Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

17.12.2008

Zesedání se bude konat od 10:00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 2, České Budějovice. Jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná. Podkladové materiály k jednání jsou zveřejňovány v rubrice Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Navržený program zasedání:


Slib člena zastupitelstva Jihočeského kraje
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (J. Zimola, č.t. 518/2008)
2. Zpráva o plnění usnesení...

17.12.2008


Přes jedenáct tisíc návštěvníků již zhlédlo za tři měsíce interaktivní výstavu v českobudějovickém Jihočeském muzeu o básníku Šumavy, spisovateli Karlu Klostermannovi, k jeho 160. výročí narození.
„Chodí jak školní skupiny, tak i rodiny s dětmi a jednotlivci. A někteří se i vracejí. Lidi se začali více zajímat jak o samotného Karla Klostermanna, tak i Šumavu," řekl na dnešní tiskové konferenci ředitel muzea Pavel Šafr.
Výstava s názvem Šumava Karla Klostermanna - Příběh šumavské podmalby nabízí veřejnosti ucelený obraz života na Šumavě v druhé polovině 19. století. Je svědectvím o společném prostoru Čechů a Němců, pro který právě osobnost Karla...

12.12.2008

Mezi jihočeskými městy a obcemi nejlépe třídí odpady Milevsko, Blatná, Opařany a Minice. Vyplývá to z výsledků druhého ročníku soutěže My třídit umíme, které byly ve středu vyhlášeny na krajském úřadě. Do soutěže se zapojilo celkem 505 obcí a měst z celého Jihočeského kraje.

"Abychom umožnili účast také malým obcím, rozdělili jsme soutěž do čtyř kategorií tak, aby se vyloučilo ovlivnění výsledků z důvodů velikosti obce," uvedl Milan Tomík z agentury FI Konsult, která soutěž pro Jihočechy pořádala. Mezi nejmenšími obcemi do 499 obyvatel vyhrála obec Minice. V kategorii obcí do 1999 obyvatel zvítězily Opařany a Blatná se umístila na prvním místě v kategorii obcí do...

8.12.2008

Také letos organizuje Dům dětí a mládeže České Budějovice, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj, soutěž Talent Jihočeského kraje, nad kterou převzala záštitu také Jana Krejsová, krajská radní pro školství, mládež a tělovýchovu. Do soutěže mohou školy nebo rodiče či trenéři přihlásit mladé talenty ve věku od deseti do devatenácti let s trvalým bydlištěm v jižních Čechách nebo studující na zdejších školách.

Talent bude vyhlášen v kategorii humanitní, přírodovědné, technické, umělecké, sportovní, speciální a také všestranný. Odborníci posoudí kandidáty podle umístění v okresních a vyšších kolech soutěží a přehlídek. Uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2009, slavnostní předání cen...

4.12.2008


Prácheňské muzeum v Písku, pořádá v sobotu 13. prosince od 9 do 14 hodin 13. předvánoční burzu minerálů, drahých kamenů, šperků a fosilií. Mineralogická burza v Písku je jedinou akcí tohoto druhu v jižních Čechách a každým rokem se těší stále většímu zájmu návštěvníků i vystavovatelů z celé republiky i ze zahraničí.
Mezi vystavovateli jsou zastoupeny jak profesionální firmy, zabývající se prodejem a zpracováním minerálů a drahých kamenů, tak i amatérští sběratelé. Pro návštěvníky bude připraveno velké množství zajímavých ukázek minerálů, surových i zpracovaných drahých a ozdobných kamenů, šperků, bižuterie, kamenů pro léčitelství a nejrůznějších dekoračních předmětů....

4.12.2008

Schůze se koná od 9,00 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Jednání Rady Jihočeského kraje jsou neveřejná.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (Mgr. Zimola, mat. č. RK 1254/2008), dodatečně
2. Příspěvek na akci přeshraniční spolupráce (Mgr. Zimola, mat. č. RK 1280/2008)
3. Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele pro rok 2009 (Mgr. Zimola, mat. č. RK 1250/2008), dodatečně
4. Realizace projektu "Přeshraniční spolupráce VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice a Staatliche Berufsschule I...

3.12.2008

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek schválil zásady programů podpory regionálního rozvoje pro rok 2009. V roce 2009 budou realizovány následující regionální programy:

  • Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití
  • Podpora obnovy venkova
  • Nově je od roku 2009 vyhlášen program: Bezbariérové obce

Ministerstvo pro místní rozvoj již také vyhlásilo podprogramy na rok 2009, v rámci nichž budou poskytovány dotace na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů. Lhůta pro doručení žádostí o dotaci začíná běžet dnem 1....

3.12.2008


Jihočeský kraj by měl v příštím roce hospodařit s rozpočtem, jehož příjmy dosáhnou 10 629 130 600 korun a výdaje 11 090 930 600 korun. Návrh rozpočtu, který počítá s hrazením poplatků v krajských nemocnicích za pacienty, dnes schválili krajští radní a 23. prosince jej bude projednávat krajské zastupitelstvo.
Hlavními prioritami navrhovaného rozpočtu jsou kofinancování a předfinancování projektů pro čerpání strukturálních fondů Evropské unie, opravy krajských silnic II. a III. třídy, řešení zdravotnických poplatků, podpora mateřských škol v rámci programu rozvoje kraje, splátky úvěru Evropské investiční bance (175 milionů Kč) a pokrytí nákladů na činnost a provoz...

28.11.2008

Upozornění pro všechny obce, kterým byla v roce 2008 poskytnuta dotace ministerstva pro místní rozvoj v rámci regionálních programů:

  • Podpora obnovy venkova,
  • Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití,
  • Obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

Konečný termín pro čerpání dotace u určené banky UniCreditBank Czech Republic a. s. je stanoven na 12. prosince 2008. Po tomto termínu již banka nebude přijímat faktury obcí k proplaceni.

« Předchozí        Aktuální stránka: 433/546        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku