítek – publikace a pomůcky pro EV

Sdružení Konopa – informace o možnostech využití technického konopí

Stránky projektu Czech POINT

Logo Czech POINT

Finanční arbitr České republiky

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Insolvenční rejstřík

Investiční příležitosti v jižních Čechách

OPVK - podrobné informace k prioritním osám a oblastem podpory, které administruje Jihočeský kraj

15.10.2007 Jan Zahradník představuje Jihočeské zvukové noviny

26.10.2007 Jan Zahradník k rušení záchranných praporů

22.10.2007 Jan Zahradník k 28.říjnu

13.11.2007 Jan Zahradník k 17.listopadu

15.11.2007 K výstavbě IV. železničního koridoru

19.11.2007 Mimoúrovňová křižovatka u Nové Hospody v provozu

22.11.2007 8.konference regionů Jihočeský kraj a Dolní Bavorsko o Schengenu

5.12.2007 Otáčivé hlediště musí zůstat v zámecké zahradě

12.12.2007 Jihočeský kraj má rozpočet pro rok 2008

17.12.2007 Oslavy vstupu do Schengenu na jihu Čech

18.12.2007 Priority v budování dálniční sítě na jihu Čech

27.12.2007 Novoroční přání hejtmana Jana Zahradníka

3.1.2008 Jan Zahradník k reformě Policie České republiky

29.1.2008 Mistr Evropy v krasobruslení Tomáš Verner hostem zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

1.2.2008 K výroční zprávě o poskytování informací

4.2.2008 Zelená opona se začíná otevírat

5.2.2008 Hejtman Jihočeského kraje vítá rozšíření možností technického vzdělání na jihu Čech

6.2.2008 Jan Zahradník požaduje dohodu o Letech

12.3.2008 Jan Zahradník ocenil činnost jihočeských astronomů

20.3.2008 Hejtman ocenil úspěchy zrakově postižených sportovců, mistrů světa

20.3.2008 Jacques Barrot podporuje aktivity Jihočeského kraje na rychlé dokončení páteřní dopravní infrastruktury v ose sever-jih

26.3.2008 Jihočeský kraj se chystá na Výstavu tří zemí

1.4.2008 Kraj nabídl roli prostředníka pro řešení situace v Nemocnici Dačice

9.4.2008 Setkání ministrů zahraničních věcí Evropské unie na jihu Čech

15.4.2008 Jan Zahradník k Šumavě

15.4.2008 Lůžková péče v dačické nemocnici zůstane zachována

23.4.2008 Další úsek rychlostní komunikace R4 otevřen

6.5.2008 Zákon o Boleticích

7.5.2008 Kraj podpoří výstavbu dalších cyklostezek

13.5.2008 Jan Zahradník k návrhu omezit splavnost horního toku Vltavy

11.6. 2008 Mezinárodní aktivity Jihočeského kraje

Euroskop

1.7.2008 Hejtman Jan Zahradník k případné dostavbě Temelína

24.6.2008 Hejtmani trvají na zřízení zvláštního fondu pro vodohospodářské projekty

18.6.2008 Jihočeský kraj stále nabízí městu Dačice pomoc s provozem nemocnice

8.7. Přístup Jihočeského kraje k Letům u Písku

16.7. Hejtman Jan Zahradník k splavnění Vltavy

29.7. Jihočeský kraj má zájem o zámeček Ohrada

15.8.Cena hejtmana tentokrát poputuje na tři místa

19.8. Hejtman Jan Zahradník k výročí událostí roku 1968

Jednotný systém dopravních informací

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Policie ČR

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Vodohospodářský informační portál

Pomoc občanům v hmotné nouzi

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Český statistický úřad

5.9.Z Jižních Čech až na konec světa ( Jan Zahradník)

9.9.Hejtman Jan Zahradník vítá zahájení další etapy stavby Vltavské vodní cesty

12.9. Hejtman Jan Zahradník bilancuje

17.9. Výstava „Zachraňme Šumavu“

Virtuální prohlídky památek

1.10. Hejtman Jan Zahradník hodnotí činnost krajského zastupitelstva

2.10. Jihočeská dálnice D3 se prodlouží o další úsek

8.10. Šance pro Orlík

15.10. Hejtman Jan Zahradník k situaci na Šumavě

Bezpečnost především…realistický přístup k dospívajícím a drogám (materiál Magistrátu hl.m.Prahy a Centra adiktologie Psychiatrické kliniky)

17.10. Rozdělení pravomocí po volbách

22.10. Projekt PPP na dostavbu dálnice D3

22.10. Petice občanů Tábora –Čekanice proti nadměrnému hluku

Dům zahraničních služeb MŠMT

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Návody na řešení životních situací na stránkách MVČR

Deska pro veřejné zakázky

Elektronická Úřední deska

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Sbírka zákonů na stránkách MVČR

CHKO Třeboňsko

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

NATURA 2000 - Soustava chráněných území evropského významu

Dotační programy podporující péči o přírodu a krajinu

Přehled zpracovatelů autovraků na stránkách MŽP ČR

Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR v roce 2007

Životní prostředí v České republice 1989 - 2004

Nezavislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ

Třídění odpadů v Jihočeském kraji, informační kampaň

Krasec - krajská síť environmentálních center Jihočeského kraje

Centrum pasivního domu

Informační portál biopotravin v ČR

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Chaloupky, o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

Program ke stažení (velikost cca 15 Mb, exe)

Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR v roce 2008

Jihočeský kraj na Wikipedii

Jižní Čechy na portálu Atlas Česka

Virtuální prohlídky zajímavých míst Jihočeského kraje

Průvodce po zajímavostech a pamětihodnostech Jihočeského kraje

Tipy na výlety (nejen) v Jihočeském kraji

Jižní Čechy můžete poznávat i z koňského sedla

Projekt SoNorA

Systém pro obchodování s nespotřebovanými chemickými látkami (NECHELA)

Jihočeská hospodářská komora

Evidence NNO - portál veřejné správy

Dům dětí a mládeže Blatná

Dům dětí a mládeže Kaplice

Dům dětí a mládeže Prachatice

Služby pro ISVS MV ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Fond malých projektů, spolupráce Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko

Stránky BESIP Jihočeského kraje

Bruslařský klub České Budějovice

Webové stránky projektu

Schválené granty a příspěvky od 1.1. 2007

Znění nařízení (odkaz na stránky MPO)

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Turistický videoprůvodce po České republice

Integrovaný plán organizace dopravy České Budějovice - kód koncepce JHC014K

Podrobnější informace a celý materiál

Svaz technických sportů Prácheňsko

MVCR - pátrání po odcizených vozidlech

Vše o autobusové dopravě

Jihočeská hospodářská komora

http://www.jhk.cz/

Úřady práce

Granty a příspěvky Jihočeského kraje

Informační centrum Borovice - tábory, ubytování, školy v přírodě

Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže

http://www.zachranny-kruh.cz/

Stránky věnující se prevenci rizik, úrazů a nebezpečí.

Stránky věnující se prevenci rizik, úrazů a nebezpečí.

Stránky pro prevenci rizik, úrazů a nebezpečí.

ERDM

jihočeské nemocnice

Elektronický portál územních samospráv

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb na stránkách MPSV

Portál Mezikulturní dialog … společně napříč kulturami

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Tiskopis ke stažení (.xls - 130.00 KB)

Tiskopis ke stažení (.xls - 85.00 KB)

Formuláře na stánkách odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Formuláře na stánkách odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Formuláře na stránkách odboru ekonomického

Formuláře na stránkách odboru kancelář hejtmana

Návody na řešení životních situací na Portálu veřejné správy ČR

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR

Atletika Tábor

Oddíl kanoistiky TJ VS Tábor

Žijeme v památkách

Žijeme v památkách

Formuláře na stránkách odboru živnostenský úřad

Statistika školství - MŠMT

Integrovaný plán rozvoje města Písek – zóna Portyč rozšířená o pravý břeh řeky Otavy

Knihovna AJG

Odkaz na aktuální informace na stránky MŠMT

Odkaz na aktuální informace a výzvy na stránkách MŠMT

Rada vlády pro národnostní menšiny

Organizace na podporu integrace menšin

Poradna pro integraci

Český helsinský výbor

Portál veřejné správy

Dotace obcím na reprodukci požární techniky

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671

Střední škola, České Velenice, Revoluční 220

Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527

Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji

Volby do Evropského parlamentu

volby

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Neveřejný portál

Neveřejný portál

Národní ústav pro vzdělávání

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

Střední škola a základní škola , Vimperk, Nerudova 267

Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje

Elektronický portál územních samospráv

Portál veřejné správy

Sociální začleňování na stránkách MPSV

Rada vlády pro lidská práva

Mapa protipovodňové koncepce

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934

Zařízení podléhající režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období 2015 - 2022 - kód koncepce JHC017K

www.pravonadetstvi.cz

Seznam pěstounů na přechodnou dobu

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Národní program snižování emisí ČR 2020

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Navštivte jižní Čechy - Oficiální turistický portál Jihočeského kraje

Strategický plán rozvoje města Prachatice pro období 2015 - 2022

Aktuální mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014 - 2020

Operační program Životní prostředí

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Erasmus+

OP Zaměstnanost

30 - Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Jčk

Program spolupráce Interreg V A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020

Program spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Zaměstnanost

Operační program Doprava

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Operační program Praha - pól růstu ČR

Operační program Technická pomoc

Operační program Rybářství 2014 - 2020

Program rozvoje venkova

Interreg V A Česká republika - Polsko

Interreg V A Slovenská republika - Česká republika

Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 - 2020

Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

Program nadnárodní spolupráce DANUBE

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

Program meziregionální spolupráce INTERACT III

Program URBACT III

Aktuální výzvy

Informační Systém Odpadového Hospodářství

Aktualizace integrovaného plánu organizace dopravy České Budějovice - kód koncepce JHC018K

67 - Přehled příjemců dotací

Plán odpadového hospodářství města Prachatice pro období let 2016 - 2020

86 - Jméno,příjmení,titul zastupitelů za období 2012-2016 29.8. Odkaz na zveřejněnou informaci

Plán odpadového hospodářství města Prachatice pro období let 2016 - 2020

Aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy České Budějovice

Impuls pro kariéru

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Státní ústav pro kontrolu léčiv

České ekologické manažerské centrum

Dotace a příspěvky Jihočeského kraje

Ministerstvo vnitra - Informace pro cizince

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Integrace cizinců

Prezident ČR

Asociace krajů ČR

Asociace krajů ČR

Jihočeský koordinátor dopravy - JIKORD, s. r. o.

