Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

16.07.2007

Dne 26.6.2006 bylo Zastupitelstvem Jihočeského kraje vydáno opatření obecné povahy - změna č. 2 ÚP VÚC Písecko - Strakonicko a opatření obecné povahy - změna č. 2 ÚP VÚC Táborsko. Materiály najdete ve složkách rubriky Územní plánování.

12.07.2007


Jihočeský kraj se společně s Nemocnicí České Budějovice, Policií ČR, Jihočeskou univerzitou a nadačním fondem European Medical Agency podílí na pilotním projektu „Škola bez drog", který byl dnes představen na tiskové konferenci.
Cílem projektu, jehož garantem je pracoviště klinické farmakologie Nemocnice České Budějovice, je anonymně zmonitorovat výskyt a užívání drog studenty vybrané střední školy, v tomto případě studentů Soukromé vyšší odborné školy a obchodní akademie na Pražské třídě v Českých Budějovicích.
„Jihočeský kraj vytváří tomuto projektu finanční a organizační podmínky. Jedná se o první takovouto sondu vypuštěnou do společnosti a...

10.07.2007


Vstupem do Evropské unie v roce 2004 získala Česká republika možnost přístupu k čerpání prostředků z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (FM EHP) a Norského finančního mechanismu. Prostředky FM EHP jsou přitom poskytovány státy Evropského sdružení volného obchodu, Norské království k tomu dále přispívá vlastním finančním mechanismem. Jihočeský kraj v rámci FM EHP/Norska předložil do 1. výzvy návrh Programu CZ0043 - Program rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy. Program byl letos v únoru schválen a v červnu obdržel kraj od Národního kontaktního místa...

9.07.2007

Dne 04.07.2007 byla vyhlášena 1. výzva pro předkládání žádostí o grant pro sub-projekty v rámci Programu CZ0043: Rozvoj Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy Informační seminář pro potencionální žadatele se koná dne 11.07.2007 v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. (Více informací v Aktualitách na této stránce).

4.07.2007

V nejbližších týdnech, během července a srpna, by měl být postaven památník obětem havárie autobusu u Nažidel, ke které došlo 8. března 2003. Na jeho realizaci přispěje Jihočeský kraj částkou 30 000 korun, kterou schválili na svém úterním jednání krajští radní.
Po jednáních zástupců občanského sdružení Nažidla 2003 s představiteli Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic a Stavebního úřadu Kaplice byla nalezena varianta podoby památníku, který bude představovat uložení dvaceti žulových valounů, symbolizujících oběti havárie. Tato podoba splňuje požadavky uvedených institucí a je zároveň v souladu s představou pozůstalých.
Vydání stavebního povolení nabylo právní moci...

4.07.2007


Celkem 5,5 milionu korun je k dispozici v grantovém programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů (SDH) obcí Jihočeského kraje, který vyhlásili krajští radní.
„Grant je určen výhradně na rekonstrukci požárních zbrojnic a zlepšení materiálně technického vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů a je určen výhradně obcím, které jednotky hasičů zřizují," říká hejtman Jan Zahradník.
Grant má dvě opatření, první zahrnuje investiční dotace na rekonstrukci požárních zbrojnic nebo technické zhodnocení mobilní požární techniky pro jednotky SDH a jsou v něm k dispozici dva miliony korun, přičemž výše grantu se pohybuje v rozmezí od 50 do 600 tisíc...

2.07.2007

Jihočeskou vesnicí roku 2007 je obec Ražice na Písecku. Výsledky hodnocení 23 jihočeských obcí, které se přihlásily do krajského kola soutěže, vyhlásili dnes na tiskové konferenci jihočeský hejtman Jan Zahradník a Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl, který byl předsedou krajské hodnotitelské komise.
Druhé místo v celkovém hodnocení obcí získaly Malenice na Strakonicku a o třetí místo se dělí obce Jankov na Českobudějovicku a Radětice na Táborsku.
Další ocenění v podobě tradiční Modré stuhy za společenský život získá obec Mičovice (okres Prachatice), Bílou stuhu za činnost mládeže obec Řepice (okrs Strakonice), Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského...

28.06.2007

Jihočeský kraj prodá pozemkovou parcelu KN č. 3406 o výměře 296 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na LV č. 658 pro obec Zliv a k. ú. Zliv u Českých Budějovic včetně venkovních úprav a trvalých porostů.

Své nabídky podávejte v podatelně krajského úřadu nebo v sekretariátu odboru dopravy a silničního hospodářství v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených „nemovitost Zliv" a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou či podpisem statutárního zástupce, je-li právnickou...

28.06.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 4.7. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 711/2007)
2. Vyhlášení GP na podporu jednotek SDH obcí a ostatních složek IZS (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 728/2007)
3. Žádost o změnu Plánu pořízení investic na rok 2007 Domova důchodců Horní Planá (MUDr. Pavelka, mat. č. RK 731/2007)
4. Žádost o změnu Plánu pořízení investic na rok 2007 Ústavu sociálních služeb, příspěvkové...

« Předchozí        Aktuální stránka: 493/546        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku