Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: bývalá restaurace SPARTA (68.92 KB) 10.02.2012

Jihočeský kraj prodá nemovitosti v hospodaření Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, v k. ú. České Budějovice 3, a to budovu občanské vybavenosti v Puklicově ulici čp. 1047 na parcele KN č. 2949/18 (bývalá restaurace SPARTA) včetně pozemku parcely KN č. 2949/18 o výměře 656 m2 minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 6.350.000,- Kč + náklady spojené s prodejem.

Nabídky se přijímají v zapečetěné obálce zřetelně označené nápisem „NEOTEVÍRAT
- nabídka OHMS - SPARTA" do 27. 2. 2012 do 16:30 hod. v podatelně...

Foto: Jiří Zimola s rodinou první jihočešky narozené v roce 2012 (124.02 KB) 9.02.2012

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola včera (8.2.) navštívil rodinu první Jihočešky narozené v roce 2012. Natálka Truhlářová z Tábora se narodila jednu minutu po půlnoci 1. ledna 2012 rodičům Silvii Gombošové a Radku Truhlářovi. Hejtman rodinu navšítvil doma, pogratulovat rodičům k prvnímu jihočeskému miminku roku 2012 a předal jim i Natálce dárky.

Natálka dostala zlatý přívěšek se znamením kozoroha a vyrytými iniciály. Rodiče obdrželi 5 000 Kč a tašku dárků pro sport a volný čas. „Určitě budete sami nejlépe vědět, jak finance pro Natálku použít. Natálce i vám přeju především pevné zdraví. Ať Natálka roste jako z vody a přináší vám jenom radost," popřál hejtman...

9.02.2012

Na základě zveřejněných výsledků MPSV pro dotační řízení na rok 2012 a informací, které jsou v této souvislosti prezentovány ze strany poskytovatele dotace, uvádí Jihočeský kraj doplňující informace k procesu dotačního řízení MPSV pro rok 2012.

Přidělené disponibilní prostředky ze státního rozpočtu, určené k přerozdělení v rámci dotačního řízení MPSV pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji, jsou každoročně snižovány. Pro rok 2012 bylo Jihočeskému kraji od MPSV přiděleno „směrné číslo" ve výši cca 386 mil. Kč. To je o 30 milionů korun méně, než v roce 2011. Tuto částku považuje Jihočeský kraj za naprosto nedostatečnou. Dojde k výraznému...

9.02.2012

Dne 7. 2. 2012 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 27/2012/ZK-29 Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2012.

V rámci akčního plánu pro rok 2012 byla v oblasti sociálních služeb zvolená tzv. stabilizační varianta, která je charakterizována zaměřením na zachování systému poskytovaných sociálních služeb v nezbytné míře. K této variantě vede především problematické získávání finanční prostředku na zajištění poskytování sociálních služeb - snižování objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu (dotační řízení MPSV) a ukončení individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském...

9.02.2012

Na svém včerejším 29. zasedání Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením číslo 38/2012/ZK-29 schválilo Akční plán Programu rozvoje Jihočeského kraje pro rok 2012.
Akční plán pro rok 2012 je jedním z nástrojů regionálního rozvoje zahrnující akce, které přispějí k realizaci cílů uvedených ve stávajícím Programu rozvoje Jihočeského kraje 2007-2013 a umožní tak plynulé navázání procesu rozvoje kraje v dalším období.

Pro rok 2012 nabízí Akční plán Programu rozvoje Jihočeského kraje obcím, neziskovým organizacím, právnickým i fyzickým osobám, působícím na území Jihočeského kraje celkem 23 grantových programů v celkové finanční alokaci 72.200.000,- Kč. Tyto grantové...

8.02.2012

Seminář pořádaný MPSV ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje se uskuteční dne 16. 2. 2012 od 10:30 hod. na Krajském úřadu Jihočeského kraje v ulici B. Němcové 49/3 - zasedací místnost č. 325. Tématem semináře bude vyhlášení Výzvy č. 6 IOP Integrovaného operačního programu, oblasti 3.1, Služby v oblasti sociální integrace aktivity b) investiční podpory při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti.

Výzva je zaměřena na investiční podporu vybraných sociálních služeb a na ně navázaných fakultativních činností, jež jsou určeny pro cílovou...

6.02.2012

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola je znepokojen děním kolem českobudějovického pivovaru Budvar. Je přesvědčen, že náhlá ministerská kontrola a personální rošády mají vést k jedinému cíli, kterým je privatizace tohoto národního podniku. Žádá proto od premiéra Petra Nečase záruky, že tento prosperující národní podnik privatizován nebude. „Nenadálou ministerskou kontrolu, navíc uskutečněnou shodou okolností údajně v době dovolené ředitele Jiřího Bočka, následné spekulace kolem jeho odvolání v žádném případě nevnímám jako krok věcný, ale naopak jako silně negativní signál, neboť tím dochází k významnému poškozování jména společnosti. Přes veškerý respekt k současnému...

Foto: před závěrečným ceremoniálem (137.62 KB) 6.02.2012


Ještě na žádné z celkem deseti letních a zimních olympiád dětí mládeže se jihočeským reprezentantům nepodařilo umístit se mezi 14 kraji na stříbrné pozici. Na Hrách V. zimní olympiády v Moravskoslezském kraji dokázali Jihočeši minulý týden vybojovat druhé místo těsně před Královéhradeckým krajem a za prvním Libereckým krajem, který má pro zimní sporty suverénně nejlepší podmínky. Jihočeši získali celkem 122 bodů za 7 zlatých, 6 stříbrných a 5 bronzových medailí a za 3 čtvrtá, 5 pátých a 4 šestá místa.


Nejvíce se na tomto historickém úspěchu podíleli klasičtí lyžaři. Vimperský Jiří Mánek získal hned 3 zlaté medaile a patřil tak mezi 4 mladé olympioniky, kteří...

Foto: Jiří Zimola s šeky ze sbírkové akce Nadační fond Albert dětem (206.16 KB) 6.02.2012

Zástupci neziskových organizací z Jihočeského kraje převzali dnes z rukou hejtmana Jiřího Zimoly v hypermarketu Albert v Českých Budějovicích šeky s výtěžkem ze sbírkové akce Nadační fond Albert dětem. Zákazníci všech prodejen Albert v kraji přispěli na dětské projekty svým nákupem částkou 188 000 korun. Zároveň byl předán šek s výtěžkem z aukce soch Šmoulů vytvořených známými osobnostmi v projektu Šmoulové dětem. Částka 20 960 korun bude využita na kurzy plavání pro děti z dětského domova v Plané.

Výtěžek sbírky Nadační fond Albert dětem v Jihočeském kraji podpoří Zimní olympiádu pro děti z dětských domovů pořádanou letos DD České Budějovice, projekt občanského sdružení...

« Předchozí        Aktuální stránka: 253/535        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku