Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

14.11.2007


Celkem 1150 metrů měřila rekonstrukce silnice II/406 a III/40625 v Dačicích, po které zase začnou řidiči jezdit tento čtvrtek odpoledne. Úpravy se přitom prováděly v ulicích města a v části náměstí. Jihočeský kraj vložil do rekonstrukce vozovky, prodloužení kanalizace a překládky sdělovacích kabelů 35,3 milionu korun, město Dačice do oprav a výstavby chodníků, parkovacího stání, rekonstrukce vodovodu a kanalizace, veřejného osvětlení a vegetačních úprav 35,7 milionu korun.
„V souběhu s těmito pracemi se také prováděla pokládka plynu. Doba výstavby byla celkem 155 kalendářních dnů. Chtěl bych přitom ocenit jak spolupráci s městem, tak trpělivost a pochopení ze...

13.11.2007


Sto devět let dnes oslavila Marie Kráslová z Domova důchodců v Hluboké nad Vltavou. Narodila se v předminulém století 13. listopadu 1898 a je nejstarší obyvatelkou Česká republiky. Mezi dnešními gratulanty byl také jihočeský hejtman Jan Zahradník, který oslavenkyni kromě kytice a dárkového koše přivezl také dárek, který se váže přímo ke dni jejího narození. „Paní Kráslové jsem předal kopii výtisku Budivoje, který vyšel právě 13. listopadu 1898 a je zajímavé, že to byla neděle. Oslovili jsme českobudějovické pracoviště Státního oblastního archívu a k našemu překvapení noviny onoho 13. listopadu 1898 opravdu vyšly. Snad to bude pro oslavenkyni a její příbuzné milá...

12.11.2007

Ve dnech 12. a 13. listopadu pořádá Jihočeský kraj v českobudějovickém hotelu Gomel mezinárodní konferenci, jejímž mottem je "Poskládejte si cestu k evropským penězům". Konference reaguje na nové možnosti mezinárodní spolupráce v programovacím období 2007-2013 a klade si za cíl vytvořit prostor pro setkání zájemců o mezinárodní spolupráci, informovat o principech a zkušenostech v oblasti mezinárodního partnerství a o strukturálních fondech, které mezinárodní spolupráci podporují nebo přímo vyžadují, iniciovat nové partnerské struktury. Účastníci konference budou během jejího konání pracovat také v následujících sekcích: rozvoj lidských zdrojů, podnikání a inovace;...

12.11.2007

Cestovní ruch, jenž je jednou z priorit Jihočeského kraje, se stane stěžejním tématem festivalu Czech Promotion, který se tento čtvrtek uskuteční v nově rekonstruovaných prostorách bývalé sladovny v Písku. Cílem festivalu, jehož první ročník je zaměřen na propagaci jihočeského regionu i samotného města Písek, je vytvořit platformu pro zkvalitnění a koordinaci prezentačních aktivit, zaměřených na zahraniční klientelu.
„Jižní Čechy se sice staly hned po Praze nejnavštěvovanějším regionem, avšak nelze usnout na vavřínech. Zahraniční klientela se proměňuje, je třeba nabízet to, čím může být pobyt v našem kraji výjimečný. Jihočeský kraj sice disponuje nesmírným potenciálem...

12.11.2007


Stříbrnou pamětní medaili Jihočeského kraje, odznak kraje a knihu o Šumavě předal dnes hejtman Jan Zahradník Františku Zahrádkovi, kterému prezident České republiky Václav Klaus 28. října 2007 propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Hejtman Jan Zahradník tak ocenil postoj Františka Zahrádky, který projevil při svém boji proti komunistickému totalitnímu režimu.
František Zahrádka se narodil 30.10. 1930 v Děčíně, část svého života prožil v Českých Budějovicích, a přestože nyní spravuje Muzeum 3. odboje v Příbrami, kde zpracovává historii československých pracovních táborů, "stále se cítí být...

8.11.2007

Víkendový dárek dostanou řidiči, které cesty zavedou do Českého Krumlova. Po 30 týdnech se tu pro ně opětovně otevře zrekonstruovaný most, který překlenul řeku Vltavu v roce 1963. Současný stav železobetonového mostu si vyžádal náročnou obnovu, která přišla Jihočeský kraj na téměř 15 milionů korun.
„S rekonstrukcí takzvaného Porákova mostu, který částečně utrpěl i povodněmi, jsme mohli začít až po dokončení opravy silnice II/163 na trase Vyšší Brod - Lipno - Bližná - Černá, během níž objížďka vedla i přes tento most. Další podmínkou bylo také dokončení prvních dvou etap opravy silnice II/160 v průtahu městem Český Krumlov. Rekonstrukce tak sice vstoupila svým...

8.11.2007

Klíčem k velké dohodě o Šumavě je územní plánování, avšak některá vyjádření představitelů Ministerstva životního prostředí a Správy NP a CHKO Šumava matou veřejnost, neboť nerespektují kompetence obcí a krajů, stanovených stavebním zákonem. Na tuto skutečnost upozornil ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Luboš Průša.
„Pořizovatelem územních plánů i na území národních parků a CHKO jsou obecní úřady nebo na žádost zastupitelů dané obce městské úřady obcí s rozšířenou působností. Pořizovatelem celokrajského územního plánu, takzvaných zásad územního rozvoje kraje, je příslušný krajský úřad. Územní plány schvalují příslušná zastupitelstva obcí a krajů a tak nikdo...

7.11.2007


Rada Jihočeského kraje na svém včerejším jednání rozhodla, že doporučí zastupitelstvu, aby schválilo realizaci projektu Jihočeského kraje „Silnice II/145 u Kratochvíle - sanace zemního tělesa a rekonstrukce vozovky" a podání žádosti o podporu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad s celkovými náklady 57 300 000 Kč. „Zastupitelé by zároveň měli rozhodnout o kofinancování tohoto projektu Jihočeským krajem ve výši 7,5 % z celkových uznatelných nákladů projektu, tj. 4 297 500 Kč, a o předfinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 92,5 % z celkových uznatelných nákladů projektu, tj. 53 002 500 Kč," říká Robin Schinko, první náměstek...

7.11.2007

Ke zkrácení dopravní vzdálenosti a ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu má přispět vybudování přeložky silnice II/145 v délce 2,480 km ve směru od Husince k obci Běleč, s napojením na již dokončený a provozovaný úsek silnice II/145 Běleč - Vitějovice. Na včerejším jednání totiž krajští radní rozhodli, že realizaci tohoto projektu doporučí zastupitelstvu ke schválení s tím, aby zastupitelé zároveň schválili podání žádosti o podporu do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad s celkovými náklady 329 700 000 Kč.
„Zastupitelé také rozhodnou o kofinancování projektu Jihočeským krajem ve výši 7,5 % z celkových uznatelných nákladů projektu, tj. 24 727 500 Kč,...

« Předchozí        Aktuální stránka: 469/535        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku