Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

4.09.2007

Dne 14. 9. 2007 se pro zájemce v kruhovém sále Zastupitelstva kraje č. dveří 2010 (U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice) uskuteční seminář k vyhlášenému dotačnímu řízení na rok 2008 pro poskytovatele sociálních služeb. Začátek je stanoven na 9:00 hod.

Kapacita kruhového sálu je omezená, vzhledem k počtu poskytovatelů sociálních služeb na území kraje - účast jedné osoby za poskytovatele. V případě, že se zúčastníte, potvrďte svoji účast jmenovitě Ing. Ivaně Hrnečkové emailem (hrneckova@kraj-jihocesky.cz) nejpozději do úterý 11. 9. 2007.

PROGRAM SEMINÁŘE:
08:30 - 09:00 Prezence...

4.09.2007

Ve čtvrtek 13.9. 2007 se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje uskuteční přednáška určená především druhým stupňům základních škol a středním školám, která má za cíl seznámit studenty nejen se zajímavým městem, kde sídlí instituce Evropské unie, ale i se základní problematikou Evropské unie.

Přednáška je připravena formou zábavné powerpointové prezentace s názvem „Euroturistou v Bruselu".Studenti se prostřednictvím fotografií seznámí s Belgií a Bruselem a jejich specifiky, ale také s jednotlivými institucemi Evropské unie a jejich fungováním. Pro opravdové zájemce je možné v prezentaci představit také vývoj evropské integrace a základní principy evropského...

3.09.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 5.9. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 900/2007), dodatečně
2. Olympijské hry 2016 (2020) v Praze a jejich část v Jihočeském kraji (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 916/2007), dodatečně
3. Vztah Jihočeského kraje a společnosti Jihočeské letiště, a.s. - základní teze (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 912/2007)
4. Prodej pozemku KN č. 3406 v k.ú. Zliv u Českých Budějovice (Ing....

3.09.2007

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje oznamuje, že dne 31. 8. 2007 MPSV ČR vyhlásilo dotační řízení na rok 2008 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby. Podrobné informace o výzvě, včetně potřebných metodických pokynů, dokumentů, příloh a programu XML Filler ke zpracování žádostí naleznete na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/4557.

Program podpory A - žádost o dotaci se podává v písemné i elektronické podobě příslušnému krajskému úřadu (e-mail: dotaceosvz@kraj-jihocesky.cz) a současně vždy v kopii na e-mailovou adresu MPSV uvedenou ve výzvě...

3.09.2007

Jihočeský kraj patří k těm šesti krajům ČR, na jejichž území, včetně hlavního města Prahy, se od nadcházející středy uskuteční rozsáhlé protipovodňové cvičení Vltava a Labe 2007. Přibližně 10 let od povodní v roce 1997 a pět let od obdobně katastrofálních událostí v roce 2002 si Česká republika ověří, jak je v povodích Vltavy, Labe a Ohře připravena na možnost příchodu povodní velkého rozsahu.
Třídenní cvičení, které potrvá od 5. do 7. září a bude mít výhradně štábní charakter, připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Českým hydrometeorologickým ústavem a dalšími institucemi zodpovědnými za povodňovou ochranu. Cílem je procvičit...

31.08.2007

Rada Jihočeského kraje na svém zasedání 28. srpna odsouhlasila a zároveň doporučila Zastupitelstvu JK schválit poskytnutí mimořádného účelového příspěvku ve výši 5 milionů Kč obci Cizkrajov. Jedná se o první krok k naplnění dohody mezi Jihočeských kraje a představiteli ministerstev financí a školství a obcí Cizkrajov v zájmu vyřešení finančního závazku, který má cikrajovská škola vůči rodině Filipa Němce. Ten, jak známo, utrpěl při školním výletě vážný úraz, jenž ho uvrhl do bdělého bezvědomí. Už před více než dvěma měsíci padlo konečné soudní rozhodnutí o tom, že Základní škola Cizkrajov má zaplatit za ztížení společenského uplatnění Filipa Němce 15milionové odškodnění. ...

31.08.2007

S novým školním rokem čeká na studenty českobudějovické VOŠ, SPŠ automobilní a technické ve Skuherského ulici i nová podoba odloučeného pracoviště dílen praktického vyučování. Jedná se o završení rekonstrukce celého areálu v Rudolfovské ulici, který škola získala po sloučení s Integrovanou střední školou technickou ve velmi zanedbaném stavu.
„S rekonstrukcí areálu se začalo již v roce 2003, kdy škola s finančním přispěním Jihočeského kraje přistoupila k nejnutnějším opravám částí dílen praktického vyučování, pracoviště měření emisí, výdejny stravy, včetně šaten a umýváren žáků a výměníkové stanice, za celkem 5 milionů korun. Finančně ještě náročnější byla další etapa...

30.08.2007


Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální přeshraniční spolupráce, pořádá v rámci projektu INTERACT „EX-INT" semináře pro žadatele z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko na období 2007-2013. Seminář se uskuteční 24. 09. 2007 od 10,00 v budově Městského úřadu Prachatice, Radniční sál ,Velké náměstí 1, 383 01 Prachatice. Účast na semináři je bezplatná. Z důvodu omezené kapacity je nutné se na seminář předem přihlásit to nejpozději do 17. 09. 2007 e-mailem na: fiatom@mmr.cz, případně telefonicky na: 234 154 009. Více informací a pozvánka v rubrice ...

29.08.2007

Akce se koná ve dnech 10. - 16. 9. 2007 a je určena letošním a loňským absolventům středních, vyšších a vysokých škol s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Pořadatelem je nezisková organizace Junák a uskuteční se v objektu „Krajinská - místo nových možností". Program akce je postavený tak, aby byl využitelný všemi účastníky bez ohledu na stupeň dosaženého vzdělání a obsahuje především praktické bloky - diskuse, setkání se zajímavými osobnostmi, týmové programy a zážitkové hry, ale nechybí ani teoretická vysvětlení. Programy budou vedeny odbornými lektory a lidmi s praktickými zkušenostmi. Akce No problem je spolufinancována Evropskou unií a...

« Předchozí        Aktuální stránka: 494/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku