Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

23.11.2010

S environmentální výchovou je možné začít už v mateřské škole. Přesvědčili se o tom účastníci pátečního (19. listopadu) praktického semináře na Krajském úřadu Jihočeského kraje. Byl jim představen projekt „Co se skrývá za bludným kořenem", který vznikl v Libereckém kraji, kde byl také poprvé realizován ve školním roce 2006/2007. Od té doby s ním jeho autorka Jana Modrá seznamuje pedagogy v ostatních krajích ČR. V roce 2010 se projekt pilotně ověřuje také v mateřských školách v Německu. Je určen hlavně předškolákům, ale v praxi je vyzkoušeno, že je do něj možné zapojit i mladší nebo naopak starší děti.

K další inspiraci patřily praktické ukázky z projektu...

19.11.2010

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská v Českých Budějovicích (SŠ OSaP a VOŠ) získala díky rekonstrukci budovy v Nemanické ulici moderní objekt pro kvalitní zajištění studia na vyšší odborné škole. S prostředím, které vzniklo pro pedagogy a studenty, se bude moci veřejnost seznámit v pondělí 22. listopadu od 11:00 do 13:00 hodin, kdy bude budova pro zájemce otevřena.

V rámci projektu „Snížení energetické náročnosti areálu SŠ OSaP a VOŠ" došlo k zateplení budovy Vyšší odborné školy, která má novou fasádu. Ve druhém a třetím patře byly kompletně vyměněny dlažby a rekonstrukce se dočkala i sborovna. Samotné zakázce na...

18.11.2010

Festival na podporu lidských práv se uskuteční od 19. a 20. Listopadu v klubech MC Fabrika a CK Solnice v Českých Budějovicích. Jedním z partnerů hudebně divadelního festivalu Budějovický manifest, který si klade za cíl upozornit na rasovou nesnášenlivost a xenofobii v naší společnosti, je letos opět českobudějovické centrum Europe direct.

Už zítra se návštěvníci dvoudenního multikulturního festivalu mohou těšit na kapely Prohrála v kartách a Ty synci. V rámci sobotního programu mohou zájemci zhlédnout dokumentární český film z projektu Jeden svět na školách, který pořádala obecně prospěšná společnost Člověk v tísni: Kauza Uherské Hradiště (2006).

Po celou dobu...

18.11.2010

Jihočeský kraj převezme památník Jana Žižky v Trocnově. Národní kulturní památka Rodiště Jana Žižky je v současné době v majetku státu. Celý komplex je tvořen zejména kamennou sochou Jana Žižky, muzeem, tzv. Žižkovým kamenem, odkrytými základy dvou bývalých dvorců, roubenou studnou a s tím souvisejícími pozemky. Hodnota nemovitostí v areálu je odhadována na 7,5 milionu korun, hodnota movitých věcí činí přibližně 3 miliony korun.

Jihočeský kraj projevil o památník zájem poté, co jej do vlastnictví odmítly převzít město Borovany a Národní památkový ústav. Zájem o bezplatný převod do svého vlastnictví kraj projevil letos v říjnu. „Jsem přesvědčen, že kraj jako...

16.11.2010

Celkem 125 milionů korun investuje Ředitelství silnic a dálnic do oprav silnic I. třídy v Jihočeském kraji ještě do konce roku 2010. Řidiči by se měli připravit na následující uzavírky a omezení provozu:

- Silnice I/20 Lnáře, okres Strakonice úsek od křižovatky za čerpací stanicí Lnáře po odbočení na místní komunikaci ke klášteru. Termín od 20.11.2010-12.12.2010

- Silnice I/20 Blatná, okres Strakonice 1. Úsek - začíná u Čerpací stanice a končí u železničního přejezdu, 2. úsek - začíná 25 m za křižovatkou silnic I/20 a II/175 a končí u cedule Blatná. Termín od 15.11.2010-15.12.2010

- Silnice I/22 ve Strakonicích úsek mezi křižovatkou silnice I/22 a místní...

Foto: Z průběhu soutěže (172.11 KB) 16.11.2010

V Kulturním domě v Soběslavi se 11. listopadu konala tradiční soutěž odborných učilišť a praktických škol ve vazbě a aranžování květin. Následující den na ní navazovala veřejností oblíbená a hojně navštěvovaná výstava soutěžních prací žáků ve vestibulu Kulturního domu. Soutěž pořádala škola zřizovaná Jihočeským krajem - Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav.

Letošní ročník byl protkán leckdy nedoceněným tématem, které bylo zakomponováno do všech třech soutěžních úkolů. S „řemeslem" ve formě volně vázané kytice určené absolventovi k předání výučního listu, případně maturitního vysvědčení, ve druhém úkolu se šerpou zdobenou květinami k...

Foto: Zrestaurovaná truhla (95.58 KB) 16.11.2010

Jihočeský kraj v letošním roce grantovým programem Podpora muzeí a galerií podpořil řadu kvalitních projektů. Program vyhlášený odborem kultury a památkové péče byl zaměřen na propagaci, modernizaci vybavení a v neposlední řadě na obnovu sbírkových předmětů jihočeských muzeí. Jedním z podpořených subjektů bylo Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích, které získalo grant ve výši 20 tisíc korun na restaurování souboru devíti kusů historického nábytku z expozice muzea.

V těchto dnech byla v muzeu v Netolicích dokončena oprava malované postele, malované truhly prácheňského typu, malované truhly blatského typu, kolébky, koutní skříňky, malovaného misníku, máselnice, skříňky na...

Foto: Ocenění předává radní Jana Krejsová (155.17 KB) 15.11.2010

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví vyhlásil v letošním roce první ročník soutěže „Zelená škola Jihočeského kraje". Cílem soutěže je zviditelnit, podpořit a ocenit aktivity environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v činnosti škol. V historicky prvním ročníku soutěžily pouze základní školy Jihočeského kraje - školy úplné, neúplné a speciální. Hodnocena byla činnost v oblasti EVVO ve školním roce 2009-2010. Do soutěže se zapojilo celkem 16 škol, nejvíce z okresu Tábor.

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny na krajském úřadě v Českých Budějovicích v rámci Podzimních dnů EVVO - na krajské konferenci...

15.11.2010

Spolek pro obnovu venkova Jihočeské kraje ve spolupráci s Jihočeským krajem a Ministerstvem Vnitra ČR pořádá pro nově zvolené zastupitele obcí reprízu nejúspěšnějšího loňského semináře pro členy a funkcionáře obecních zastupitelstev. Seminář se uskuteční ve středu 1. prosince 2010 v sále zastupitelstva v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Začne v 9:30 hodin a je určen především pro starosty, místostarosty a tajemníky, zapisovatele, členy zastupitelstev obcí a kontrolních výborů.

Hlavním lektorem je Adam Furek, zástupce ředitele odboru dozoru a kontroly veřejné správy na Ministerstvu vnitra ČR. Tento odbor má konkrétní zkušenosti z praxe...

« Předchozí        Aktuální stránka: 324/555        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku