Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

21.01.2008

Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti. Materiály pro jednání budou zveřejněny na stránkách kraje v rubrice Samospráva kraje / Zastupitelstvo kraje /Plánovaná zasedání v roce 2008.

Návrh programu:
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 35/2008)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t....

18.01.2008

S vybudováním nového chráněného bydlení pro osoby zdravotně, mentálně i psychicky postižené počítá projekt Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro možnou integraci klientů do společnosti a jejich návrat na trh práce. Na stavbu a vybavení nového objektu s nákladem téměř 19 milionů korun se Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie hodlá ucházet o finanční podporu z evropských fondů.
Na nedostatečnou kapacitu pobytové služby pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního, duševního nebo chronického onemocnění poukázal Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského...

18.01.2008

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí.Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 23.1. od 8:00 hod. v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 60/2008)
2. Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007 (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 82/2008)
3. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Oprava silnice III/1231 Řevnov-Padařov" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK...

17.01.2008

Dozvíte se, že představa elektrických vlaků kroužících kolem Lipna, začíná být čím dál tím více reálná, představíme šance pro školy, které potřebují zateplení, řeč bude o tom, čím si Britské centrum Jihočeské univerzity vysloužilo podporu radních a čeká vás další host v rubrice" Seznamte se, prosím", ve které vám pravidleně představujeme jednotlivé členy rady kraje.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

16.01.2008


Starostové a další odborníci se dnes seznámili se studií prodloužení regionální dráhy Rybník - Lipno nad Vltavou do Černé v Pošumaví, kterou na krajském úřadu prezentovali tvůrci z IKP Consulting Engineers Praha. Podle studie, která vznikla z iniciativy Jihočeského kraje, by v roce 2016 jezdili obyvatelé i turisté na Lipensku vlaky, které budou podobné tramvajím.
První etapa počítá s vybudováním tratě z Lipna nad Vltavou do Frymburku, následně pak do Černé nad Vltavou. Celkové náklady dosáhnou podle prezentovaných odhadů asi tří miliard korun.
„Stavba i provoz jsou navrženy pro modifikovaný systém tram-train s tím, že dráha má charakter tramvajové tratě,...

15.01.2008

K nejčastějšímu porušování zákona o regulaci reklamy dochází na jihu Čech u reklam, které uvádějí zvláštní nabídku. Vyplynulo to z 71 kontrol a 24 místních šetření, které v uplynulém roce uskutečnil krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Jihočeského kraje. Ve 23 případech kontroloři shledali, že reklamou nabízené zboží nebylo zákazníkům k dispozici a za porušení zákona uložili pokuty v celkové výši 20.500,- Kč.
„Během minulého roku jsme se v rámci kontrol dodržování zákona o regulaci reklamy soustředili především na zákaz reklamy klamavé a skryté, na šíření nevyžádané reklamy, která obtěžuje adresáta a nebo vede k jeho výdajům, dále na reklamu, týkající se...

11.01.2008

Finanční prostředky vynaložené Jihočeským kraje na ochranu životního prostředí se v průběhu posledních třech let téměř zdvojnásobily. Zatímco konečný součet vynaložených peněz na granty, příspěvky, dotace i ekologická opatření a přípravu koncepčních dokumentů, vážící se k této problematice, činil v roce 2005 něco přes 188 milionů korun, vloni se již přehoupl přes 365 milionů Kč. Celkem kraj vyčlenil na ekologii ze svého rozpočtu za uplynulé tři roky více než 812 milionů korun.
Jen prostřednictvím grantů a dotací na ekologii, jejichž konkrétní zaměření vycházelo z programu rozvoje kraje, obdržely právnické a fyzické osoby na jihu Čech v roce 2005 téměř 86 milionů korun a v...

11.01.2008


Na 17. mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour, který se koná od 10. do 13. ledna na brněnském výstavišti, představuje Jihočeský kraj mezi řadou propagačních materiálů také některé novinky, ke kterým patří mapa turistických cílů Jihočeského kraje a Horních Rakous, DVD „Jihočeský kraj - region zážitků" a soubor tématických brožur, přibližujících lázně, památky a cyklotrasy v Jihočeském kraji.
Hned první den konání veletrhu se na hlavním pódiu pavilonu V uskutečnil také doprovodný program v jihočeském podání, kdy došlo ke křtu Libínské věže, kostela sv. Jakuba v Prachaticích i první sochy Švejka v České republice, která je vyrobena ze dřeva (k...

11.01.2008

Se vstupem do nového kalendářního roku se začíná roztáčet kolo grantových programů, jejichž prostřednictvím Jihočeský kraj přispívá na aktivity podmiňující další rozvoj regionu. Rada kraje na svém posledním jednání doporučila zastupitelstvu vyhlášení sedmi grantových programů, směřujících do oblasti sociální, územního plánování a životního prostředí, pro které je vyčleněno téměř 13 milionů korun.
Grantový program na podporu minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje by měl mít k dispozici 4,5 miliony korun pro dofinancování kontaktních center, poradenství a terénních programů, splňujících podmínky odborné certifikace. Jeho účelem je zajistit přiměřenou...

« Předchozí        Aktuální stránka: 463/535        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku