Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

1.08.2008

Za řidiči toužebně očekávaný dar lze považovat obnovenou silnici u Kratochvíle na Prachaticku, která byla dnes slavnostně otevřena. Opravený úsek je totiž součástí hojně frekventované silnice II. třídy, která nejen přivádí turisty do tohoto atraktivního koutu jižních Čech, ale zároveň je i jednou z výpadovek ke státní hranici s Německem. Opakující se deformace vozovky, na kterou řidiči právem upozorňovali, si však vyžadovala radikální a poměrně nákladné řešení.
Stavba dvoukilometrového úseku silnice mezi Netolicemi a státním zámkem Kratochvíle přišla na více než 50 milionů korun. Patří mezi úspěšné projekty, na které Jihočeský kraj letos získal příslib financí z evropských...

31.07.2008

Má Jihočeský šanci získat zámeček Ohrada, jak změnila péče krajské samosprávy podobu jihočeských nemocnic,co ukázal evropský barometr? Odpovědi najdete v novém vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

30.07.2008

Zhoršená kvalita ovzduší na území města Tábor a Vodňany i překračování imisního limitu pro přízemní ozón na jihu Čech se staly důvodem pro zpracování aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje (PZKO). Krajům to ukládá zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, podle kterého musí být zpracována aktualizace programu pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a znečišťující látky, na jejichž území došlo v předchozím kalendářním roce k překročení imisního limitu.
Součástí aktualizovaného PZKO je Programový dodatek, který obsahuje seznam prioritních opatření a indikativních projektů, jejich územní vymezení, finanční rozvahu a časový rámec realizace. Mezi...

30.07.2008

MZ ČR představilo na jednání s kraji své připravované individuální projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeden z uvedených projektů se týká realizace vzdělávacích aktivit v oblasti dalšího odborného vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků - lékařů, nelékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví. Projekt by měl být realizován po dobu 3 let a začátek vzdělávacích aktivit se plánuje od počátku května 2009.
V této souvislosti byly kraje požádány o spolupráci při zjištění reálné potřeby vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví na jejich území. V případě zájmu o zapojení se do tohoto projektu vyplňte za Vaše zařízení...

28.07.2008

Regionální a místní iniciativy na podporu podnikání, realizované institucemi veřejné správy, se mohou ucházet o ocenění v rámci soutěže „Evropské ceny za podnikání". Soutěž vyhlásila Evropská komise a letos se uskuteční její již třetí ročník. Cílem soutěže, do které se mohou zapojit všechny členské státy EU, Island, Norsko a Turecko, je rozšířit povědomí o úspěšných projektech a inspirovat tak veřejnou správu i podnikatelskou veřejnost napříč Evropou.
Do soutěže, která bude mít národní kolo, se mohou přihlásit subjekty veřejné správy, tedy například města, obce, regiony, správní oblasti, státní úřady a vzdělávací instituce. Účastnit se mohou i jednotliví...

25.07.2008

Která z jihočeských obcí obdrží Cenu hejtmana v rámci jihočeského krajského kola soutěže Vesnice roku 2008, o tom by se dnes mělo rozhodnout. Jihočeský hejtman Jan Zahradník postupně navštíví tři nominované obce, kterými jsou letos Řepice, Dražíč a Jankov. Ve všech bude posuzovat úspěšnost využití památkově hodnotných objektů pro kulturně společenské účely.
K udělování Cen hejtmana přistoupil Jihočeský kraj poprvé v roce 2005. „K tomuto rozhodnutí nás přivedla skutečnost, že stávající kategorie soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova se speciálně nezaměřují na péči obcí i jednotlivých subjektů o naše kulturní dědictví. Právě jihočeský venkov je přitom nesmírně...

25.07.2008

Názor jihočeského hejtmana Jana Zahradníka na případnou dostavbu jaderné elektrárny Temelín, ministr zemědělství Petr Gandalovič o pozemkových úpravách, evropské peníze a podpora Jihočeského kraje zvýší atraktivitu Jindřichova Hradce - to jsou titulky nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si nové vydání Jihočeských rozhlasových novin.

24.07.2008

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice - 4. poschodí. Tisková konference se koná ve středu 30.7.2008 od 8.00 hod. v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:

1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 840/2008)
2. Přehled zadávacích řízení uskutečněných na ODSH za I. pololetí r. 2008 (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 878/2008)
3. Seznam jmenovitých akcí - oprav silnic II. a III. tř. plánovaných k realizaci pro r. 2008 - 1. aktualizace (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 879/2008)
4. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky...

22.07.2008

Souhrn informací o nadcházejících volbách do Senátu Parlamentu ČR a krajských zastupitelstev nabízí internetové stránky Jihočeského kraje. V nově zřízené rubrice Volby 2008 zájemci naleznou kromě rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb na 17. a 18 října i podrobné informace o volebních obvodech na území Jihočeského kraje a jim příslušných obcích, jejichž občané budou letos volit svého senátora. K dispozici jsou zde i přihlášky k registraci kandidátů a kontaktní adresy pro dotazy, týkající se organizace voleb a registrace přihlášek na příslušných pověřených obecních...

« Předchozí        Aktuální stránka: 449/546        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku