Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

2.11.2010

Týden zasvěcený ekologické osvětě a výchově začíná v pondělí 8. 11. 2010 a pokračuje až do pátku 12. listopadu. Připraveny jsou tři odborné semináře "Rybožraví predátoři II.", "Stromy a kácení - teorie a praxe" a seminář "Místní místním" a konference "Podzimní dny EVVO", které jsou určeny především pro pedagogické pracovníky a odehrají se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v ulici B. Němcové 49/3 v Českých Budějovicích.

Jihočeské dny zpestří panelová diskuze na kontroverzní téma - "Kácení alejí - jsou silnější pro nebo proti?", která se uskuteční v divadle SUD v Hroznové ulici v Českých Budějovicích. Bližší...

2.11.2010

Od pondělí 1. listopadu 2010 mohou návštěvníci investičního portálu Krajského úřadu Jihočeského kraje získat informace o klastrových iniciativách, které působí na jeho území. Je zde přiblížena obecná problematika klastrů, vloženy užitečné odkazy a také si zde návštěvník může stáhnout přehlednou tabulku, ve které jsou jednotlivé klastry blíže popsány (včetně uvedení seznamu členů, významu pro kraj a kontaktních osob).

Tato sekce by měla sloužit ke zviditelnění samotných klastrů a jejich činností a také k podpoře spolupráce mezi jednotlivými podniky a mezi podniky a veřejnými výzkumnými / vysokoškolskými institucemi. Případní další zájemci o zařazení mezi seznam klastrů...

1.11.2010

Zasedání se koná od 10:00 hodin ve velkém zasedacím sále (2. podlaží, č. dv. 2.008) Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná. Podkladové materiály k jednání jsou zveřejněny v rubrice Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období 1. 9. do 11. 10. 2010 (Mgr. Jiří Zimola, mat. č. 319/ZK/10)
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (Mgr. Jiří Zimola, mat. č....

Foto aktualita (88.16 KB) 1.11.2010

CzechInvest, MPO a AFI ocenily nejlepší investory a podnikatelské nemovitosti roku 2009, jihočeský hotel Budweis se umístil na druhém místě. Ceny v osmi kategoriích byly rozdány 26. října 2010 za přítomnosti hostů z řad členů vlády, výborů Poslanecké sněmovny a Senátu, velvyslanců, investorů, majitelů a správců podnikatelských nemovitostí nebo developerů. Záštitu nad udílením cen převzal ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Večerem provedla moderátorka Daniela Písařovicová.

Pro Jihočeský kraj je zajímavá kategorie Brownfield roku v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2009, ve které obsadil druhé místo za úspěšnou regeneraci chátrajícího objektu českobudějovický...

Foto: Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee (147.17 KB) 1.11.2010


Jihočeský kraj se tento měsíc prezentuje v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee jako destinace s bohatou kulturní i turistickou nabídkou. Výstava byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 28. října 2010. Úvodní slovo přednesl Hans Eibauer, ředitel Centra Bavaria Bohemia, spolu s Františkem Štanglem, členem Rady Jihočeského kraje a Petrem Hudičákem z Muzea Fotoateliér Seidl Český Krumlov. Součástí vernisáže bylo vystoupení Malé dudácké muziky Úsvit s kapelníkem Miroslavem Stecherem. Účastníci slavnostního zahájení měli rovněž možnost ochutnat jihočeské speciality, které připravovala českobudějovická gastronomická agentura Gastkom.

Jihočeský kraj v Schönsee prezentuje nové...

25.10.2010

Ve středu 10. listopadu 2010 se uskuteční seminář - Sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené lokality v Jihočeském kraji. Jedná se už o 4. setkání na toto téma v letošním roce. Začátek je v 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 2010 (sál zastupitelstva) v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Účastníci semináře, který je určen především starostům obecních úřadů sociálně vyloučených lokalit, nestátním neziskovým organizacím a aktivistům zabývajícím se romskou problematikou, získají informace o Národním akčním plánu sociální integrace, systému jeho tvorby a obsahovém návrhu na další období. Seznámí se s aktuální...

Foto: Z jednání v Retzu (100.02 KB) 22.10.2010

S postupem činností jednotlivých pracovních skupin Jihočeského kraje, kraje Vysočina, Jihomoravského a dolnorakouského kraje seznámili ředitelé krajských úřadů své kolegy na Koordinačním grémiu v Retzu. Dle výsledků středečního jednání dochází ve čtrnácti zřízených pracovních skupinách ke vzájemným kontaktům a multilaterální spolupráci. Za velmi intenzivní zhodnotili účastníci setkání práci vzdělávání, sportu, zdravotnictví, kultury nebo cestovního ruchu. Právě poslední dvě oblasti společně s vodním hospodářstvím, ochranou před katastrofami a EU - regionální politikou se stanou koncem letošního a především v příštím roce předmětem setkání pracovních skupin na KU Jihočeského kraje.

Foto: Většinu řemeslných činností si mohli zájemci sami vyzkoušet (112.43 KB) 22.10.2010

Již čtvrtým rokem se Střední škola Vimperk připojila k projektu pod názvem Den stavitelství a architektury a uspořádala Den řemesel. Akci organizuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice. Akce se zúčastnili zástupci Jihočeského kraje Jana Krejsová, radní Jihočeského kraje pro oblast školství a Jiří Moravec, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, za Úřad práce Jan Dudek, vedoucí referátu poradenství a Pavlína Váchová, kariérová poradkyně.

Cílem projektu je vyvolání zájmu veřejnosti o aktuální problematiku stavebnictví, získání nových učňů a studentů, propagace stavebnictví jako...

Logo ISPOP (40.58 KB) 22.10.2010

V období od 25. 10. 2010 do 10. 12. 2010 pořádá CENIA, česká informační agentura životního prostředí bezplatné instruktážní semináře pro uživatele ISPOP ke způsobu ohlašování prostřednictvím ISPOP v roce 2011. Informační systém ISPOP byl zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Semináře budou určeny všem uživatelům ISPOP, zejména pak ohlašovatelům, kteří budou v roce 2011 (tj. za ohlašovací rok 2010) podávat hlášení prostřednictvím ISPOP poprvé. Semináře se konají ve všech krajských městech a v Praze, vždy dopoledne v době od 9:00 do 12:00...

« Předchozí        Aktuální stránka: 306/535        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku