Text na řeč
  • Strom
  • kaplpe
  • Most

Krajský úřad - naléhavé sdělení pro veřejnost

Vážení občané, v souvislosti s nebezpečím šíření nákazy koronavirem COVID-19 se na Vás obracím s mimořádnou prosbou. Bedlivě prosím zvažte nutnost osobních návštěv a osobních jednání v budovách Krajského úřadu Jihočeského kraje a v co největším počtu případů, tam, kde to je možné, využijte při vyřizování svých úředních a společenských záležitostí možnosti komunikace prostřednictvím technických prostředků vzdáleného přístupu, tj. telefonu, e-mailu, datové schránky, případně poštovního spojení.

Štítky

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Štítky

Budějovicko dá základ krajské investiční strategii rozvoje cestovního ruchu

Jihočeský kraj hledá, co nabídnout turistům do budoucna. Jinými slovy, jak se ještě více zatraktivnit. Součástí nově připravované Koncepce rozvoje cestovního ruchu kraje pro roky 2021–2030 tak bude investiční strategie, která pro následující desetiletí určí hlavní investiční priority v oblasti turismu. Pilotní analýza potenciálu projektových záměrů pro oblast cestovního ruchu už vzniká pro Českobudějovicko a Hlubocko, tedy území Turistické oblasti Budějovicko.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - pro poskytovatele zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Štítky

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - nařízení karantény pro osoby blízké

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Štítky

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ týkající se karantény osob po návratu ITÁLIE

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádného opatření týkající se karantény pro všechny osoby s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice nad 90 dní nebo pro osoby, které jsou na území České republiky zaměstnány, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky. Znamená to v praxi, že tito občané zůstanou po příjezdu doma, a svůj návrat oznámí praktickému lékaři pro dospělé nebo praktickému lékaři pro děti a dorost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem (např. e-mail). 

Štítky

Jihočeské nemocnice vyhlašují zákaz návštěv

Na základě rozhodnutí bezpečnostní rady státu vyhlašují Jihočeské nemocnice (České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Písek, Strakonice, Tábor) plošný zákaz návštěv s výjimkou Dětského oddělení, Neonatologického oddělení a Porodnice, kde trvá původní režim omezení návštěv:  

Štítky

Jihočeský vědeckotechnický park - seminář Okno do robotiky

Jihočeský vědeckotechnický park Vás v souvislosti s rozbíhajícími se aktivitami Jihočeského Digi Hubu zve na odborný seminář Okno do robotiky zaměřený na možnosti a příležitosti, které přináší robotizace a digitalizace výroby, jejích dílčích částí, nebo nevýrobních procesů. Seminář pořádaný ve spolupráci s lektory z firemní praxe se uskuteční 17. března 2020 od 8.30 hodin v přednáškovém sále Jihočeského vědeckotechnického parku, Lipová 1789/9, České Budějovice.

Za oddlužení statisíce? Nesmysl! V Českých Budějovicích se sešli partneři Bezplatné insolvenční poradny

Bezplatná insolvenční poradna (BIP) existuje v Jihočeském kraji již pátým rokem. Její věhlas dávno přesáhl hranice kraje, všímají si jí centrální orgány veřejné správy a je inspirací nejen pro ostatní regiony naší země, ale pozitivně je vnímána i za hranicemi České republiky. V pátek 6. března se partneři projektu sešli, aby zhodnotili fungování poradny v uplynulém období a zamysleli se nad jejím dalším rozvojem.

JCCR omezuje své veletržní aktivity, nejede do Pasova a ruší Travelfest

V důsledku aktuální situace v příjezdovém cestovním ruchu spojené s rušením rezervací v jihočeských hotelech, omezuje Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) své nejbližší plánované veletržní aktivity. Ruší svou účast na březnovém veletrhu v Pasově a dubnový Travelfest v Českých Budějovicích. Finanční prostředky, původně plánované na tyto akce, budou využity na financování nové kampaně zaměřené na domácí cestovní ruch a blízké trhy.

Štítky

VIDEO: U nás v kraji 6. března 2020

Televizní magazín vysílaný Jihočeskou televizí přináší každý týden zprávy o aktuálním dění v Jihočeském kraji.

 

 

 

Hejtmanka Stráská: Ochranné prostředky projednáme v pátek s vládou. Priorita je ochránit zdravotníky

Zásoby ochranných prostředků. To bude jeden z hlavních bodů jednání hejtmanů s vládou na téma nákazy koronavirem, které se uskuteční v pátek 6. března. Jihočeská hejtmanka to řekla ve čtvrtek 5. března po zasedání Krajské epidemiologické komise v Českých Budějovicích.

„Kraj celou situaci bedlivě mapuje. Dohodli jsme se i na tom, že budeme zajišťovat testy osob tak, aby případní pacienti nemuseli opustit své bydliště. Máme informace o školách, které vyjíždějí do zahraničí a naše nemocnice jsou zároveň připraveny celou záležitost řešit,“ uvedla Stráská.

Štítky

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 4. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Štítky

Jihočeské nemocnice vyhlašují omezení návštěv

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19 vyvolaných novým koronavirem, aby v následujících 14 dnech po opuštění těchto oblastí zvážili případnou návštěvu svých příbuzných a dalších osob, které jsou hospitalizovány ve zdravotnických zařízeních.
Součástí snižování rizika v nemocnici je mj. omezení režimu návštěv. 

Štítky

Seminář BESIP: radní Švec ocenil zkušeného pedagoga za celoživotní práci

3. března 2020 se v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje konal tradiční Seminář BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje a organizátory dopravních soutěží. Hvězdou dne se stal Jan Štěpka, který z rukou radního pro dopravu Jiřího Švece obdržel ocenění za celoživotní práci v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Hejtmanka Stráská: Apeluji na ty, kteří se vracejí z rizikových oblastí, aby se chovali zodpovědně 

Koronavirus už je i v České republice. Přesně, jak to naši odborníci předpovídali. Zatím ale nebyl ani jediný případ onemocnění zaznamenám v našem regionu. Hejtmanka Ivana Stráská to řekla po setkání pracovní skupiny, která události ohledně šíření koronaviru řeší na jihu Čech. Skupina se sešla v pondělí 2. března dopoledne a po minulé středě to bylo její druhé zasedání.

Štítky
Subscribe to