Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

28.03.2008


Střední školy v Jihočeském kraji se připravují na příliv zájemců o studium pro školní rok 2008/2009. Kolik míst nabízejí?
„Střední školy nabízejí pro školní rok 2008/2009 okolo deseti tisíc míst a týká se to všech zřizovatelů škol. Z devátých tříd přitom vychází 6269 žáků, ze speciálních škol 289 a z nižších ročníků předpokládáme počet vycházejících okolo 230," říká krajská radní Marie Hrdinová, odpovědná za školství.
Nejvíce míst je v učebních oborech, včetně čtyřletých s maturitou je jich 4910. Následují střední odborné školy (+ konzervatoř) s 3685 místy. Čtyřletá gymnázia nabízejí v kraji celkem 1039 míst, lycea 385, víceletá gymnázia 833 míst....

27.03.2008

Jak jihočeský hejtman pozval na oběd viceprezidenta Evropské komise, jak budou jihočeští studenti chodit k interaktivní tabuli, jak čeká amatérské archeology odměna, jak se baví superšampioni a jak si nenechat ujít nové vydání Jihočeských novin - odpovědi na tahle „jak" se dozvíte, když si poslechnete nové vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

26.03.2008


Rada Jihočeského kraje na svém včerejším jednání schválila výběr nejvhodnějších nabídek na opravy dalších tří úseků silnic II. a III. třídy a také mostu v Soběslavi. Opravu silnice III/1731 Blatná - Lažany - Mečichov v délce 7,6 kilometru, která začne v červenci a dokončena bude v srpnu, provede za 22 milionů korun sdružení ZNAKON-SWIETELSKY. V červnu se opravy dočká silnice III/12245 kř. III/12243 - kř. I/20 (severně od Netolic na Prachaticku), úsek dlouhý 4,4 kilometru opraví za 9,2 milionu korun Stavby silnic a železnic Praha. Od dubna do června se bude opravovat silnice II/155 průtah Strážkovice - Římov. Jedná se o úsek dlouhý 1,1 kilometru a za 9 milionů jej opraví...

26.03.2008

Dne 11. března 2008 bylo vyhlášeno grantové řízení Nadace O2 pro rok 2008. Program Regionální granty Nadace O2 se zaměřuje na podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí, aktivní využití volného času dětí a mládeže, jejich výchovu a vzdělávání a na problémy jejich komunikace. O finanční podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. Termín pro podání žádostí je do 30. dubna 2008.
Podrobnější informace včetně žádosti o grant najdete v rubrice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví / ...

25.03.2008


Rekordní účast v dosavadní dvanáctileté historii zaznamenal letošní odborný seminář „Dřevostavby 2008", který se uskutečnil na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Volyni minulý týden. Na dvoudenní seminář přijelo 746 účastníků, během 37 přednášek vystoupili odborníci z výrobní a projekční sféry ze Slovenska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Finska, Kanady, Polska, Austrálie a České republiky. Mezi nimi byli stejně jako v předchozích letech odborníci z vysokých škol, s nimiž má volyňská škola úzkou spolupráci. Jsou to zejména Technická univerzita ve Zvolenu (ve Volyni má detašované pracoviště), ČVUT Praha, Vysoké učení technické v Brně, Slovenská...

25.03.2008

Evropské informační středisko EUROPE DIRECT Krajského úřadu Jihočeského kraje si Vás dovoluje pozvat na populární pořad Europe Live!, v rámci kterého pravidelně představujeme jeden z členských států Evropské unie. Pod heslem „Prožijte Evropu všemi smysly" připravujeme pravidelně setkání s rodilým mluvčím, který vypráví o životě ve své rodné zemi i v Česku, představí svou zemi i prostřednictvím fotografií a nechybí ani ochutnávka místních specialit. Europe Live Vás tentokrát zavede do Belgie! Spolu s Bertem Stiersem, zástupcem organizace „Vlámové v zahraničí" v České republice, ale i jeho přáteli z vlámských a francouzských částí Belgie, kteří žijí na jihu...

21.03.2008

Projekt Akční rok 2008 navazuje na úspěšnou aktivitu evropského informačního střediska Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje z loňského roku, kdy byly v celých jižních Čechách iniciovány a spoluorganizovány veřejně prospěšné aktivity neziskových organizací zaměřených především na mládež a jejich ekologickou či sociálně motivovanou činnost.

V letošním roce se akční rok zaměřuje přímo na mládež a skupiny mladých, kteří mají sami realizovat během roku 2008 veřejně prospěšné aktivity ve svém okolí. Cílem je vést mladé lidi k tomu, aby přehodnotili své hodnoty, zaměřili se na své okolí a sami se zapojili do veřejného života.

Akce bude probíhat od poloviny...

21.03.2008

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 26.3. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 277/2008)
2. Příspěvek na vydání a nákup reprezentační publikace Šumavou Karla Klostermanna - Obrazy 1875-1914 (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 344/2008)
3. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Opěrná zeď u Opatovic na silnici III/10575" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 278/2008)
4. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné...

21.03.2008


Zlepšit vybavenost středních, speciálních a základních uměleckých škol zřizovaných krajem v oblasti informačních a komunikačních technologií má pomoci projekt, který Jihočeský kraj předložil do Regionálního operačního programu. Konkrétně jde o vybavení a využívání interaktivních tabulí v přímé výuce všeobecných a odborných předmětů. Celkový rozpočet projektu je 16 milionů korun, z nichž 1,2 milionu tvoří podíl kraje a zbylá částka bude v případě schválení žádosti uhrazena z fondů Evropské unie.
Jihočeský kraj by díky tomuto projektu mohl pořídit více než 160 interaktivních tabulí (setů složených z tabule, dataprojektoru, ozvučení) a zaškolit učitelský sbor v 90...

« Předchozí        Aktuální stránka: 465/546        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku