Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

10.10.2007


Jihočeský kraj už nebude jediným českým regionem, který nebude mít svůj historický skanzen. Stane se jím unikátní vodní mlýn v Hoslovicích na Strakonicku. Mlýn s unikátním dubovým kolem uvidí první turisté už na Vánoce, oficiálně začne tento skanzen fungovat na jaře příštího roku. Nyní mlýn opravují památkáři, náklady představují 17 milionů korun.
„Z této částky jde 14,2 milionu korun na rekonstrukci objektů a 1,2 milionu korun na obnovu vodního náhonu. Zbytek přijde na restaurování mlecího zařízení," řekl v úterý v Hoslovicích František Štangl, krajský radní pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče.
Mlýn byl funkční až do 70. let...

9.10.2007

Mikroregion Chelčicko-Lhenický a Nadace Jihočeské cyklostezky připravily pro všechny příznivce cyklistiky a cykloturistiky na sobotu 27. října „Zavírání cyklistické sezóny 2007". Jedná se o projekt, který je podpořen z grantového programu Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje „Produkty a služby v cestovním ruchu".
Začátek akce bude v 9.30 hodin v Chelčicích a na účastníky bude čekat trasa přes Ratiborovu Lhotu, Lhenice a Netolice zpět do Chelčic, což představuje 51 kilometrů. Doporučena jsou trekkingová kola. Účastníci mohou zdarma využít k dopravě do Chelčic autobusy s vleky, které pojedou po následujících trasách: trasa A: Č. Budějovice...

9.10.2007


Jihočeský kraj si Vás dovoluje pozvat na Mezinárodní konferenci o partnerství, která se uskuteční ve dnech 12. - 13. listopadu 2007 v Českých Budějovicích v prostorách hotelu GOMEL. Konference reaguje na nové možnosti mezinárodní spolupráce v programovacím období 2007 - 2013 a za hlavní cíle si klade:

  • Vytvořit prostor pro setkání zájemců o mezinárodní spolupráci;
  • Informovat o principech a zkušenostech v oblasti mezinárodního partnerství;
  • Informovat o strukturálních fondech, které mezinárodní spolupráci podporují nebo přímo vyžadují;
  • Iniciace nových partnerských struktur.

Bližší informace naleznete v rubrice ...

8.10.2007

Dne 5. října 2007 se v Karlových Varech uskutečnilo 20. zasedání Rady Asociace krajů České republiky.

Zasedání Rady Asociace krajů ČR se zúčastnil předseda vlády Mirek Topolánek. S hejtmany a primátorem Prahy probírali celé spektrum změn legislativního i organizačního charakteru, které se týkají vztahu státu a krajů. Společně diskutovali o rozpočtovém určení daní obcí i krajů, reorganizaci armády ČR, zdravotnictví, dopravní obslužnosti území a systému sociální správy. „Tato debata se vede v souvislosti s pokračující reformou veřejné správy, je třeba na této reformě pracovat s ohledem na decentralizaci a přesun kompetencí na regiony," řekl o jednání Evžen...

8.10.2007


Moderní podmínky pro uskladnění stále se rozšiřujícího knihovnického fondu poskytnou Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích nově zbudované skladové prostory, jejichž slavnostní otevření se uskutečnilo za účasti jihočeského hejtmana Jana Zahradníka a Františka Štangla, krajského radního pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče.

Stavba s celkovým nákladem 35,4 milionů Kč byla financována z rozpočtu Jihočeského kraje. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, coby výchovně vzdělávací a paměťová instituce s vlastním vědeckým programem, obhospodařuje největší knižní fond na území jižních Čech, v rámci regionu působí jako metodické...

5.10.2007

Výzva pro obce a kraje postižené živelní pohromou: Ministerstvo pro místní rozvoj opětovně upozorňuje obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelních pohrom v letošním roce, že na obnovu svého majetku mohou stále žádat o podporu MMR. Státní program na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou byl vyhlášen 1. února 2007 a týká se živelních pohrom, které postihly naši republiku v roce 2007. Jedná se např. o škody způsobené orkánem, lokálními povodněmi, nebo přívalovými dešti.
K dnešnímu dni bylo přijato celkem 150 žádostí, z nichž 61 již bylo schváleno k podpoře a 23 zamítnuto pro nesplnění podmínek programu. Další...

5.10.2007


Ve dnech 8. až 11. října se v Bruselu uskuteční OPEN DAYS 2007, týden evropských regionů a měst. Aktivně se do něj zapojí také Jihočeský kraj, který v sídle institucí EU uspořádá sérii akcí, jejichž posláním bude především prezentovat úspěchy kraje s projektem Jihočeské letiště České Budějovice a s projekty v oblasti udržitelné energie.
Tématu rozvoje regionálních letišť se budou věnovat v Bruselu první náměstek hejtmana Robin Schinko a zástupci společnosti Jihočeské letiště. Cílem jejich cesty je absolvovat řadu jednání s možnými zahraničními partnery, s nimiž by Jihočeský kraj, jako zakladatel společnosti, mohl vstoupit do společných projektů zaměřených na rozvoj...

5.10.2007


Anketa, týkající se vyhlášení nejlepšího sportovce regionu, dostává v letošním roce novou tvář. Jejím vyhlašovatelem je nově Jihočeský kraj ve spolupráci s Jihočeským Deníkem. Anketa "Sportovec Jihočeského kraje" tak navazuje na předchozích 42. ročníků ankety "Nejlepší sportovec Jihočeského kraje", které od roku 1965 až do roku 2006 pořádal Jihočeský Deník a jeho předchůdci.
Anketa, nad jejímž 43. ročníkem převzal záštitu hejtman Jan Zahradník, je určena sportovcům, občanům České republiky, kteří musí v případě jednotlivce splňovat podmínku reprezentace sportovního klubu s působností v Jihočeském kraji, stejně tak kolektiv musí mít působnost v...

4.10.2007


Dojde-li ke zrušení 153. záchranného praporu v Jindřichově Hradci, bude Jihočeský kraj důsledně požadovat, aby bylo současně jasně stanoveno, jak budou zajištěny jeho úkoly, vyplývající z vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Temelín i havarijního a krizového plánu Jihočeského kraje. V dopise ministryni obrany Vlastě Parkanové to píše jihočeský hejtman Jan Zahradník.
„Pokud by se tak nestalo, budou vlastně všechny tři zmíněné dokumenty pro řešení mimořádných situací v praxi nerealizovatelné," zdůrazňuje Jan Zahradník.
Hejtman Jan Zahradník se záměrem ministerstva obrany zrušit záchranný prapor v Jindřichově Hradci nesouhlasí a proto již před...

« Předchozí        Aktuální stránka: 473/534        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku