Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Jihočeský kraj zachránil unikátní vodní mlýn pro příští generace
10.12.2007

Nejstarší vodní mlýn v Čechách, jenž se nachází u obce Hoslovice na Strakonicku, je zachráněn. Hrozbu zániku chátrajícího areálu odvrátil Jihočeský kraj jeho odkoupením a následnou obnovou za téměř 18 milionů Kč. Slavnostnímu zakončení rekonstrukce středověkého mlýna patřil v Hoslovicích dnešní den (10.12.)
Areál unikátního hoslovického mlýna, o němž první zmínky pocházejí již ze 16. století, tvoří roubené či zděné stavby kryté došky, přilehlý rybník s náhonem, sad a louky. Díky výjimečnému způsobu života posledních vlastníků, kteří se od padesátých let izolovali od společnosti a odmítli veškerý technický pokrok, se mlýn dochoval v autentickém stavu a stal se tak cenným dokladem tradičního způsobu venkovského života. Hrozící zkáza nemovité kulturní památky přivedla Zastupitelstvo Jihočeského kraje počátkem roku 2005 k rozhodnutí o jeho odkoupení a předání do správy krajem zřizovaného Muzea středního Pootaví ve Strakonicích.
„Následná, poměrně nákladná rekonstrukce zahrnovala obnovu tří objektů v areálu vodního mlýna i konzervaci a restaurování mlecího zařízení a mobiliáře, to vše při splnění podmínek státní památkové péče. Podařilo se nám však na ni získat finanční prostředky z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR, evropského fondu Interreg III.A ČR-Rakousko i ze Státního fondu životního prostředí, takže Jihočeský kraj na ni vynaložil z vlastního rozpočtu během uplynulých dvou let zhruba 7 milionů korun, a to včetně nákupu objektů a pozemků," upřesnil František Štangl, krajský radní se zodpovědností za oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče.
Vzhledem k jedinečnosti dnes již zachráněného hoslovického mlýna, lze očekávat, že se tato kulturní a technická památka stane atraktivním turistickým cílem. Strakonické muzeum proto hodlá areál využívat pro představování tradičního života na venkově, od ukázek chovu drobného hospodářského zvířectva až po představování řemesel, zemědělské malovýroby a místního zvykosloví. „V Jihočeském kraji není dosud skanzen, který by dokumentoval někdejší život zdejšího venkova. Muzeum proto zvažuje, že do jednohektarového areálu postupně přemístí i drobné vesnické stavby, jako například špýchar, včelín a boží muka," uvedl František Štangl. Zároveň však zdůraznil, že zcela aktuální je nyní potřeba vybudovat v blízkosti areálu ještě zázemí k zajištění provozu, konání akcí a poskytování služeb návštěvníkům. Připravený je proto projekt, který počítá se stavbou záchytného parkoviště pro cca 10 aut, provozní budovy s informačním střediskem, občerstvením a sociálním zařízením za zhruba 20 milionů korun. S podporou Jihočeského kraje s strakonické muzeum bude ucházet o dotaci na jeho realizaci z Regionálního operačního programu EU v rámci opatření na revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku