Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto aktualita (96.04 KB) 26.03.2009

Na prohloubení již existující dobré spolupráce mezi Jihočeským krajem a Horními Rakousy se na dnešním pracovním obědě shodli jihočeský hejtman Jiří Zimola a hornorakouský zemský hejtman Josef Pühringer. Mezi základní témata jejich jednání patřilo pokračování v projektu dálnice D3 (Praha - Č. Budějovice - Linec), spolupráce v rámci euroregionů v oblastech školství a kultury. V otázce budování IV. Železničního tranzitního koridoru připomněl hejtman Jiří Zimola velký zájem Jihočeského kraje na jeho dokončení. Zároveň však také zdůraznil odpovědnost státu, který je jediným investorem zmíněného projektu. Ačkoli mezi oběma účastníky jednání panuje dlouhodobá neshoda v postojích k...

25.03.2009


Bezpečnostní opatření, která budou provázet neformální setkání ministrů zahraničních věcí zemí Evropské unie, tzv. Gymnichu, jež se uskuteční tento pátek a tuto sobotu v Hluboké nad Vltavou, jsou připravena tak, aby zasedání mělo bezproblémový průběh. Na dnešní tiskové konferenci se na tom shodli jihočeský hejtman Jiří Zimola, ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Marek Slabý, ředitel pro vnější policii Správy policie Jihočeského kraje Roman Bláha a ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Lubomír Bureš.

„Role Jihočeského kraje spočívá v poskytnutí bezpečnostních opatření, tedy v prvotní aktivaci zdravotnické záchranné služby,...

25.03.2009


Přes 4,3 miliardy korun bude rozděleno žadatelům v pořadí již páté a šesté výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad. Tato dvě kola výzev budou vyhlášena 27. března a o podporu z evropských fondů na své projekty v nich budou moci žádat veřejné i soukromé subjekty v Jihočeském a Plzeňském kraji. „Regionální operační program Jihozápad je významným zdrojem investic jak pro Jihočeský, tak pro Plzeňský kraj. Řadí se mezi nejúspěšnější operační programy v České republice vůbec a mezi regionálními operačními programy patří Jihozápadu prvenství v počtu přijatých žádostí o podporu i v počtu schválených projektů a v reálném čerpání evropských prostředků. Peníze mohou...

25.03.2009


Regionální agrární komora Jihočeského kraje připravuje za podpory Jihočeského kraje třetí ročník populární soutěže Chutná hezky. Jihočesky (CHJ). Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Jihočeským výrobcům potravin přináší další výzvu a šanci upozornit na svoji kvalitní produkci. V konečném důsledku jde o dobrý vítr do plachet regionálních podnikatelů soupeřících na rozbouřeném moři tržních vln s giganty nadnárodních konkurentů.

„Čím dál více lidí chce znát původ a složení potravin na talíři, proto je klání otevřeno pro malé i velké jihočeské potravináře. Kromě vysoce ceněné značky nabízí soutěž možnost systémové propagační podpory v...

25.03.2009


Z důvodu zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb přistoupil Jihočeský kraj k záměru připravit a realizovat individuální projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji.
Tento projekt je v současné době téměř ve finální verzi zpracování projektové žádosti, a pokud bude schválen, měl by být realizován po dobu 2 let, od roku 2009 až 2011. Jeho aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání v oblasti plánování sociálních služeb, analýzu zpracovaných plánů na území kraje, aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2011 - 2013 a informační kampaň za účelem zvýšení povědomosti a informovanosti o procesech...

24.03.2009

Ve strakonické nemocnici byl dnes slavnostně zahájen provoz babyboxu. Vyhřívaná schránka pro odložení dětí je umístěna na pavilonu pohotovosti. Je to druhé zařízení svého druhu na území Jihočeského kraje,v republice celkově dvacáté druhé. Instalaci a úhradu zařízení umožnilo občanské sdružení Babybox, které díky sponzorům získalo potřebných 250 000 korun. Rodič, který se rozhodne své dítě do babyboxu v nemocnici ve Strakonicích odložit, se sice nevyhne vstupu do areálu nemocnice, ale nemusí projít kolem vrátného. „Jsem ráda, že takové zařízení ve strakonické nemocnici vzniklo. Zároveň bych ale babyboxu přála, aby nikdy nemusel být použitý. Aby každá matka svoje dítě chtěla...

24.03.2009

Poslední březnovou neděli odstartují turisté pochod z Blatné do Bruselu. Jedná se o akci v rámci projektu Z jižních ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA, který realizuje Jihočeský kraj ve spolupráci s agenturou RERA a.s. a dalšími subjekty, jako součást programu českého předsednictví Radě Evropské unie. Zámek Blatná se tak stane na dvě hodiny místem návratu do historie. Společně se šermíři, Lvem z Rožmitálu, královnou Johanou, rytíři, ale také hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím Zimolou a dalšími osobnostmi se přeneseme do období zrodu historické události, kdy v 15. století král Jiří z Poděbrad vyslal na cestu Evropou poselstvo na podporu vytvoření obranné a mírové unie. „Inspirováni...

24.03.2009

3,3 miliardy korun na podporu podnikům a jejich zaměstnancům z Evropského sociálního fondu. Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic upozorňuje na možnosti podpory pro podniky, které čelí současné nepříznivé ekonomické situaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci programů Evropského sociálního fondu připravilo podporu pro podniky a zaměstnavatele na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance. Finanční prostředky je možné získat jak na školení zaměstnanců, tak i na náhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na školení, a to až do 100 % celkových nákladů. V rámci výzvy „Školení je šance" mohou...

23.03.2009

Zástupci Jihočeského kraje se mezinárodní schůzky k problematice kůrovce na Šumavě nezúčastní. Diskusi ke kůrovcové kalamitě vítají, nesouhlasí ale s postojem Ministerstva životního prostředí k nominaci členů české delegace a k organizaci schůzky. Ministerstvo neakceptovalo žádné požadavky Jihočeského kraje ani na složení delegace, místo či termín konání jednání. 23. března budou Češi a Rakušané ve Vimperku projednávat technické řešení přeshraniční problematiky výskytu a šíření kůrovce na Šumavě.

K neúčasti zástupců Jihočeského kraje na pondělní schůzce hejtman Jiří Zimola uvedl: „Jihočeský kraj nedostal od Ministerstva životního prostředí žádnou příležitost podílet...

« Předchozí        Aktuální stránka: 404/535        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku