Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

2.09.2008

Ve dnech 18. září - 21. září 2008 bude uzavřen hraniční přechod Studánky - Weigetschlag z důvodu dokončování stavby nového kruhového objezdu v Bad - Leonfeldenu. V těchto dnech doporučujeme využít hraniční přechod Přední Výtoň - Guglwald nebo Dolní Dvořiště - Wullowitz. Objízdné trasy v místě stavby v Bad - Leonfeldenu budou vyznačeny dopravními značkami.

1.09.2008

Do lavic středních škol, zřizovaných Jihočeským krajem, usedlo dnes kolem 30 tisíc žáků a studentů, do vyšších odborných škol 1800 studentů. Jedná se o kvalifikovaný odhad, přesné počty budou známy v nejbližších dnech, kdy bude jasné, kolik žáků a studentů skutečně nastoupilo. První den nového školního roku si nenechal ujít hejtman Jan Zahradník, který navštívil Gymnázium Jírovcova v Českých Budějovicích, kde se setkal také se žáky, kteří nastoupili do primy.

29.08.2008

Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodl 28. srpna 2008, v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., o registraci kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími a jejich koalicemi pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se budou konat 17. a 18. října 2008. Rozhodnutí o registraci byla 28. 8. 2008 odeslána všem subjektům a zveřejněna na úřední desce krajského úřadu.
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny bylo vydáno celkem 13 subjektům - 10 politickým stranám (ČSSD, KSČM, KDÚ - ČSL, Moravané, ODS, SPR - RSČ, SDŽ, SNK ED, SZ, Volte Pravý Blok...

29.08.2008


Celkem 240 tisíc korun rozdělí Společnost tří zemí mezi deset projektů, o kterých rozhodla výběrová komise. V rámci 1. kola výzvy Společnosti tří zemí mohli do 31. července žádat fyzické i právnické osoby, občanská sdružení, neziskové organizace a další subjekty se sídlem v Jihočeském kraji o příspěvek na projekty, týkající se přeshraničních akcí a neinvestičních projektů zaměřených především na mládež, vzdělávání, kulturu, sociální péči, ale také na projekty v ostatních oblastech, které nejsou dostatečně podporovány z jiných zdrojů či programů a přispívají k rozvoji spolupráce a propojování regionů Horní Rakousy, Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj.
Například město...

27.08.2008

Posádky složené ze zastupitelů měst Strakonice, Sušice, Horažďovice a Písku, spolu s krajskými radními z Českých Budějovic a Plzně a starosty obcí na Otavě, vyplují v 10:00 hodin z vodáckého tábořiště pod železničním mostem v Sušici, aby v odpoledních hodinách dorazily do Horažďovic, kde proběhne slavnostní zakončení.

Společné splutí řeky Otavy je sportovně poznávací akcí, jejímž cílem je ukázat zúčastněným skutečný stav a podmínky pro vodáckou turistiku na Otavě a přesvědčit je o nutnosti zlepšení kvality sjízdnosti této řeky, o úpravách jezů, systému nástupních a výstupních míst, o jednotném značení apod.

27.08.2008

Jaké jsou zkušenosti zdravotnických zařízení s placením poplatků, jaký je stav jihočeských mostů, hvězdárna a planetárium - chlouba jihu Čech a pozvání na návštěvu krajského úřadu, to jsou titulky nejnovějšího vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si nové vydání Jihočeských rozhlasových novin.

26.08.2008

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice - 4. poschodí. Tisková konference se koná ve středu 3.9.2008 od 9.00 hod. v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 1007/2008)
2. Odvolání předsedů a členů výborů a komisí (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 1045/2008)
3. Schválení kofinancování projektu „Léčebné centrum sv. Markéty - Wellnes centrum" z rozpočtu Jihočeského kraje (JUDr. Průša, mat. č. RK 1044/2008)
4. Grantový program na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - změna účelu použití...

26.08.2008

Krajský úřad Jihočeského kraje zve veřejnost na Den otevřených dveří, který připravuje na středu 3. září. Zájemci budou mít příležitost prohlédnout si prostory hlavní budovy v ulici U Zimního stadionu a podebatovat zde s politiky i pracovníky úřadu.
„Náš úřad má pochopitelně pro občany dveře otevřené po celý rok. Tentokrát však nabídneme organizovaným skupinám i jednotlivcům setkání s politiky a možnost zeptat se jich na vše, co občany zajímá. Zároveň si budou moci prohlédnout také prostory, které nejsou místem pro běžné vyřizování úředních záležitostí, například secesní sál s dobovou štukovou výzdobou a nebo pracovnu hejtmana. Den otevřených dveří bude i...

25.08.2008

Cílem nadnárodního programu ESPON 2013 (Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost) je podpora rozvoje politiky ve vztahu k cíli územní soudržnosti a harmonickému rozvoji evropského území a naplnění klíčových strategických záměrů Göteborské strategie udržitelného rozvoje a Lisabonské strategie. Pro program ESPON 2013 je na programovací období 2007 - 2013 stanoveno 5 základních priorit, ale pro každou výzvu jsou Řídícím orgánem specifikovány pouze některé priority. Pro druhou výzvu programu, která byla vyhlášena 20. srpna 2008 a bude ukončena 15. září 2008, jsou vyhlášené 3 priority: Aplikovaný výzkum, Cílená analýza založená na...

« Předchozí        Aktuální stránka: 450/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku