Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

4.11.2009

Jihočeský kraj našel po třinácti letech společnou řeč se Správou NP Šumava v oblastech možností rozvoje lipenského regionu. Návrhem řešení by měla být realizace tiché ekologické lanovky z české Nové Pece či Horní Plané na rakouský Hochficht.

Shodu v názorech na citlivý a trvale udržitelný rozvoj území části Šumavy označil hejtman Jiří Zimola za naprosto průlomovou. „Správa parku se dostává na stejnou notu jako je Jihočeský kraj v zásadách jeho územního rozvoje. Počítá totiž s možným propojením české strany s rakouskou stranou sjezdovek, a to například formou lanovky," uvedl po jednání pracovní schůzky Horní Lipensko Zimola.

Podle slov ředitele Správy NP...

3.11.2009

Ochutnávkou pokrmů, které patřily ke každodennímu životu lidí na Šumavě, se včera rozloučila s návštěvníky doposud nejúspěšnější výstava Jihočeského muzea Šumava Karla Klostermanna. „O její mimořádnosti svědčí na pět hustě popsaných návštěvnických knih a 65 247 návštěvníků; dalších 5 100 lidí přišlo na doprovodné akce výstavy," uvedl při dnešním slavnostním ukončení výstavy ředitel Jihočeského muzea Pavel Šafr.

Do plátěného ubrousku řemeslníků nebo pod pokličky hospodyň poté nechali přítomné nahlédnout autoři jednotlivých částí expozice. Podle etnografa Jihočeského muzea Františka Krejči byla moučná kaše omaštěná lněným olejem téměř denním jídlem dřevařů, ale...

3.11.2009

Přijměte pozvání na zajímavé akce, které se budou konat v rámci Jihočeských dnů EVVO (Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) za podpory Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Jihočeského kraje.

Týden zasvěcený ekologické výchově a osvětě začíná v pondělí 9. 11. 2009 „Setkáním zástupců Jihočeského kraje se zástupci jihočeských ekologických neziskových organizací" a pokračuje až do pátku 13. 11. 2009. Připraveny jsou dva odborné semináře "Voda v krajině" a "Rybožraví predátoři", panelová diskuze na kontroverzní téma kůrovce na Šumavě, konference pro pedagogické pracovníky "Podzimní dny EVVO" a...

Foto: Kamenosochařské sympozium v ZŠ Jana Husa v Písku mělo mezi žáky velký ohlas (142.95 KB) 2.11.2009


Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, nabízí v současné době studium na šesti umělecky zaměřených oborech. Není proto divu, že škola hledá atraktivní cesty, jak seznámit žáky vyšších ročníků základních škol s náplní oborů. Myšlenka hledání vhodné formy prezentace dvou z oborů - kamenosochařství a výtvarného zpracování keramiky, stála již v roce 2004 u zrodu koncepce dětských kamenosochařských sympozií. Po prvním ročníku, který se uskutečnil v Českém Krumlově, škola postupně uspořádala sympozia vždy v červnu a v září na základních školách v Českých Budějovicích, Prachaticích , Písku a v letošním roce...

Foto aktualita (130.29 KB) 30.10.2009


Přímým dědicem vzdělávacích institucí v Dačicích, které již od konce 19. století připravovaly pro praktický život mnoho generací živnostníků, řemeslníků, později kvalifikovaných dělníků i podnikatelů, tak se cítí být Střední škola technická a obchodní Dačice. Právě před 30 lety získala škola status samostatné vzdělávací instituce jako Střední odborné učiliště strojírenské.

Oproti stavu 70. let minulého století je současný profil školy jako vzdělávací instituce podstatně změněný a škola nežije a ani nechce žít jen svou minulostí. Dokladem toho je právě dokončená rekonstrukce celého školního areálu.

„Pláště všech budov byly zatepleny, vyměněna byla všechna...

30.10.2009

Jihočeský kraj přijímá bezúplatným převodem nemovitý majetek v podobě pozemků a budov celého areálu dačické nemocnice. V úterý odpoledne o tom rozhodli jihočeští zastupitelé. Jde o jeden z dalších kroků kraje, který spravuje dačickou nemocnici prostřednictvím Nemocnice Jindřichův Hradec od 1. května 2009, k vytvoření plnohodnotné osmé krajské nemocnice.

Složitá jednání o majetkoprávních vztazích s městem Dačice trvala podle náměstkyně hejtmana Ivany Stráské od 2. srpna až do tohoto týdne. „Dačicím ve smlouvě garantujeme předkupní právo na dobu neurčitou tak, aby historický majetek města byl pojištěn proti případným finančním problémům akciové společnosti,"...

Večerní koncert (120.07 KB) 29.10.2009


Významné jubileum, padesát let uměleckého školství, si v těchto dnech připomíná Základní umělecká škola ve Velešíně, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj. V současné době ji navštěvuje 150 žáků, výuku zabezpečuje osm kvalifikovaných pedagogů, jeden pedagog získává odbornou způsobilost studiem na konzervatoři.
Detašovaná třída Základní hudební školy Kaplice se sídlem ve Velešíně začala fungovat 1. září 1959, prvním vyučujícím se stal Alois Hujsl.
"Vyučovalo se v budově zvané 'Špitál' na náměstí u kostela, kde byla v prvním patře uvolněna jedna místnost," vzpomíná na začátky Alois Hujsl v Almanachu, vydaném ke kulatému jubileu školy. Tehdy měla pobočka...

Foto aktualita (287.85 KB) 29.10.2009

V předvečer oslav vzniku Československé republiky si společně s Jihočechy připomněli 28. říjen také naši sousedé v Horních Rakousích. Oficiálního slavnostního večera se v Linci zúčastnili: velvyslanec Jan Koukal, honorární konzul Ludwig Scharinger a hejtmani obou krajů. Před přednesením slavnostních projevů poblahopřál hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola zemskému hejtmanovi Horních Rakous Josefu Pühringerovi k jeho pátečnímu (30.10.2009) významnému životnímu jubileu a popřál mnoho sil do dalších let. „Kdyby mi někdo před pětadvaceti lety řekl, že tu dnes společně budeme slavit tento svátek, řekl bych mu, že je velkým snílkem. V roce 1987 jsme s politiky v České republice...

Foto aktualita (140.34 KB) 29.10.2009

Zástupci švýcarské delegace z kantonu Bern na své dnešním setkání s radním pro životní prostředí a oblast rozvoje venkova Karlem Vlasákem na Krajském úřadu Jihočeského kraje projednali program listopadové návštěvy jihočeské desetičlenné delegace. „Do skupiny bychom rádi zapojili také zástupce Jihočeské hospodářské komory, Svazu měst a obcí, ale také zástupce pracovních skupin pro školství, regionální rozvoj, cestovní ruch a marketing," uvedl Vlasák.

Podle slov předsedy výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí Jiřího Netíka tak budou mít odborníci z jihu Čech možnost vyměnit si zkušenosti v důležitých hospodářských oblastech. „ Zajímalo by nás...

« Předchozí        Aktuální stránka: 356/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku