Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

26.05.2011

Ve dnech 27. - 29.května se uskuteční v Jihočeském kraji, a to v Prachaticích, 2. ročník Jugendcampu, který vloni úspěšně pořádal Kraj Vysočina. Jugendcamp je výměnný pobyt s rakouskými studenty. Studenti a zástupci gymnázia Maria Enzersdorf ze St. Pöltnu u Vídně budou ubytováni na Střední pedagogické škole v Prachaticích, poté si prohlédnou historickou část města a ve 13:00 je přivítá Jana Krejsová - radní pro školství, mládež a tělovýchovu Jihočeského kraje, která je i garantem tohoto projektu.

Po oficiálním přivítání bude následovat sportovně laděný program. Pátek začne Lanovým centrem na Libíně, dále sportovními aktivitami v Domě dětí a mládeže Prachatice. V sobotu...

25.05.2011


Již od včerejšího dne nejsou funkční hlasové služby (telefony) na Krajském úřadu Jihočeského kraje. Příčinou nefunkčnosti hlasové služby byla závažná porucha na zařízení nejen v Českých Budějovicích, v případě krajského úřadu se jednalo o závažnou poruchu na zařízení DS LAN, umístěném na Senovážném náměstí. Porucha vyřadila z provozu i několik dalších uživatelů služeb. V této chvíli jsou uživatelé postupně napojovováni zpět a dodavatel na odstranění poruchy intenzivně pracuje. Odstranění poruchy je zcela mimo jekékoliv možnosti technického zásahu krajského úřadu, jedná se o zařízení v majetku i správě dodavatele hlasových služeb.

Děkujeme za pochopení všem, kteří se...

25.05.2011

S jedinečnou Seidlovou obrazovou kronikou česko - německo - rakouského pomezí na rozhraní 19. a 20. století, společným česko-německým dějepisným projektem dvou univerzit nebo německy psanou pražskou literaturou se v krajském městě o tomto víkendu bude moci seznámit na šedesát účastníků konference nazvané Aktivní péče o společné kulturní dědictví. Pořadatelem konference, jejímž hostitelem je ve dnech 28. - 29. 5.11 KÚ Jihočeského kraje jsou: Kulturní referát pro české země ve spolku Adalberta Stiftera, Pražský literární dům autorů německého jazyka a Collegium Bohemicum.

Podle slov vedoucího Kulturního referátu pro české země ve spolku Adalberta Stiftera Wolfganga Schwarze,...

Výřez z plakátu k akci (154.31 KB) 24.05.2011


Na Martinském mlýně v Hrádku U Pečína v Trhových Svinech se 11. června odehraje dětský den a benefiční koncert. Pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivany Stráské, starosty města Prachatice Martina Malého a starosty města Trhové Sviny Radislava Buška koncert pořádá Agentura Martin Production. Výtěžek z koncertu pod názvem Kdo má rád ...bude věnován dětskému a novorozeneckému oddělení nemocnice Prachatice.

Dětský den začne ve 13:00 hodin. Koncert začíná v 18:00 hodin a vystoupí na něm Sisa Sklovská, Martin Maxa, Jitka Zelenková, Martin France, Leona Machálková, David Deyl, Marcela Březinová, Sámer Issa, Heidi Janků a Martina Pártlová. Od 21:00 hodin...

Foto: Restaurovaný obraz: Jan Renner, Narození Páně, detail andělů (131.48 KB) 23.05.2011


Městské muzeum ve Volyni vystavuje díla, která se podařila v letech 2008-2011 restaurovat a konzervovat. Návštěvníci muzea mohou až do 6. července navštívit výstavu Obnovené dědictví, na které uvidí unikátní skříň s vyobrazením čtyř evangelistů, velké oltářní obrazy, ale také podmalby na skle. Vystavené exponáty pocházejí převážně ze 17. až 20. století.

Muzeu ve Volyni se za tři roky podařilo zrestaurovat a konzervovat několik set předmětů. Značnou měrou se každoročně na restaurování finančně podílí Jihočeský kraj skrze jednotlivé grantové programy, a to zejména z Grantového programu Podpora muzeí a galerií. Naposledy se jednalo o kompletní odborné restaurování...

23.05.2011

O titul Vesnice roku 2011 se letos uchází 33 jihočeských obcí. Desetičlenná krajská hodnotící komise bude přihlášené obce objíždět a hodnotit od 6. do 15. června. Základní informace a podklady pro hodnocení získá krajská komise ze zaslaných prezentací, dodaných předepsaných materiálů a prohlídek obcí. Posuzovat se budou koncepční dokumenty obce, společenský život, aktivity občanů, rozvoj podnikání v obci, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, ale i připravované záměry či využití informačních technologií.

V rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 bude uděleno několik ocenění. Vítěz...

Foto aktualita (147.07 KB) 20.05.2011

Putovat po 24 nejvýznamnějších místech jižních Čech spojených s rodem Rožmberků, sbírat razítka do turistického pasu a soutěžit o ceny. I to je jedna z doprovodných aktivit projektu Rožmberský rok 2011, který připomíná odkaz slavného rodu, který smrtí Petra Voka před 400 lety vymřel.

První Jihočech už nasbíral všechna razítka do pasu. Nejaktivnějším turistou a sběratelem razítek do rožmberského cestovního pasu se stal pan Josef Frk ze Strakonic. „Od mládí jsem rád cestoval po hradech a zámcích. Teď je mi 87 let, žiju sám a mám dost času se svému celoživotnímu koníčku věnovat. Sednu na vlak nebo autobus a jedu. Letos se mi moc líbila návštěva Vítkova Hrádku,"...

Foto: Ze  soutěže (149.89 KB) 20.05.2011

V areálu Výstaviště, a. s., v Českých Budějovicích se dne 18.5.2011 uskutečnilo okresní kolo soutěže "Mladý záchranář - dokaž, že umíš", kterou za finanční a materiální pomoci Krajského úřadu Jihočeského kraje pořádal Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže České Budějovice.

Cílem soutěže bylo získání a ověření znalostí, dovedností a praktických návyků pro poskytování pomoci sobě i druhým v případě nouze. Soutěž vhodným způsobem doplnila výuku témat "Ochrana člověka za mimořádných situací", která je prováděna na všech základních a středních školách. Soutěžili žáci základních škol, a to ve dvou...

Logo IM (9.03 KB) 19.05.2011


Ve dnech 19. až 21. května 2011 se uskuteční v České republice reciproční informační a poznávací návštěva zástupců slovenských informačních center pro mládež, která jsou sdružena ve střešní slovenské nestátní neziskové organizaci „Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike" (ZIPCEM). Zástupci slovenských ICM přijíždějí do České republiky na základě pozvání českých informačních center pro mládež, která jsou sdružena v Asociaci pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM ČR). Cílem návštěvy slovenských kolegů v ČR je zejména navštívit osobně některá česká informační centra pro mládež, jež jsou...

« Předchozí        Aktuální stránka: 276/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku