Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

6.05.2008

Prostřednictvím grantového programu Podpora chovu ryb ve vodních tocích přispěje Jihočeský kraj na projekty nejen místních organizací Českého rybářského svazu, ale i výzkumného pracoviště Jihočeské univerzity.
„Původně kraj vyčlenil na tento grant půl miliónu korun. Zájem o podporu ze strany rybářů byl však podstatně vyšší, navíc se jedná o řadu velmi kvalitních projektů, takže hodnotící komise doporučila navýšit dotace o 124 tisíce korun. Navrženými projekty a zvýšením alokace na celkových 624 tisíce korun se bude zabývat Rada Jihočeského kraje na svém nadcházejícím jednání 13. května", uvedl jihočeský radní Jiří Netík, který je zodpovědný za oblast zemědělství...

6.05.2008

Program rozvoje kraje, problémy přehradní nádrže Orlík, kartové centrum a pozvánka na Jihočeské vítání léta, to jsou titulky nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

6.05.2008


Jihočeský hejtman Jan Zahradník přijal dnes pět ředitelů územních odborů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, kteří v letošním roce opouštějí místa ředitelů. Poděkoval jim za dlouholetou práci pro HZS Jihočeského kraje a předal stříbrnou Pamětní medaili Jihočeského kraje a pamětní list.
Oceněni byli plk. Oldřich Pánek (územní odbor J. Hradec), plk. Pavel Vejvara (Český Krumlov), plk. Ing. Zdeněk Dvořák (Tábor), plk. Ing. František Hrach (Strakonice) a plk. Ing. Vladislav Ženíšek (Prachatice).
Hejtman Jan Zahradník kromě nich poděkoval za dlouholetou práci u HZS a rovněž předal medaili a pamětní list také plk. Ing. Janu Bláhovi, řediteli Kanceláře...

2.05.2008

Jihočeský hejtman Jan Zahradník podporuje výhrady českobudějovického primátora Juraje Thomy k chystaným novelám zákonů o odpadech a o pozemních komunikacích.
„Považuji za správné, že pan primátor svým dopisem upozornil některé poslance na problémy, které by městům přineslo postupné zdražování běžných likvidací odpadu i povinnost třídění biologicky rozložitelného odpadu. Nejen pro krajské město, ale zejména pro menší obce je však zcela nereálné, aby převzaly zodpovědnost za úklid chodníků a škody způsobené jejich schůdností tak, jak navrhuje novela zákona o komunikacích. Především pro obce ve vyšších polohách, kde zimní nadílka sněhu často hraničí s kalamitou, bývá...

2.05.2008

Zastoupení krajů České republiky v Bruselu pořádají v pondělí 5. května pracovní setkání se svými partnerskými regiony z celé EU. Součástí programu je i slavnostní vernisáž kreseb evropských měst, medailí a ilustrací píseckého výtvarníka Františka Doubka.

„Česká regionální komunita v Bruselu se rozrůstá a my chceme využít naší nové síly k rozšíření kontaktů a k nalezení nových partnerů mezi regiony, s nimiž spolupracují naši kolegové. Budeme tak hledat nové spojence a potencionální spolupracovníky pro témata, s nimiž v Bruselu prorážíme," řekl k akci Petr Šebek ze zastoupení Jihočeského kraje.
„Zároveň jsme chtěli našim hostům připravit nějaké...

29.04.2008

24. dubna 2008 bylo ukončeno první kolo příjmu žádostí do OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 2007 - 2013. V Jihočeském kraji bylo do tohoto termínu podáno celkem 18 projektových žádostí, které jsou nyní kontrolovány a hodnoceny. Pokud nebude nutné během jejich hodnocení provádět žádná doplnění, rozhodne o nich Monitorovací výbor na svém zasedání ve dnech 2. a 3. července 2008.

Další indikativní termín pro předkládání projektových žádostí je 10. září 2008. Žádosti jsou však na KÚ JK přijímány průběžně.

29.04.2008

Výstavbu cyklostezek na jihu Čech letos podpoří Jihočeský kraj, tak jako v loňském roce, celkem 4 miliony korun. S konkrétním určením na jejich užití tak učiní prostřednictvím příspěvku Nadaci jihočeské cyklostezky.
„Jihočeský kraj si už v předešlých letech předsevzal, že bude postupně podporovat investice spojené s vybudováním čtyř ucelených páteřních cyklostezek na jihu Čech, tedy Otavské, Vltavské, podél Lužnice a Nežárky a podél státní hranice. Upřednostňujeme ty trasy, na jejichž výstavbě se finančně spolupodílí i stát prostřednictvím Státního fond dopravní infrastruktury. Vyhledávací studie, projekty i samotnou výstavbu páteřních cyklostezek připravuje ve...

28.04.2008

Další milióny korun na hospodaření v jihočeských lesích rozdělil Jihočeský kraj. Dotace ve výši téměř osmi miliónů korun směřují jak do soukromých, tak i do obecních lesů v regionu.
„Peníze jsme poskytli na zalesnění, zajištění a výchovu lesních porostů a také jsme podpořili používání ekologických a k přírodě šetrných technologií. To je důležité nejen z hlediska udržitelného rozvoje, ale hlavně tím dáváme jasně najevo, že pokud budou lesníci šetrní k přírodě, mají šanci na dotace," uvedl krajský radní Jiří Netík, který má ve svém resortu na starosti i hospodaření v lesích.
Příspěvky na hospodaření v lesích vyplácí Jihočeský kraj již čtvrtým rokem. Jako...

28.04.2008

Vyhlášení Hoslovického mlýna národní kulturní památkou, o kterém dnes rozhodla vláda, vnímá jihočeský hejtman i jako ocenění úspěšné snahy Jihočeského kraje o záchranu nejstaršího vodního mlýna v Čechách. „Objektům mlýna u obce Hoslovice na Strakonicku hrozil definitivní zánik. Jihočeský kraj stanul před poměrně odvážným rozhodnutím, zda se je pokusí zachránit. Zastupitelstvo kraje počátkem roku 2005 rozhodlo o odkoupení celého areálu a předání do správy krajem zřizovaného Muzea středního Pootaví ve Strakonicích. Následnou obnovu budov i technického zařízení se podařilo dokončit v závěru minulého roku a Hoslovický mlýn se stal i turisticky atraktivním místem. Rozhodnutí o...

« Předchozí        Aktuální stránka: 460/546        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku