Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

21.01.2009

Krajský úřad - Odbor grantů a evropské integrace pořádá Seminář pro žadatele a příjemce dotace v rámci OP Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 - 2013, který se koná v pondělí 9.2.2009 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Sál Zastupitelstva (č. dv. 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Z důvodu omezené kapacity prosíme zájemce, aby se přihlásili emailem na: jaksova@kraj-jihocesky.cz nebo na tel.: 386 720 330 a to nejpozději do 5.2.2009. Účast na semináři je bezplatná.

Pozvánku s podrobnostmi najdete v rubrice ...

21.01.2009

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika Rakousko 2007 - 2013, které se konalo 15.-16. prosince 2008 ve Vídni, byl stanoven další indikativní termín pro předkládání projektových žádostí, a to na 27. února 2009. Projektové žádosti, které budou do tohoto termínu doručeny na Krajský úřad Jihočeského kraje, budou v případě splnění všech náležitostí projednány na následujícím zasedání česko-rakouského Monitorovacího výboru, které proběhne 12.-13. května 2009.

Projektové žádosti je možné průběžně konzultovat s pracovníky oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje (Ing. Návara, Bc. Jakšová, Mgr. Kaplan). Další...

21.01.2009

Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích chce rozšířit své služby. Ve výběrovém řízení na poskytování a úhradu zdravotní péče pro oblast Prachatice, Tábor a Č. Budějovice s okolím, které se konalo minulý týden, získal tři ze čtyř hlasů v oborech domácí péče a domácí hospicová péče pro oblast Prachatice s okolím. Další nestátní zdravotnické zařízení, Agentura domácí zdravotní péče Pavla Šimečková - IVAS pro České Budějovice s okolím, zabodovala třemi hlasy v oboru domácí péče; žádný hlas však nezískala v oboru domácí hospicová péče.
„Odborná komise posuzovala předpoklady dvou nestátních zdravotnických zařízení k potenciálnímu rozšíření uzavřených smluv s...

19.01.2009

Zasedání se bude konat od 10:00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 2, České Budějovice. Jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná. Podkladové materiály k jednání jsou zveřejňovány v rubrice Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Navržený program zasedání:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 9. 12. 2008 do 12. 1. 2009 (J. Zimola, č.t. 12/2009)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (J. Zimola, č.t. 10/2009)
3. Zpráva o vyřizování podnětů, dotazů a...

16.01.2009

Ministerstvo pro místní rozvoj opět připravilo v roce 2009 podporu hypoték pro mladé lidi do 36 let. Cílem je zvýšit dostupnost staršího vlastnického bydlení pro mladé lidi, a tím jim napomoci při zajištění vlastního bydlení. Podpora má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru. Základní podmínky poskytnutí podpory, seznam hypotečních bank přijímajících žádosti a další podrobné informace jsou dostupné na stránkách MMR v článku Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty.

16.01.2009

Přestože Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu završí pět let svého působení v centru Evropské unie letos v dubnu, oslavu svého výročí načasovala už na samotný počátek předsednictví České republiky Radě Evropské unie. Odstartuje ji 22. ledna klubový pořad v jedné z bruselských budov Evropské komise, na jehož přípravě se spolupodílel Czech Fun Club. Představí se zde Dan Bárta nejen jako jedinečný zpěvák a hudebník, ale především jako fotograf a spoluautor knihy „Vážky České republiky". Následující den Jihočeský kraj ve spolupráci s Českým centrem Brusel pozve své hosty na koncert Dana Bárty a Illustratosphere.
„Doprovodný program českého předsednictví...

16.01.2009

S novým rokem se i jihočeská města o obce mohou hlásit do již jedenáctého ročníku celostátní soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby. Přestože ani v tomto roce se neuskuteční krajské kolo s vyhlašováním vítězů, Jihočeský kraj využije možnosti nominovat do každé soutěžní kategorie po jednom zástupci. Zájemci se mohou do 28. února přihlásit buď vyplněním formuláře, který je k dispozici na internetové adrese http://zlatyerb.obce.cz/ a na portálu Města a obce online http://mesta.obce.cz/ , a nebo přímo na Krajském úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím e-mailu ...

16.01.2009

Jak získat takzvaný zápisový lístek, sloužící uchazečům o studium na středních školách, se lze nyní dozvědět na internetových stránkách Jihočeského kraje. Zápisový lístek je jednou z novinek, kterou do přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010 vznesla novela školského zákona č. 561/2004 Sb. Souvisí s možností podávat hned tři přihlášky pro první kolo přijímacího řízení a v případě úspěchu zvolit si školu ke svému studiu. Tuto volbu uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového lístku do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí na příslušnou školu. Pokud zápisový lístek v daném termínu neodevzdá, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo...

15.01.2009

Příběh Jana Palacha, od jehož protestního upálení právě uplynulo čtyřicet let, si přiblíží českobudějovičtí studenti i pamětníci prostřednictvím literního díla. Umožní jim to autorské čtení spisovatelky Lenky Procházkové z jejího posledního románu Slunce v úplňku, který vyšel v srpnu minulého roku v nakladatelství Prostor. O zorganizování hned několika setkání s autorkou, které je připraveno na 5. února, se podělily Basilika o.p.s. a občanské sdružení TAM-TAM ve spolupráci s Jihočeským krajem a městem České Budějovice.
„Patřím k Palachově generaci. V roce 1968 jsem byla na gymnáziu, zažila jsem atmosféru Pražského jara, studentské mítinky i následnou ztrátu nadějí,...

« Předchozí        Aktuální stránka: 413/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku