Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

18.06.2008


Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro od 10:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti. Materiály pro jednání budou před jednáním zveřejněny na stránkách kraje v rubrice Samospráva kraje / Zastupitelstvo kraje /Plánovaná zasedání v roce 2008.

Návrh programu:
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 8. 5. do 9. 6. 2008 (RNDr. Zahradník, č.t. 282/2008)
2. Zpráva o plnění usnesení...

18.06.2008

Jihočeský kraj stále nabízí městu Dačice pomoc s provozem nemocnice, Hoslovický mlýn v dobré společnosti národních kulturních památek, Jihočeský kraj pomohl zachránit historicky cenné varhany a další díl z miniseriálu „Dobrý den sousedé", to jsou titulky nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny .

18.06.2008

Dne 18.6.2008 byl sdružením Jihočeská Silva Nortica vyhlášen Fond malých projektů (FMP), který je součástí Operačního programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko. Do FMP je možno předkládat malé neinvestiční projekty (kulturní výměny apod.) a malé infrastrukturní projekty zaměřené na přeshraniční spolupráci s příspěvkem z ERDF 2 000 - 20 000 EUR. Správcem a Administrátorem česko-rakouského Fondu v Jihočeském kraji je sdružení Jihočeská Silva Nortica.

Žádosti je možné předkládat průběžně od data vyhlášení osobně nebo doporučenou poštou na adresu Administrátora, sdružení Jihočeská Silva Nortica. Zde je také možné přípravu žádosti bezplatně konzultovat....

18.06.2008

Ministr vnitra Ivan Langer navštíví v pátek 20. června 2008 v rámci pravidelných regionálních výjezdů k Reformě Policie ČR Jihočeský kraj. České Budějovice budou již v pořadí třináctým městem, do kterého ministr vnitra zavítá v rámci pravidelných regionálních výjezdů s tématem „Reforma Policie ČR."
4. března 2008 se v Senátu Parlamentu ČR uskutečnila konference „Reforma Policie České republiky". Touto konferencí ministr vnitra odstartoval sérii pravidelných výjezdů do jednotlivých krajů. „To, s čím přicházíme, je historicky nejrozsáhlejší a nejpropracovanější změna v policii za 18 let. Na Reformě policie pracujeme již dlouho s celým týmem lidí....

17.06.2008

Na silnici I. třídy I/22 ve Strakonicích v ulici Komenského praskl dnes ráno kryt vozovky. Doprava je v poškozeném úseku Komenského ulice před Teplárnou svedena do levého jízdního pruhu do ulice 5. května. Poškozená část vozovky se bude opravovat přibližně do dnešních 19.00 hodin, v případě nepředpokládaných technických potíží se může oprava prodloužit do zítřejších dopledních hodin. Řidiči vozidel nad 6 tun, přijíždějící ve směru do Strakonic od Katovic po silnici I/22, ať odbočí u obchodního centra Penny Market na světelné křižovatce doleva směr Praha a přejeli ulicemi Husova, Radomyšlská, Lidická na komunikaci I/4 a pokračovali ve směru na České Budějovice, případně Volyni...

17.06.2008

Jihočeský kraj nic nemění na své nabídce pomoci při řešení budoucího vývoje Nemocnice Dačice. Základní podmínkou pro její uskutečnění je však urychlená dohoda města Dačice a PP Hospitals o ukončení smlouvy na provozování nemocnice. Vyplynulo to ze včerejšího jednání, které do dačické nemocnice svolal jihočeský hejtman Jana Zahradník. Zúčastnili se ho i náměstci hejtmana Robin Schinko a Vladimír Pavelka, představitelé města Dačice, které je vlastníkem nemocnice, Všeobecné zdravotní pojišťovny, akciových společností Jihočeské nemocnice a Nemocnice Jindřichův Hradec i krajského úřadu. Zástupce společnosti PP Hospitals, která do ukončení smlouvy s městem nemocnici provozuje, se...

17.06.2008

V souvislosti s novelou živnostenského zákona k 1. červenci 2008 dochází k jednorázové časově náročné automatizované přeměně stávajících živností na novou úpravu u všech podnikatelských subjektů v Živnostenském rejstříku. Z toho důvodu bude provedena odstávka provozu informačního systému Registru živnostenského podnikání (IS RŽP), a to v době od středy 25. června 2008 od 18:30 hod. do úterý 1. července 2008 do 6:00 hod., tj. v rozsahu tří pracovních dní. Po tuto dobu nebudou s IS RŽP pracovat živnostenské úřady. Veškerá podání podnikatelských subjektů budou živnostenské úřady přijímat v běžných úředních hodinách. Omezení pro podnikatele spočívá v tom, že pracovníci...

17.06.2008

6.6.2008 byl vyhlášen Dispoziční fond, který je součástí Operačního programu Cíle 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Dispoziční fond, jinak také Fond malých projektů, jehož administrátorem je Regionální rozvojová agentura Šumava, umožňuje českým žadatelům realizovat projekty menšího rozsahu o velikosti od 1 000 do 25 000 EUR celkových výdajů projektu. Indikativní termín pro ukončení příjmu žádostí ke schválení na nejbližším Řídícím výboru je předběžně stanoven na přelom července a srpna. Zasedání Řídícího výboru proběhne výhledově na začátku září. Veškeré aktuality a potřebné informace o česko-bavorském Dispozičním fondu naleznete na stránkách...

16.06.2008

13. června 2008 se v Ústeckém kraji uskutečnilo 26. zasedání Rady Asociace krajů České republiky. Jednání Rady AKČR proběhlo tentokrát na lodi při plavbě z Litoměřic do Ústí nad Labem a bylo spojeno se setkáním ze zástupci s.p. Povodí Labe. „Vlastivědnou cestou po Ústeckém kraji jsme tentokrát měli možnost jednat na vícero místech a ocenit tak krásy tohoto kraje," řekl o plavbě Evžen Tošenovský, předseda Asociace krajů ČR a hejtman Moravskoslezského kraje.

Rada Asociace krajů se na svém zasedání opětovně zabývala problematikou vodohospodářských projektů ve vazbě na čerpání prostředků z Evropské unie a závazky České republiky v oblasti čištění odpadních vod....

« Předchozí        Aktuální stránka: 453/546        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku