Text na řeč

AKTUÁLNĚ z KHS: počet nemocných COVID-19 dosáhl v úterý na jihu Čech rovné stovky, nově přibylo 16 případů

Celkový počet nemocných s diagnózou COVID-19 dosáhl v Jihočeském kraji k úterní 18. hodině rovné stovky. Za uplynulých čtyřiadvacet hodin tak v regionu přibylo 16 nových verifikovaných případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Nejvyšší nárůst, o sedm případů, byl zaznamenán na Táborsku.

Do podvečera vyšetřily laboratoře v regionu 375 nových suspektních vzorků od osob, u nichž lékaři vyslovili podezření na možné onemocnění COVID-19. „Pozitivních bylo 16 vzorků, což vyrovnalo dosud nejvyšší denní nárůst na jihu Čech z 25. března. Jednalo se především  o nákazu předanou prostřednictvím rodinných nebo jiných kontaktů s již dříve pozitivně testovanými osobami, to znamená, že tyto osoby již byly většinou v karanténě. Někteří nemocní uváděli ve své anamnéze také pobyt v zahraničí nebo v Praze,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD.

K úterní 18. hodině bylo podle verifikovaných dat KHS v regionu mezi nemocnými 59 žen a 41 mužů. „Šestadvacet nemocných má trvalé bydliště na Strakonicku. Jednadvacet jich je z Českokrumlovska, sedmnáct z Českobudějovicka, čtrnáct z Prachaticka, čtrnáct z Táborska, pět z Písecka a tři z Jindřichohradecka,“ konstatovala zástupkyně epidemioložky KHS Jihočeského kraje MUDr. Gabriela Žampachová. Mezi nemocnými jsou tři děti, jeden nemocný je v kategorii od 15 do 19 let. V produktivním věku 20 až 64 let je 69 pozitivních případů a celkem 27 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech indikováno k vyšetření už celkem 3906 osob. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině nacházelo 1193 Jihočechů.

V souvislosti s novými případy, nezřídka vzniklými rodinným kontaktem s nemocným, připomínají hygienici potřebu co nejpřísnější možné izolace pozitivní osoby v rámci domácnosti. „Nutné je nošení roušek i doma, pečlivé mytí rukou a dezinfekce rukou a všech předmětů, kterých se nemocný dotýká. Pokud je to možné, měl by mít k dispozici svou místnost,“ poznamenala MUDr. Žampachová. Vzhledem k přibývajícím onemocněním kontaktním, tj. vzniklým těsným mezilidským přenosem, pak hygienici opakovaně apelují na důsledné dodržování hygienických zásad a nařizovaných opatření tak, aby se zamezilo dalšímu šíření nákazy.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz. Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány odlišnou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, a tento výskyt byl k dnešní dvacáté hodině 103 případů, tj. v relativním vyjádřen 16,07 případu na sto tisíc obyvatel regionu, KHS zveřejňují nové případy v regionu po jejich verifikaci a to jednou denně vždy k osmnácté hodině. 
 

Aktuální situace k výskytu koronaviru v Jihočeském kraji - údaje k 31. 3. 2020

Počet potvrzených případů v kraji         100    (denní přírůstek    +16)
Počet osob indikovaných k testování    3906
Počet dnes testovaných vzorků             375
Počet karantén                                      1193


Pozitivní případy v regionu po okresech:

Strakonicko              26    (denní přírůstek    +1)
Českokrumlovsko    21    (denní přírůstek    0)
Českobudějovicko   17    (denní přírůstek    +2)
Prachaticko             14    (denní přírůstek    +2)
Táborsko                 14    (denní přírůstek    +7)
Písecko                     5    (denní přírůstek    +3)
Jindřichohradecko    3    (denní přírůstek    +1)

Nemocní podle pohlaví:
Ženy            59
Muži            41

Nemocní podle věku:
5-9 let:            1
10-14 let:        2
15-19 let:        1
20-24 let:        8
25-64 let:        61
65+  let:          27

Galerie
Štítky