Odkaz na stránky Evropského soudu pro lidská práva ve Strasbourgu

Rada Vlády ČR pro lidská práva

Rada vlády pro národnostní menšiny

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Dům dětí a mládeže Český Krumlov

Dům dětí a mládeže Soběslav

Portál Evropské komise

Ověřování DIČ pro účely DPH

Průvodce živnostenským podnikáním | MPO

Česká daňová správa - stránky MFČR

Portál o zavedení eura v ČR

Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje

MPSV – registr poskytovatelů sociálních služeb

Vyhledávání Věstníku veřejných zakázek (VVZ)

www.seznam.cz

seznam

Odkaz na aktuální informace a výzvy na stránkách ministerstva kultury

Odkaz na stránky ČHMÚ

Dálnice D3

Plán dopravní obslužnosti území na léta 2017 – 2021 na webových stránkách společnosti JIKORD s.r.o.

Formulář žádosti o přezkum maturitní zkoušky podávané na krajské úřady

Strategie a koncepce MŠMT v oblasti primární prevence

MŠMT - Odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy

Vydané publikace MV ČR k veřejnému opatrovnictví

Státní účelové znaky

Sbírka zákonů na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Ke stažení na stránkách MPSV

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Interreg Rakousko – Česká republika

Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Nadace Duhová energie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mapa kanalizací

Mapa vodovodů

Program spolupráce INTERREG-V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko-Cíl EÚS 2014-2020

Neveřejný portál

neveřejný portál

Webové stránky krajského projektu „Ozbrojený útočník ve škole“

Navržená výše příspěvku na veřejné opatrovnictví obcí v roce 2018_stav k 9/2017

Hlavní budova

Budova v ulici Boženy Němcové

Hlavní spisovna

Budova v ulici Generála Svobody

Přehledová mapa budov krajského úřadu

Erasmus+ - program EU na podporu volnočasových aktivit mládeže

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže

Česká unie sportu

Česká obec sokolská

Mapa povodňového plánu

Podpora podnikání

Hospodářská komora ČR

Knihovny v ČR (univerzitní, vědecké, městské….)

Portál veřejné správy ČR

Czechpoint

Ústava České republiky, číslo předpisu 1/1993 Sb.

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, číslo předpisu 110/1998 Sb.

Zákon o požární ochraně, číslo předpisu 133/1985 Sb.

Zákon o integrovaném záchranném systému, číslo předpisu 239/2000 Sb.

Zákon o krizovém řízení, číslo předpisu 240/2000 Sb.

Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, číslo předpisu 241/2000 Sb.

Atomový zákon, číslo předpisu 263/2016 Sb.

Zákon o ozbrojených silách České republiky, číslo předpisu 219/1999 Sb.

Zákon o zajišťování obrany České republiky, číslo předpisu 222/1999 Sb.

Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), číslo předpisu 585/2004 Sb.

Zákon o službě vojáků v záloze, číslo předpisu 45/2016 Sb.

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, číslo předpisu 412/2005 Sb.

Zákon o ochraně osobních údajů, číslo předpisu 101/2000 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR)

aplikace záchranka

Živnostenský zákon | MPO

570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje (RADAMBUK)

Více informací k externím defibrilátorům

Elektronický portál veřejné správy

Sociální portál Jihočeského kraje

Metodické dokumenty MŠMT (doporučení a pokyny k primární prevenci rizikového chování)

Prohlížení stanovených záplavových území

I/23 Kardašova Řečice – obchvat

Průmyslový park Chotoviny - sever a jih

Technologický park České Budějovice, Na Světlících

I/20 Písek – Pištín, uspořádání 2 + 1

Příručka – Co dělat

Rekonstrukce ochranných valů před střelbou a terénní úpravy střeliště a ostatních ploch - Čekanice u Tábora

Seznam kontaktů naleznete zde

Produkční stáj Opařany II

Krajská síť podpory nadání

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky - web

Lyžařský areál Horní Planá - Houbový vrch

Retail Park České Budějovice

Výroba extrudovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu – provozovna Číčenice

Zastavovací plán dostavby areálu Krsice – II. etapa

Mapová aplikace Investiční akce na silnicích 2019

Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár

Areál Animal

Východní obchvat Borovan, silnice II/157

Průmyslový park Chotoviny - jih

Východní obchvat Nové Bystřice, silnice II/128

Přístavba hal pro výkrm kuřecích brojlerů na farmě Popovice, k.ú. Bzí u D. Bukovska SO 21,22,23 a 24

obrázkový předěl
Aktuality
obrázkový předěl
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku