Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

3.09.2007

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje oznamuje, že dne 31. 8. 2007 MPSV ČR vyhlásilo dotační řízení na rok 2008 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby. Podrobné informace o výzvě, včetně potřebných metodických pokynů, dokumentů, příloh a programu XML Filler ke zpracování žádostí naleznete na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/4557.

Program podpory A - žádost o dotaci se podává v písemné i elektronické podobě příslušnému krajskému úřadu (e-mail: dotaceosvz@kraj-jihocesky.cz) a současně vždy v kopii na e-mailovou adresu MPSV uvedenou ve výzvě...

3.09.2007

Jihočeský kraj patří k těm šesti krajům ČR, na jejichž území, včetně hlavního města Prahy, se od nadcházející středy uskuteční rozsáhlé protipovodňové cvičení Vltava a Labe 2007. Přibližně 10 let od povodní v roce 1997 a pět let od obdobně katastrofálních událostí v roce 2002 si Česká republika ověří, jak je v povodích Vltavy, Labe a Ohře připravena na možnost příchodu povodní velkého rozsahu.
Třídenní cvičení, které potrvá od 5. do 7. září a bude mít výhradně štábní charakter, připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Českým hydrometeorologickým ústavem a dalšími institucemi zodpovědnými za povodňovou ochranu. Cílem je procvičit...

31.08.2007

Rada Jihočeského kraje na svém zasedání 28. srpna odsouhlasila a zároveň doporučila Zastupitelstvu JK schválit poskytnutí mimořádného účelového příspěvku ve výši 5 milionů Kč obci Cizkrajov. Jedná se o první krok k naplnění dohody mezi Jihočeských kraje a představiteli ministerstev financí a školství a obcí Cizkrajov v zájmu vyřešení finančního závazku, který má cikrajovská škola vůči rodině Filipa Němce. Ten, jak známo, utrpěl při školním výletě vážný úraz, jenž ho uvrhl do bdělého bezvědomí. Už před více než dvěma měsíci padlo konečné soudní rozhodnutí o tom, že Základní škola Cizkrajov má zaplatit za ztížení společenského uplatnění Filipa Němce 15milionové odškodnění. ...

31.08.2007

S novým školním rokem čeká na studenty českobudějovické VOŠ, SPŠ automobilní a technické ve Skuherského ulici i nová podoba odloučeného pracoviště dílen praktického vyučování. Jedná se o završení rekonstrukce celého areálu v Rudolfovské ulici, který škola získala po sloučení s Integrovanou střední školou technickou ve velmi zanedbaném stavu.
„S rekonstrukcí areálu se začalo již v roce 2003, kdy škola s finančním přispěním Jihočeského kraje přistoupila k nejnutnějším opravám částí dílen praktického vyučování, pracoviště měření emisí, výdejny stravy, včetně šaten a umýváren žáků a výměníkové stanice, za celkem 5 milionů korun. Finančně ještě náročnější byla další etapa...

30.08.2007


Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální přeshraniční spolupráce, pořádá v rámci projektu INTERACT „EX-INT" semináře pro žadatele z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko na období 2007-2013. Seminář se uskuteční 24. 09. 2007 od 10,00 v budově Městského úřadu Prachatice, Radniční sál ,Velké náměstí 1, 383 01 Prachatice. Účast na semináři je bezplatná. Z důvodu omezené kapacity je nutné se na seminář předem přihlásit to nejpozději do 17. 09. 2007 e-mailem na: fiatom@mmr.cz, případně telefonicky na: 234 154 009. Více informací a pozvánka v rubrice ...

29.08.2007

Akce se koná ve dnech 10. - 16. 9. 2007 a je určena letošním a loňským absolventům středních, vyšších a vysokých škol s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Pořadatelem je nezisková organizace Junák a uskuteční se v objektu „Krajinská - místo nových možností". Program akce je postavený tak, aby byl využitelný všemi účastníky bez ohledu na stupeň dosaženého vzdělání a obsahuje především praktické bloky - diskuse, setkání se zajímavými osobnostmi, týmové programy a zážitkové hry, ale nechybí ani teoretická vysvětlení. Programy budou vedeny odbornými lektory a lidmi s praktickými zkušenostmi. Akce No problem je spolufinancována Evropskou unií a...

28.08.2007

Žulová zastavení křížové cesty v Cetvinách získalo obnovenou podobu. Jedná se o výsledek projektů Jihočeského kraje, jejichž náklady spolufinancují Dispoziční fondy Iniciativy společenství INTERREG pro česko-rakouské a česko-bavorské příhraničí.
Pohraniční městečko Cetviny, založené ve 13. století na pravém břehu řeky Malše, obývalo ještě v 19. století na 700 lidí. V té době byla ve zdejším Farském lese postavena kaple a podél příchozí trasy umístěno 14 zastavení křížové cesty. Po druhé světové válce se však celý prostor Cetvin stal součástí hraničního pásma s Rakouskem a městečko zaniklo. Křížová cesta postupně zarostla vegetací a o její stav se už nikdo nestaral. ...

28.08.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 29.8. od 8:00 hod. v Presscentru KÚ JK

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 825/2007)
2. Odměny a paušály nového člena zastupitelstva (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 833/2007)
3. Finanční dar Jihočeského kraje Filipu Pytlovi (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 885/2007), dodatečně
4. Rozpočtové změny 22/07 (JUDr. Průša, mat. č. RK 874/2007)
5. Schválení výběru projektů v GP na podporu jednotek SDH obcí a...

24.08.2007


Otázka, kdo zaplatí finanční odškodnění pro dvanáctiletého Filipa Němce z Cizkrajova, je po dnešku takřka vyřešena. Jihočeský kraj, stejně tak jako ministerstvo financí poskytne po 5 milionech korun, o dalších 6 milionů korun se stejným dílem podělí ministerstvo školství a obec Cizkrajov. Příjemce uvedených částek od obou ministerstvech a Jihočeského kraje bude obec, která je spolu se svým dílem poskytne základní škole na finanční plnění závazku vůči rodině Filipa Němce. Vyplynulo to z dnešního jednání u jihočeského hejtmana Jana Zahradníka s ministryní školství Danou Kuchtovou a zástupci ministerstva financí i samosprávy obce Cizkrajov. Dohoda zúčastněných stran na...

« Předchozí        Aktuální stránka: 478/535        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku