Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

21.11.2008

Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro od 10,00 hodin. Jednání je veřejně přístupné.

Navržený program zasedání:
Zahájení
Složení slibu zastupitele členy zastupitelstva kraje
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Určení zapisovatelů
4. Volba členů volební komise
5. Volba členů návrhové komise
6. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva kraje
7. Volba hejtmana
8. Volba náměstků hejtmana
9. Volba dalších uvolněných členů rady kraje
10. Volba neuvolněných členů rady kraje
11. Určení náměstka...

19.11.2008

Jednání ustavujícího zastupitelstva se blíží, Jihočeský kraj se chystá na předsednictví České republiky v Evropské unii , zatímco město Tábor se usilovně připravuje na olympiádu dětí a mládeže. O tom všem se více dozvíte v novém vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

18.11.2008

9.10.2008 byly spuštěny webové stránky vytvořené k realizaci individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji" financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizaci projektu zajišťuje Jihočeský kraj, který tak podpoří činnost poskytovatelů vybraných sociálních služeb na svém území. Na adrese www.individualni-projekt.cz jsou průběžně zveřejňovány aktuální informace o stavu realizace projektu, umísťovány relevantní dokumenty ke stažení, zodpovídány často kladené dotazy a uvedeny kontaktní údaje osob, které realizaci projektu zajišťují....

18.11.2008


Již druhý ročník odborné interdisciplinární konference ,,Dítě a zdravý životní styl" pořádají zítra Zdravotně sociální fakulta a Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Hlavním tématem konference, kterou finančně podpořil Jihočeský kraj, budou zdravotně sociální a ekologické aspekty polyvinylchloridu (PVC).
Obsahem přednášek bude vliv a důsledky používání výrobků z plastů na životní prostředí a zdraví dítěte. Součástí celodenního jednání budou také ukázky jednotlivých druhů plastů, výstava ,,Zdravotnictví bez PVC", ukázky náhrad polyvinylchloridu ve zdravotnických zařízeních, nebezpečné a bezpečné výrobky a hračky z PVC. Svými...

14.11.2008

Jihočeský hejtman Jan Zahradník svolal v souladu se zákonem o krajích ustavující zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na 24. listopadu 2008 od 10.00 hodin do jednacího sálu budovy krajského úřadu.
Nejdříve nově zvolení členové krajského zastupitelstva složí slib zastupitele. Následovat bude stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva kraje, volba hejtmana, náměstků hejtmana a dalších uvolněných i neuvolněných členů rady kraje. Zastupitelé by měli rovněž určit náměstka hejtmana, který ho zastupuje v době nepřítomnosti a nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci.
Součástí jednání bude také stanovení data uvolnění členů zastupitelstva a svěření zabezpečování...

13.11.2008

Cesta ke svolání nového zastupitelstva otevřena, novinky ze Šumavy a inspirace pro ty, kteří by chtěli sjet Vltavu od pramenů až k soutoku z Labem - to jsou témata nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

13.11.2008

Stávající jihočeský hejtman Jan Zahradník se nebude ucházet o jakoukoli pozici v budoucí Radě Jihočeského kraje. „Jedná se o mé osobní rozhodnutí, ke kterému jsem dospěl po pečlivém zvážení nastalé situace. Do krajských voleb jsem vstupoval jako kandidát na hejtmana a to, že jihočeská ODS ve volbách nezvítězila, mi nedovoluje v plné šíři realizovat mé plány a předsevzetí. Za úspěch v tuto chvíli považuji výsledek koaličního jednání, který umožní ODS spolupodílet se na řízení kraje a naplnit tak velkou část našeho volebního programu, která je ve shodě s programem ČSSD. V žádném případě však neztrácím chuť pracovat ve prospěch našeho regionu a zejména Jihočechů, kteří mi i v...

12.11.2008

Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl usnesením z 11. 11. 2008, které nabylo právní moci vyvěšením na úřední desce soudu tentýž den, návrh na neplatnost hlasování ve volebním okrsku č. 2 v Městysu Lhenice při volbách do Zastupitelstva Jihočeského kraje ve dnech 17. a 18. 10. 2008, který podal jeden z voličů hlasující v tomto okrsku. Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou tak platné a 12. 11. 2008 začíná běžet patnáctidenní lhůta, ve které by se mělo konat ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolává dosavadní hejtman a informaci o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva...

12.11.2008


Poprvé za téměř osm let své existence prodal dnes Jihočeský kraj nemovitosti formou dobrovolné veřejné dražby. Jedná se o přízemní montovanou dřevěnou stavbu v českobudějovické Luční ulici a přilehlé pozemky o celkové výměře 2007 m². Za cenu 3,340 milionu korun je koupila česká právnická osoba se sídlem v Praze. Jaké záměry se stavbou a pozemky má, její zástupci neprozradili.
Budova byla původně stavěna jako internát, později zde byly sklady, avšak od záplav v roce 2002 se nevyužívá a její rekonstrukce by byla pro kraj ekonomicky nevýhodná. Hodnota nemovitostí byla znaleckým posudkem oceněna na 1 605 600 Kč. Veřejná dražba se uskutečnila v sídle dražebníka,...

« Předchozí        Aktuální stránka: 435/546        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku