Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

25.04.2007


Nejúčinnější prevencí proti klíšťové encefalitidě je očkování, které probíhá ve třech dávkách. K ochraně proti klíšťatům pak patří také chování člověka a způsob oblékání v přírodě, prohlídka po návratu domů a v případě objevení klíštěte jeho včasné a správné odstranění. Tato známá fakta kromě jiného potvrdil seminář „Jihočeská klíšťata a klíšťová encefalitida", který před několika dny uspořádal Jihočeský kraj ve spolupráci s Biologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
To, že je v ochraně proti klíšťatům nejúčinnější očkování, však stále mnoho lidí nedoceňuje. Zatímco v sousedním Rakousku využívá očkování v tomto směru téměř 90...

25.04.2007


Krajský úřad Jihočeského kraje - odbor regionálního rozvoje a evropské integrace v rámci projektu "Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje" ve spolupráci s občanským sdružením CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP si Vás dovolují pozvat na Stáž do provincie Firenze, která je určena nejen pro místní akční skupiny Jihočeského kraje, ale i pro další aktéry regionálního rozvoje v Jihočeském kraji. Tato stáž se koná 18. - 20. května 2007 a nabídne možnost výměny zkušeností a navázání partnerství v oblasti obnovitelných zdrojů energie a církevní turistiky. Akce se zúčastní nejen partneři z Itálie, ale i z dalších států EU.

Více informací...

25.04.2007


Řidiči, jezdící po jihočeských silnicích, se do konce roku dočkají dalších nově opravených úseků silnic II. a III. třídy.
Jedná se o silnice III/1549 Pohorská Ves - Benešov, III/1487 Novosedly nad Nežárkou - Jemčina, III/14136 Blažejovice - Volary, III/1442 Černětice - Malenice - I/4, II/154 Nové Hrady (úsek č. 2 a most) a také dva mosty v Nové Peci a ve Strakonicích přes trať Českých drah. Celkem bude těchto sedm akcí stát 122 milionů korun.
Kraj zároveň vyhlásil další veřejné zakázky na rekonstrukci pěti silnic II. a III. třídy o celkové délce 23 kilometrů a dvou mostů. Jedná se o opravy silnic II/124 hranice okresu Benešov - Mladá Vožice - hranice okresu...

24.04.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 25.4. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.
Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 392/2007)
2. Návrh na volbu přísedících krajského soudu (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 435/2007)
3. Nabídka firmy „LUDVÍK", s.r.o. Třeboň na dodávku zeminy (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 393/2007)
4. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Silnice III/1549 Pohorská...

24.04.2007


Ve dnech 23.4. - 4.5 bude v ČR probíhat mezinárodní cvičení Vzdušných sil "Létající nosorožec". Během cvičení dojde k nárůstu letů v malých výškách a lze předpokládat zvýšení hlukové zátěže nad dotčeným územím ČR včetně části území Jihočeského kraje. Více informací včetně přibližné mapky najdete zde.

23.04.2007

Evropské informační středisko Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlásilo tzv. Akční rok 2007 čili Evropa pomáhá - Pomož i ty. Cílem Akčního roku 2007 je upozornit na humanitární a ekologické aktivity EU, prostřednictvím evropských zdrojů pomoci k zlepšení kvality života v našem regionu a zapojení mladých lidí do obecně prospěšných projektů.

Europe Direct KÚ JK se tímto způsobem chce aktivně zapojit do ekologických a sociálně orientovaných aktivit neziskových organizací, příp. podpořit podobné aktivity ve školách a volnočasových organizacích.

Do uzávěrky podalo svou žádost o podporu 12 subjektů z řad neziskových organizací a škol. „Čtyři...

23.04.2007


Téměř deset tisíc míst nabízely střední školy v dnešním prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2007/2008 pro žáky vycházející z 9. tříd základních škol, z nižších ročníků ZŠ a ze speciálních škol. Z devátých tříd přitom letos vychází asi 6200 žáků, ze speciálních škol 300 a z nižších ročníků okolo 350. Pro studium víceletého gymnázia (šestiletého a osmiletého) činila nabídka přibližně 600 míst na školách zřizovaných Jihočeským krajem a 200 míst nabízely školy ostatních zřizovatelů.
„Největší zájem byl o obory s maturitní zkouškou, gymnaziální obory," říká Jiří Moravec, pověřený vedením odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu.
...

23.04.2007


Jihočeský kraj vyhlašuje pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol první kolo soutěže o nejlepší studentskou odbornou práci s tématikou cestovního ruchu. Cílem soutěže je podporovat zájem studentů na řešení aktuálních problému cestovního ruchu. Více v příslušné rubrice Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

20.04.2007

Jihočeský kraj prodá rodinný dům čp. 604 postavený na stavební parcele KN č. 575/4, včetně všech jeho součástí a příslušenství, venkovních úprav a včetně pozemkové parcely KN č. 1961/76 o výměře 95 m2, zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na LV č. 722 pro obec a k. ú. Milevsko.

Své nabídky podávejte v podatelně krajského úřadu nebo v sekretariátu odboru dopravy a silničního hospodářství v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených „Rodinný dům v Milevsku" a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou či...

« Předchozí        Aktuální stránka: 485/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku