Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

10.09.2008


Koncem září 2008 definitivně skončí analogové pozemní vysílání ČT2 z Kleti - primárního vysílače České televize pro Jihočeský kraj. Vzápětí začne ze stejné kóty digitální zemské vysílání multiplexu veřejné služby (MPX1) - digitální vysílací sítě 1 se všemi čtyřmi programy ČT ve standardu DVB-T. Stane se tak v rámci systematického pokrývání republiky digitálním pozemním vysíláním České televize. Primární vysílač pro Jihočeský kraj, České Budějovice - Kleť, začne šířit digitální zemské vysílání multiplexu veřejné služby již 30. září na 49. televizním kanálu.

Vypnutí analogové ČT2

Digitální pozemní vysílání je potřeba umístit na volnou vysílací...

10.09.2008

Jak se staví Vltavská vodní cesta, co přináší jednotné řízení nemocnic, kraj se zapojuje do ankety Sportovec roku, co se podařilo nejen v oblasti památkové péče , to jsou témata, o kterých se blíže dozvíte v novém vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si nové vydání Jihočeských rozhlasových novin.

10.09.2008

V této dekádě čelila Evropa několika vážným i velmi vážným přírodním katastrofám. V roce 2002 například jednu třetinu Čech zasáhly rozsáhlé povodně. V roce 2007 byla většina kontinentu zasažena ničivým orkánem Kyrill. Obecně se předpokládá, že Evropa stojí na počátku období se stále častějšími a ničivějšími projevy extrémního počasí. Proto bude krizové řízení stále důležitější a významnější kompetencí regionálních samospráv. Výměna zkušeností a spolupráce mezi regiony je jednou z nejdůležitějších a nejpraktičtějších výhod evropské integrace. Jihočeský kraj, člen OPEN DAYS konsorcia „Sustainable Regions III", proto organizuje v rámci OPEN DAYS GO LOCAL meziregionální...

10.09.2008

Vyjádření k podpoře sociální služby ze strany příslušného odboru sociálních věcí nebo jiného věcně příslušného pracoviště krajského úřadu v případě programu podpory B - sociální služby s nadregionální působností (dále vyjádření) je možné získat po předložení požadovaných údajů a informací viz. aktualita v sekci Krajský úřad, rubrika Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje, složka Informace - dotační a grantová řízení.

9.09.2008

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) dnes za účasti zástupců Ministerstva dopravy a hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka zahájilo první dvě stavby v rámci projektu „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Týn nad Vltavou". Jedná se o modernizaci jezu v Českém Vrbném a zajištění dostatečné plavební hloubky ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou. První část projektu mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou by měla být dokončena v roce 2010 a na nákladech se bude podílet i Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Doprava.

„Jsem rád, že jsem dnes mohl zahájit první stavby projektu dokončení splavnosti vltavské vodní cesty...

9.09.2008

Úřad vlády České republiky a Jihočeský kraj pořádají ve spolupráci s evropským informačním střediskem Europe Direct regionální kampaň "EU Roadshow". Tato kampaň má přiblížit občanům České republiky význam nadcházejícího českého předsednictví Radě Evropské unie, jež začíná 1.1.2009 a skončí 30.6.2009.

Zkušenosti ukazují, že lidé o předsednictví vědí málo a důležitost této role pro Českou republiku si nedokáží zcela uvědomit. Hlavním záměrem je prostřednictvím této informační kampaně zdůraznit význam předsednictví pro Českou republiku a také to, jak jsou jednotlivé kraje na tuto roli připraveny.

„EU Roadshow" se koná 11. září 2008 od 15 hodin na...

9.09.2008

Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro od 10,00 hodin. Jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná.

Návrh programu:

1. Složení slibu člena zastupitelstva kraje
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 382/2008)
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 359/2008)
4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek zastupitelů JK (RNDr. Zahradník, č.t. 364/2008)
5. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (RNDr. Zahradník, předloženo dodatečně)
6. Informace k...

8.09.2008

V sobotu 13. září se bude na Jivně, Motel Korálkov (dříve Skautí) konat letošní již 3. setkání pěstounských rodin Jihočeského kraje, a to od 10,00 - 16,00 hodin. Setkání se zúčastní 10 rodin, cca 65 osob. Pěstouni budou diskutovat o dětech a dalších skutečnostech, které řeší, pro děti je zajištěn program muzikoterapie, o děti se postarají dobrovolníci.

 

5.09.2008

Krajský úřad Jihočeského kraje zpracovává pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - grantové programy, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb povinnou přílohu č. 2 - „Vyjádření k podpoře projektu a návaznost na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb kraje". Z důvodu dostatečné časové rezervy na zpracování vyjádření je nutné , aby žadatelé zaslali povinnou přílohu č. 2 na Krajský úřad Jihočeského kraje k vyplnění nejpozději do středy 8. 10. 2008. Více informací najdete v rubrice OP LZZ 2008 - Povinná...

« Předchozí        Aktuální stránka: 443/546        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku