Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

3.08.2007

Na místo nehody rakouského autobusu u Rožmberka nad Vltavou, kde je podle předběžných informací 34 zraněných pasažérů, vyjel i jihočeský hejtman Jan Zahradník spolu se svým prvním náměstekem Robinem Schinkem. Nyní jsou už na místě nehody autobusu, který se převrátil na střechu. Podle jeho prohlášení záchranné práce zatím probíhají bez komplikací, na cestě k místu nehody je už i psycholog a překladatel.

 

2.08.2007

Za uplynulých pět let od ničících záplav v roce 2002 poskytl Jihočeských kraj ze svého rozpočtu na ochranu před povodněmi 107 milionů korun. Kromě cílených grantů na dílčí opatření se jednalo i o finance na přípravu koncepčních studií a vybavení hlásné povodňové služby automatickými stanicemi.
"Záhy poté, co jsme před pěti lety spočetli, že náprava povodňových škod si na území našeho regionu vyžádá 15,5 miliardy korun, bylo jasné, že s fenoménem povodní bude muset i krajský rozpočet do budoucna počítat. Jednak jsme se museli soustředit na obnovu poničeného majetku kraje a jím zřizovaných organizací, zejména pak silnic a 34 mostů. To v konečném součtu dosud přišlo kraj...

2.08.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 8.8. od 8:00 hodin v Presscentru KÚJK

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 747/2007)
2. Sídlo stálé kanceláře Jihočeského kraje v Bruselu - nájemní smlouva (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 789/2007), dodatečně
3. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 806/2007)
4. Návrh na volbu přísedícího krajského soudu (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 787/2007)
5. Změny v silniční síti v...

1.08.2007

Po návštěvnících letošních mezinárodních veletrhů investičních příležitostí v Cannes a ve Vídni se nyní mohou i místní občané seznámit s budoucí možnou podobou jihočeského letiště. Ve vstupní hale hlavní budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje je totiž k vidění model i vizualizace navrhované rekonstrukce a výstavby mezinárodního veřejného letiště v Plané u Českých Budějovic. „Jedná se zatím o koncepční záměr, který v průběhu přípravy projektové dokumentace může ještě doznat dílčích změn. Každopádně je však už nyní i z této prezentace patrné, že nepůjde o nějaké mega letiště, které by svým provozem zatěžovalo okolí," řekl první náměstek jihočeského hejtmana Robin...

1.08.2007

Od dnešního dne mohou turisté přecházet do sousedícího Rakouska na osmi nových místech. Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o dočasném zřízení takzvaných určených míst na turistických stezkách s Rakouskou republikou k 1.srpnu 2007 reaguje na úsilí Jihočeského kraje o další rozšíření počtu hraničních přechodů v zájmu rozvoje cestovního ruchu.
„Zřizování hraničních přechodů zejména v těch lokalitách, které slouží turistice a bezprostřednímu styku obyvatel z obou stran hranic, patří mezi prvořadé zájmy Jihočeského kraje již od jeho vzniku. K našim hranicím s Horním a Dolním Rakouskem i Dolním Bavorskem přiléhají významná centra aktivní rekreace, jakými jsou zejména...

31.07.2007

Letní návštěvníky jižních Čech čeká podél silnic novinka v podobě hnědých tabulí, upozorňujících na nejvýznamnější památky a přírodní zajímavosti regionu. Jedná se o výsledek projektu „Přeshraniční systém značení turistických cílů", který s finanční podporou Evropské unie realizuje Jihočeský kraj ve spolupráci s Oberösterreich Tourismus Linz.
„V rámci projektu, hrazeného ze 75 procent z evropského fondu Interreg IIIA ČR-Rakousko, je značeno přes 90 kulturních a turistických cílů. Jako jediný z krajů v ČR jsme se rozhodli pro tak vysoký počet s ohledem na bohatost kulturního a historického dědictví i přírodních zajímavostí naše regionu, avšak i s vědomím...

31.07.2007

Některé jihočeské lesy zůstanou i nadále pro veřejnost nepřístupné. Lesní správa Nové Hrady Lesů ČR požádala Krajský úřad Jihočeského kraje o prodloužení platnosti rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesů, které jsou v její správě. Platnost dosavadního zákazu končí dnešním dnem a týkal se správních obvodů 28 obcí, což představuje celkem 95 katastrálních území.
„Žádost o prodloužení platnosti našeho rozhodnutí se týká obcí Horní Stropnice, Benešov nand Černou a Pohorská Ves a zahrnuje 7 katastrálních území. Po včerejším šetření našeho úřadu na místě samém bylo shledáno, že žádost je důvodná pro území obcí Horní Stropnice a Pohorská Ves, což je 5 katastrálních území, ve...

26.07.2007

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 23. července 2007 zemřel náhle ve věku 67 let pan František Chramosta, člen Zastupitelstva Jihočeského kraje a dlouholetý starosta Plané nad Lužnicí. Poslední rozloučení s Františkem Chramostou se bude konat v pondělí 30. července 2007 v 10.00 hodin v obřadní síni krematoria v Táboře, Soběslavská 2502.

 

23.07.2007

Dalším krokem k zajištění rovného přístupu zdravotně hendikepovaných občanů ke knihovnickým a informačním službám by se měla stát realizace projektu, který chystá Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Jeho cílem je vytvořit v prostorách knihovny speciální pracoviště služeb pro nevidomé a slabozraké a zároveň výrazně rozšířit nabídku zvukových knih. Pokud projekt za téměř 3 miliony korun získá dotaci ze strukturálních fondů EU, Jihočeský kraj, co by zřizovatel Jihočeské vědecké knihovny, se bude na jeho financování spolupodílet.
„Zrakově postiženým občanům nejen z Českých Budějovic, ale i celého regionu by se tak otevřela cesta k využívání služeb a fondů...

« Předchozí        Aktuální stránka: 480/535        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku