Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: Ze zahájení výstavy (80.50 KB) 17.03.2011

Prezentace dvanácti NNO Jihočeského kraje je k vidění ve vstupních prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje. Zahájena zde byla výstava v rámci Týdne pro neziskový sektor. Ta potrvá až do středy 23. března.

Výstavu zahájil společně s předsedou ANNO JČK také vedoucí odboru Regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje Ing. Bc. Ludvík Zíma. Ten přítomné pozdravil jménem Jihočeského kraje a krátce představil dosavadní spolupráci mezi Jihočeským krajem a ANNO JČK, zdůraznil důležitost neziskového sektoru ve společnosti.

Zahájení výstavy se zúčastnili pracovníci Krajského úřadu Jihočeského kraje, místostarosta...

9.03.2011

Prezentace vybraných nevládních neziskových organizací (NNO) Jihočeského kraje bude k vidění ve vstupních prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Asociace NNO v ČR spolu s dalšími partnery vyhlásila další ročník Týdnů pro neziskový sektor. Hlavním cílem druhého ročníku Týdnů pro neziskový sektor je prezentace všech forem a aktivit dobrovolnictví a další posilování partnerství mezi jednotlivými společenskými sektory: veřejným, podnikatelským a neziskovým. Asociace NNO v ČR je iniciátorkou a koordinujícím garantem celé akce.

Regionálním koordinátorem v Jihočeském kraji je Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO) Jihočeského kraje. Ta připravuje v...

Foto: Účastníci setkání (135.20 KB) 9.03.2011

Jihočeský kraj nabízí jihočeským vysokým školám stáže v Bruselu, školy navrhují zase zaměřit své studie více k rozvoji kraje.

Nabídka stáží pro studenty jihočeských vysokých škol v Bruselu, zprostředkování odborných stáží v evropských institucích nebo zadávání studentských prací v souladu s potřebami rozvoje Jihočeského kraje. Taková témata zaznívala na dnešním společném pracovním pěti zástupců jihočeské akademické obce s hejtmanem Jiřím Zimolou.

Podle slov jihočeského hejtmana rektorka Jihočeské univerzity, rektoři vysokých škol a děkan jindřichohradecké fakulty managementu vítají pomoc při zprostředkování odborných stáží svých studentů v kanceláři zastoupení...

9.03.2011

Jihočeská města a obce, ale i registrované církve mohou žádat o finance z grantového programu Úcta k předkům. Tento grantový program na jednání 8. března 2011 schválila Rada Jihočeského kraje. Cílem Grantového programu je umožnit drobné opravy a úpravy související s provozem a správou veřejných pohřebišť, dále ulehčit obcím možnost péče o válečné hroby a pietní místa. Mělo by se jednat o drobnější opravy např. hřbitovních zdí, márnic, kolumbárií, dále o opravy písma na pomnících, připomínajících oběti světových válek, opravy zápatí pomníků, čistění a úpravu okolí pomníků či případnou prevenci ochrany proti vandalům výrobou pryskyřičných desek místo měděných a další drobné práce....

9.03.2011

Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k dnešní Mladé frontě Dnes.

1) V první řadě je potřeba říci, že celý proces hodnocení jednotlivých výzev ROP NUTS II Jihozápad je dlouhodobě prošetřován Policií ČR.
2) Za sebe jednoznačně říkám, že jsem s orgány činnými v trestním řízení aktivně spolupracoval a jsem jim k dispozici i v dalším průběhu šetření
3) Mám důvěru v orgány činné v trestním řízení, jakož i v nezávislost justice, a pevně věřím, že jestliže došlo k jakýmkoliv pochybením, resp. k porušením zákonů této země, bude tato případná trestná činnost objasněna a potrestána
4) Co se týká zveřejněné nahrávky, předpokládám, že Policie ČR má...

8.03.2011


Rada Jihočeského kraje vzala na vědomí na svém zasedání 8. března 2011 Grantový program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Rada dále doporučila zastupitelstvu kraje schválit pravidla grantovému programu a vyhlásit první výzvu pro rok 2011 ke dni 23. března 2011.

Žadatelé si mezi sebe rozdělí 5,75 miliónů korun. Z toho 2,9 mil. na investiční a 2,85 mil. korun na neinvestiční projekty. Záměrem tohoto grantového programu je zlepšení protipožární ochrany na území Jihočeského kraje a hlavním cílem zlepšení úrovně materiálně - technického vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Grant je určen výhradně na realizaci projektů...

Foto: Roman Svoboda (SPŠ Písek) - 1 místo (138.42 KB) 4.03.2011

Středoškoláci bojovali v krajském finále soutěže Enersol 2011. To se konalo ve středu 2. března v prostorách VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích. Finále soutěže bylo zaměřeno na podporu vzdělávání k zajištění úspor energií, snižování emisí v dopravě a využívání obnovitelných zdrojů energie. Z celkem 17 prezentovaných prací studentů středních škol Jihočeského kraje vybrala odborná porota šest postupujících do národního kola, které letos na konci března pořádá kraj Vysočina. Jihočeskou reprezentaci povede SPŠ strojní a stavební Tábor, která jako Regionální vzdělávací centrum projektu Enersol v našem kraji přehlídku zorganizovala. Nad konáním semináře převzala...

2.03.2011


Seriál lyžařských závodů Stopa pro život vrcholí závodem na Lipně. Zimní sezóna je právě v plném proudu. Už příští víkend se chystají do Skiareálu Lipno lyžaři, kteří se účastní letošního seriálu závodů Stopa pro život. Ve dnech 12. - 13. 3. tady začíná Lipenská stopa CzechTourism. Původně se měly závody uskutečnit už v lednu, ale kvůli nepřízni počasí byly přesunuty právě na březen. Centrem dění bude obec Lipno nad Vltavou, konkrétně Skiareál Lipno. Protože se zároveň jedná o poslední závod letošního ročníku Stopa pro život, organizátoři jeho program pojali jako jednu velkou lyžařskou zábavu.

Kombinovaný sobotní program Lipno Open zahájí závod Lipenský Open Obřák,...

1.03.2011


Jihočeský kraj - Znáte někoho, kdo svůj čas a energii věnuje obecně prospěšným aktivitám a zaslouží si za to ocenění? Letos již podeváté můžete nominovat v rámci Jihočeského kraje jednotlivce či skupiny dobrovolníků na cenu Křesadlo. Slavnostní předání cen za rok 2010 se uskuteční pod záštitou jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly a starosty města Strakonice Pavla Vondryse v dubnu ve Strakonicích.

Akci pořádají sdružení BEZ o.s. a INKANO Písek o.s. společně s Komunitní nadací Blanicko-Otavskou z Protivína. „Za aktivity v uplynulém roce bude oceněno Křesadlem pět individuálních dobrovolníků", říká Michal Novotný z pořádajícího sdružení BEZ. „Jihočeskou...

« Předchozí        Aktuální stránka: 289/535        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku