Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

23.06.2008

Až do 31. července mohou v rámci výzvy Společnosti tří zemí žádat fyzické i právnické osoby, občanská sdružení, neziskové organizace a další subjekty se sídlem v Jihočeském kraji o příspěvek na projekty, týkající se přeshraničních akcí a neinvestičních projektů zaměřených především na mládež, vzdělávání, kulturu, sociální péči, ale také na projekty v ostatních oblastech, které nejsou dostatečně podporovány z jiných zdrojů či programů a přispívají k rozvoji spolupráce a propojování regionů Horní Rakousy, Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj.
Příspěvky jsou limitovány částkou 50 000 korun a pro jejich přiznání se nevyžaduje vlastní finanční spoluúčast žadatele. Výběr projektů...

23.06.2008

V rubrice Informace - dotační a grantová řízení (sekce Krajský úřad/Odbor sociálních věcí a zdravotnictví/) jsou uveřejněny pro OS ČČK v Jihočeském kraji podklady k vyúčtování „Programu podpory bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji pro rok 2008". Jedná se o formulář rozpočtu BDK s komentářem a soupisku účetních dokladů BDK. Tyto dvě vyplněné tabulky, dále závěrečnou zprávu o činnosti organizace a kopie příslušných účetních dokladů je nutné předložit na podatelnu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ JčK, B. Němcové 49/3, České Budějovice, a to nejpozději do 30. 01....

20.06.2008


Pomoci menším jihočeským obcím s kvalitním a kapacitně odpovídajícím připojením na internet, obnovou počítačového vybavení a s vytvořením (inovací) webové prezentace má za cíl grantový program Jihočeského kraje „Webové stránky pro obce a obce na internetu". Získat finanční prostředky z tohoto grantu mají malé obce (s počtem obyvatel do 2000 ke dni 31.12.2006) v tomto roce již podruhé. Druhou výzvu pro podávání žádostí schválili krajští radní na svém jednání, a to s alokací 2 178 644 korun a termínem podávání žádostí do 30. července. U opatření Webové stránky pro obce je maximální výše grantu 30 000 korun, u opatření Obce na internetu 25 000 korun. Minimální...

20.06.2008


Se sedmi jihočeskými římsko-katolickými knězi se dnes setkali hejtman Jan Zahradník a krajský radní Jiří Netík, aby jim poděkovali za jejich dlouholetou službu v jihočeských farnostech. Setkání se zúčastnilo šest kanovníků katedrální kapituly - prelát, emeritní generální vikář Mons. Václav Dvořák, bývalý kapitulní vikář a probošt katedrální kapituly Mons. Josef Kavale, kancléř biskupství P. Václav Kulhánek, děkan katedrální kapituly P. František Lála, P. František Sobíšek a P. Vladimír Vlček, a také P. Václav Klíma, dlouholetý farář na Bílé Hůrce, poutním místě nedaleko Temelína. Všem předal hejtman stříbrnou Pamětní medaili Jihočeského kraje a drobné dárky. Medaile obdrží...

18.06.2008

Speciální seminář "Komunikace v krizových situacích" pro starosty měst a obcí z JČ kraje uspořádala iniciativa Ochrana obyvatel v prostorách krajského úřadu. Seminář se konal 17.6. pod záštitou hejtmana Jana Zahradníka a za osobní podpory předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka, senátora Vítězslava Jonáše a generála Miroslava Štěpána. Předseda sněmovny tak zároveň vůbec poprvé oficiálně návštívil Jihočeský kraj.

Starostové se na semináři dozvěděli řadu praktických informací, jak správně komunikovat s veřejností (tedy přímo s občany i s médii) v mimořádných situacích. Přednášeli odborníci na komunikaci a krizové řízení. Starostové měli účast zdarma. S úvodním...

18.06.2008


Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro od 10:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti. Materiály pro jednání budou před jednáním zveřejněny na stránkách kraje v rubrice Samospráva kraje / Zastupitelstvo kraje /Plánovaná zasedání v roce 2008.

Návrh programu:
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 8. 5. do 9. 6. 2008 (RNDr. Zahradník, č.t. 282/2008)
2. Zpráva o plnění usnesení...

18.06.2008

Jihočeský kraj stále nabízí městu Dačice pomoc s provozem nemocnice, Hoslovický mlýn v dobré společnosti národních kulturních památek, Jihočeský kraj pomohl zachránit historicky cenné varhany a další díl z miniseriálu „Dobrý den sousedé", to jsou titulky nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny .

18.06.2008

Dne 18.6.2008 byl sdružením Jihočeská Silva Nortica vyhlášen Fond malých projektů (FMP), který je součástí Operačního programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko. Do FMP je možno předkládat malé neinvestiční projekty (kulturní výměny apod.) a malé infrastrukturní projekty zaměřené na přeshraniční spolupráci s příspěvkem z ERDF 2 000 - 20 000 EUR. Správcem a Administrátorem česko-rakouského Fondu v Jihočeském kraji je sdružení Jihočeská Silva Nortica.

Žádosti je možné předkládat průběžně od data vyhlášení osobně nebo doporučenou poštou na adresu Administrátora, sdružení Jihočeská Silva Nortica. Zde je také možné přípravu žádosti bezplatně konzultovat....

18.06.2008

Ministr vnitra Ivan Langer navštíví v pátek 20. června 2008 v rámci pravidelných regionálních výjezdů k Reformě Policie ČR Jihočeský kraj. České Budějovice budou již v pořadí třináctým městem, do kterého ministr vnitra zavítá v rámci pravidelných regionálních výjezdů s tématem „Reforma Policie ČR."
4. března 2008 se v Senátu Parlamentu ČR uskutečnila konference „Reforma Policie České republiky". Touto konferencí ministr vnitra odstartoval sérii pravidelných výjezdů do jednotlivých krajů. „To, s čím přicházíme, je historicky nejrozsáhlejší a nejpropracovanější změna v policii za 18 let. Na Reformě policie pracujeme již dlouho s celým týmem lidí....

« Předchozí        Aktuální stránka: 457/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku