Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

12.10.2007

Jihočeská centrála cestovního ruchu mapovala v průběhu roku 2007 ve spolupráci s partnery z Čech i příhraničních oblastí Bavorska možnosti pro provozování aktivit in-line skating a nordic walking. Pro tyto nově se rozvíjející aktivity, které jsou vhodné i pro rozvoj cestovního ruchu jako formy šetrné k životnímu prostředí, existují v oblasti jižních Čech a Šumavy velmi dobré podmínky.

In-line skating, neboli bruslení na kolečkových bruslích s kolečky v jedné řadě, je stále oblíbenějším sportem, který lze rekreačně provozovat stejně jako např. cyklistiku. Infrastruktura pro tento sport - především trasy pro in-line skating - však vyžadují vyšší kvalitu povrchu stezek, kde...

12.10.2007

Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti. Materiály pro jednání jsou zveřejněny na stránkách kraje.

Návrh programu:
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 350/2007)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 358/2007)
3. Informace o jednání Rady Asociace krajů (RNDr. Zahradník, č.t....

10.10.2007

Jihočeský kraj se i v letošním roce představuje na světovém veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí EXPO REAL v Mnichově, který odstartoval počátkem tohoto týdne a uzavře své brány ve středečním podvečeru. „Hlavním cílem naší účasti na veletrhu je seznámit jeho návštěvníky s potenciálem našeho kraje a předat zahraničním investorům informace o průmyslových zónách i o dalších možnostech podnikání, podmiňujících další rozvoj celého regionu," řekl krajský radní Pavel Pavel.
Ve sledu prezentovaných investičních příležitostí ani tentokrát nechybí vize budoucího užití civilního letiště v Plané u Českých Budějovic a trasa dálnice D3, včetně navazující...

10.10.2007


Jihočeský kraj už nebude jediným českým regionem, který nebude mít svůj historický skanzen. Stane se jím unikátní vodní mlýn v Hoslovicích na Strakonicku. Mlýn s unikátním dubovým kolem uvidí první turisté už na Vánoce, oficiálně začne tento skanzen fungovat na jaře příštího roku. Nyní mlýn opravují památkáři, náklady představují 17 milionů korun.
„Z této částky jde 14,2 milionu korun na rekonstrukci objektů a 1,2 milionu korun na obnovu vodního náhonu. Zbytek přijde na restaurování mlecího zařízení," řekl v úterý v Hoslovicích František Štangl, krajský radní pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče.
Mlýn byl funkční až do 70. let...

9.10.2007

Mikroregion Chelčicko-Lhenický a Nadace Jihočeské cyklostezky připravily pro všechny příznivce cyklistiky a cykloturistiky na sobotu 27. října „Zavírání cyklistické sezóny 2007". Jedná se o projekt, který je podpořen z grantového programu Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje „Produkty a služby v cestovním ruchu".
Začátek akce bude v 9.30 hodin v Chelčicích a na účastníky bude čekat trasa přes Ratiborovu Lhotu, Lhenice a Netolice zpět do Chelčic, což představuje 51 kilometrů. Doporučena jsou trekkingová kola. Účastníci mohou zdarma využít k dopravě do Chelčic autobusy s vleky, které pojedou po následujících trasách: trasa A: Č. Budějovice...

9.10.2007


Jihočeský kraj si Vás dovoluje pozvat na Mezinárodní konferenci o partnerství, která se uskuteční ve dnech 12. - 13. listopadu 2007 v Českých Budějovicích v prostorách hotelu GOMEL. Konference reaguje na nové možnosti mezinárodní spolupráce v programovacím období 2007 - 2013 a za hlavní cíle si klade:

  • Vytvořit prostor pro setkání zájemců o mezinárodní spolupráci;
  • Informovat o principech a zkušenostech v oblasti mezinárodního partnerství;
  • Informovat o strukturálních fondech, které mezinárodní spolupráci podporují nebo přímo vyžadují;
  • Iniciace nových partnerských struktur.

Bližší informace naleznete v rubrice ...

8.10.2007

Dne 5. října 2007 se v Karlových Varech uskutečnilo 20. zasedání Rady Asociace krajů České republiky.

Zasedání Rady Asociace krajů ČR se zúčastnil předseda vlády Mirek Topolánek. S hejtmany a primátorem Prahy probírali celé spektrum změn legislativního i organizačního charakteru, které se týkají vztahu státu a krajů. Společně diskutovali o rozpočtovém určení daní obcí i krajů, reorganizaci armády ČR, zdravotnictví, dopravní obslužnosti území a systému sociální správy. „Tato debata se vede v souvislosti s pokračující reformou veřejné správy, je třeba na této reformě pracovat s ohledem na decentralizaci a přesun kompetencí na regiony," řekl o jednání Evžen...

8.10.2007


Moderní podmínky pro uskladnění stále se rozšiřujícího knihovnického fondu poskytnou Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích nově zbudované skladové prostory, jejichž slavnostní otevření se uskutečnilo za účasti jihočeského hejtmana Jana Zahradníka a Františka Štangla, krajského radního pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče.

Stavba s celkovým nákladem 35,4 milionů Kč byla financována z rozpočtu Jihočeského kraje. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, coby výchovně vzdělávací a paměťová instituce s vlastním vědeckým programem, obhospodařuje největší knižní fond na území jižních Čech, v rámci regionu působí jako metodické...

5.10.2007

Výzva pro obce a kraje postižené živelní pohromou: Ministerstvo pro místní rozvoj opětovně upozorňuje obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelních pohrom v letošním roce, že na obnovu svého majetku mohou stále žádat o podporu MMR. Státní program na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou byl vyhlášen 1. února 2007 a týká se živelních pohrom, které postihly naši republiku v roce 2007. Jedná se např. o škody způsobené orkánem, lokálními povodněmi, nebo přívalovými dešti.
K dnešnímu dni bylo přijato celkem 150 žádostí, z nichž 61 již bylo schváleno k podpoře a 23 zamítnuto pro nesplnění podmínek programu. Další...

« Předchozí        Aktuální stránka: 485/546        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku