Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

12.05.2008

Jakým směrem by se měly ubírat sociální služby pro seniory na území Jihočeského kraje, to by měla naznačit studie, mapující vývoj investic v oblasti zabezpečení kapacit domovů pro seniory do roku 2015. Studie, kterou na zadání Jihočeským krajem zpracovává KP projekt s.r.o., si klade za cíl zmapovat současné kapacity i poptávku po službách v těchto zařízeních, naplňování standardů sociálních služeb a reakce jednotlivých zařízení na nové vývojové trendy s výhledem do roku 2015. Prostřednictvím dotazníkovým šetřením budou oslovena všechna registrovaná zařízení pobytových sociálních služeb pro seniory v Jihočeském kraji. Sběr informací se rovněž zaměří na projektové záměry i těch...

12.05.2008

Již druhým rokem pokračuje v Táboře a jeho okolí výstavba IV. tranzitního železničního koridoru. Stavba s oficiálním názvem „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, I.část, úsek Doubí u Tábora - Tábor" se po dokončení první etapy přesouvá zejména do železniční stanice Tábor. Modernizace, jejíž celkové náklady dosahují téměř 2,8 mld. Kč bez DPH, je součástí IV. mezinárodního železniční koridoru Děčín - Praha - Veselí nad Lužnicí - České Budějovice - Horní Dvořiště a náleží k jedné z hlavních evropských železničních magistrál.
„Doprava je pro náš kraj jednoznačnou prioritou, protože bez kvalitního dopravního spojení nemůžeme region úspěšně rozvíjet. A...

7.05.2008


Jihočeský kraj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad , za finanční spoluúčasti Evropské unie, realizuje rekonstrukci silnice II/145 u zámku Kratochvíle v délce 2,089 km. Vlastní práce začaly 4.dubna a vybraný zhotovitel dokončí vlastní stavbu dle uzavřené smlouvy o dílo v termínu do 16 týdnů od předání staveniště, tj. do 25.července 2008. Vlastní uzavírka silnice II/145 bude ukončena do 30.6.2008. Ve zbývajícím termínu budou probíhat pouze drobné stavební úpravy mimo vozovku. Výstavba nijak neomezuje provoz zámku Kratochvíle, protože po celou dobu výstavby je pro veřejnost zajištěn přístup k zámku po značených objízdných trasách s parkováním vozidel na...

6.05.2008

Schůze se koná od od 13:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice - 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 14.5. 2008 od 8:00 hod. v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 524/2008)
2. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 562/2008)
3. Program investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje - aktualizace 2008 (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 554/2008)
4. Zpráva o činnosti p.o. Správa a údržba silnic...

6.05.2008

Již třetí územní rozhodnutí o umístění stavby skladu vyhořelého paliva v areálu Jaderné elektrárny Temelín vydal odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje 14. dubna 2008. Krajský úřad postupoval zcela podle právního názoru Ministerstva pro místní rozvoj. Přesto v odvolací lhůtě podali odvolání následující účastníci řízení: Jihočeské matky, o. s., Calla Sdružení pro záchranu prostředí, občanské sdružení V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín a pánové Jan a Josef Veselý.
V současné době se s podanými odvoláními seznamují účastníci řízení, kteří mají možnost se k nim ve stanovené lhůtě vyjádřit. Odvolání...

6.05.2008

Prostřednictvím grantového programu Podpora chovu ryb ve vodních tocích přispěje Jihočeský kraj na projekty nejen místních organizací Českého rybářského svazu, ale i výzkumného pracoviště Jihočeské univerzity.
„Původně kraj vyčlenil na tento grant půl miliónu korun. Zájem o podporu ze strany rybářů byl však podstatně vyšší, navíc se jedná o řadu velmi kvalitních projektů, takže hodnotící komise doporučila navýšit dotace o 124 tisíce korun. Navrženými projekty a zvýšením alokace na celkových 624 tisíce korun se bude zabývat Rada Jihočeského kraje na svém nadcházejícím jednání 13. května", uvedl jihočeský radní Jiří Netík, který je zodpovědný za oblast zemědělství...

6.05.2008

Program rozvoje kraje, problémy přehradní nádrže Orlík, kartové centrum a pozvánka na Jihočeské vítání léta, to jsou titulky nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

6.05.2008


Jihočeský hejtman Jan Zahradník přijal dnes pět ředitelů územních odborů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, kteří v letošním roce opouštějí místa ředitelů. Poděkoval jim za dlouholetou práci pro HZS Jihočeského kraje a předal stříbrnou Pamětní medaili Jihočeského kraje a pamětní list.
Oceněni byli plk. Oldřich Pánek (územní odbor J. Hradec), plk. Pavel Vejvara (Český Krumlov), plk. Ing. Zdeněk Dvořák (Tábor), plk. Ing. František Hrach (Strakonice) a plk. Ing. Vladislav Ženíšek (Prachatice).
Hejtman Jan Zahradník kromě nich poděkoval za dlouholetou práci u HZS a rovněž předal medaili a pamětní list také plk. Ing. Janu Bláhovi, řediteli Kanceláře...

2.05.2008

Jihočeský hejtman Jan Zahradník podporuje výhrady českobudějovického primátora Juraje Thomy k chystaným novelám zákonů o odpadech a o pozemních komunikacích.
„Považuji za správné, že pan primátor svým dopisem upozornil některé poslance na problémy, které by městům přineslo postupné zdražování běžných likvidací odpadu i povinnost třídění biologicky rozložitelného odpadu. Nejen pro krajské město, ale zejména pro menší obce je však zcela nereálné, aby převzaly zodpovědnost za úklid chodníků a škody způsobené jejich schůdností tak, jak navrhuje novela zákona o komunikacích. Především pro obce ve vyšších polohách, kde zimní nadílka sněhu často hraničí s kalamitou, bývá...

« Předchozí        Aktuální stránka: 464/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku