Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

6.04.2007

Jihočeský hejtman Jan Zahradník si cení stanoviska předsedy vlády ČR Mirka Topolánka k výstavbě dálnice D3 tak, jak ho prezentoval během své oficiální návštěvy Jihočeského kraje.
„Záměr využít pro financování stavby dálnice v úseku Tábor- Bošilec princip PPP předseda vlády označil dokonce za důležitější, než se všeobecně vnímá. Při odladění a odzkoušení financování stavby s účastí soukromého sektoru, by se totiž podle premiérových slov mohlo jednat o metodu, využitelnou i pro další infrastrukturní stavby, o jejichž potřebnosti není pochyb, avšak stát na ně nemá dostatek peněz. Pozitivní stanovisko premiéra k odzkoušení principu PPP právě na stavbě jihočeského úseku...

3.04.2007

Ve dnech 5. a 6. dubna 2007 se uskuteční návštěva předsedy vlády ČR s doprovodem v Jihočeském kraji. Z programu návštěvy vybíráme:

Čtvrtek:

  • příjezd předsedy vlády Mirka Topolánka, ministra dopravy Aleše Řebíčka a členů doprovodu rychlíkem R 631 na vlakové nádraží v Táboře (odjezd z Prahy hl.n. v 7:14) - uvítání představiteli Jihočeského kraje (Jan Zahradník, Robin Schinko) a města Tábor (Hana Randová)
  • po uvítání odjezd autobusem (ČSAD JIHOTRANS) na prohlídku stavby dálnice D3 (úsek Chotoviny - Mezno); poté odjezd do hotelu Palcát, kde se uskuteční krátká (20 min) prezentace připravenosti dalších stavebních úseků D3;
  • účast...
30.03.2007

V rámci včerejšího udělení titulů PRESTA - prestižní stavba jižních Čech byla poprvé vyhlášena i cena jihočeského hejtmana INSPIRA. Z nabídky 64 staveb, přihlášených do letošního již čtvrtého ročníku soutěže PRESTA, hejtman Jan Zahradník vybral k mimořádnému ocenění řešení Dětského centra v Táboře, které vypracoval architektonický atelier ADIUS.
„Přestavbu bývalé výměníkové stanice táborského Sídliště nad Lužnicí na Dětské centrum výuky plavání kojenců a batolat jsem zvolil proto, že je přímo hodná názvu hejtmanské ceny INSPIRA, neboť může být inspirací, jak dát nový smysl a užitečnou náplň nevyužívaným provozním objektům sídlištní panelové výstavby a navíc obohatit...

29.03.2007

V pondělí 2. dubna 2007 se na pracovišti náhradní rodinné péče Krajského úřadu Jihočeského kraje v ulici gen. Svobody č. 10 uskuteční od 16 hodin Den otevřených dveří, který se pravidelně koná vždy první pondělí v měsíci. Tentokráte bude jeho součástí také odborný program, a to přednáška aromaterapeutky Broni Hradecké na téma „Masáže dětí a kojenců, využití aromaterapie".

28.03.2007

Více než tři čtvrtiny nemovitého i movitého majetku Jihočeského kraje, jehož současná hodnota je už 21 miliard korun, zpravují krajem zřizované příspěvkové organizace. Největší díl z krajského majetku obhospodařuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Jedná se o budovy, stavby a pozemky v hodnotě 9,3 miliard korun a movité vybavení, jehož zůstatková cena činí 317 milionů korun. Dalších 5,5 miliardy korun mají hodnotu objekty škol a školských zařízení, zdravotnických organizací a zařízení sociální péče, zřizovaných Jihočeským krajem. V jejich správě je i movitý majetek za 353 miliony. Kulturní organizace kraje užívají budovy a stavby, včetně pozemků v hodnotě 300 milionů Kč.

28.03.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 4.4. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 313/2007)
2. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 317/2007)
3. Aktualizace Pracovního postupu pro tvorbu materiálů určených k projednání RK a ZK (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 314/2007)
4. Schválení dotací Jihočeského kraje v rámci „Podpory programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště"...

28.03.2007


Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje zveřejnil tento týden na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz (Menu Krajský úřad/Odbor školství, mládeže a tělovýchovy/Přijímací řízení ve školním roce 2007/2008) nabídku studijních a učebních míst a počty přihlášených pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2007/2008, a to v členění pro denní studium a studium při zaměstnání (jiné formy).
Jak ze zveřejněných údajů vyplývá, převis uchazečů (v celkových počtech - školy zřizované Jihočeským krajem) v denním studiu je pouze pro obory víceletých gymnázií a obory nástavbového studia.
„Lze říci, že nabídka míst a...

27.03.2007

O celkem 65 milionů korun by si měly vylepšit letošní rozpočty menší obce na jihu Čech. Umožní jim to Program obnovy venkova, který Jihočeský kraj hradí už čtvrtým rokem ze svého rozpočtu. Rozdělení letošních dotací obcím na základě doporučení rady kraje budou schvalovat jihočeští zastupitelé na svém dubnovém zasedání.
Program obnovy venkova původně spravovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, od roku 2004 je plně v kompetenci Jihočeského kraje. Obcím s počtem obyvatel do dvou tisíc nabízí příležitost ucházet se o dotaci do 200 tisíc Kč. Šanci mají i obce do 3 tisíc obyvatel, avšak na realizaci projektů ve svých místních částech. Svazky obcí mohou žádat o příspěvek až do...

27.03.2007

Na česko-slovenském vyvrcholení soutěže o obnovitelných zdrojích energie ENERSOL 2007 bude českou stranu reprezentovat družstvo jihočeských středoškoláků. V konkurenci devíti krajů si tým Jihočechů pod vedením regionálního střediska pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie při Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře vydobyl vítězství v národním kole soutěže, které se v minulém týdnu uskutečnilo v Letovicích u Brna.
Soutěžní klání středoškoláků je součástí mezinárodního projektu, jehož cílem je zvětšit informovanost o problematice šetření energií a obnovitelných energetických zdrojů. Za tímto účelem již byla zřízena v Praze a Kroměříži informační střediska pro...

« Předchozí        Aktuální stránka: 491/535        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku