Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

13.06.2007

Představit jižní Čechy jako vhodnou destinaci nejen pro cestovní ruch je hlavním cílem „Večera Jihočeského kraje ve Vídni", který se uskuteční v prostorách zdejšího Velvyslanectví ČR již tento čtvrtek. Mezi více než stovkou pozvaných hostů jsou zástupci rakouských cestovních kanceláři, médií, hospodářské komory i diplomatických misí.
„Jihočeský kraj má právě s Rakouskem nejdelší společnou hranici. Chceme proto našim sousedům přiblížit jedinečnost historických památek, příležitosti k rekreaci a turistice, ale také řadu možností v oblasti investic, podnikání, hospodářské a další spolupráce, které Jihočeský kraj nabízí," řekl jihočeský hejtman Jan...

12.06.2007

Dalšími jihočeskými obcemi, které se mohou opět pyšnit oficiálním označením městys, jsou Štěkeň na Strakonicku a Dolní Bukovsko na Českobudějovicku. Z 623 obcí na jihu Čech má tak již celkem 14 obnovený status městyse. Umožnila to novela zákona o obcích, podle které obce s oprávněním užívat toto označení před 17. květnem 1954, jsou opět městysem, avšak pokud o to požádají předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Štěkeň, o níž jsou první písemné doklady již z počátku 14. století, byla povýšena na městys v roce 1784. Také Dolní Bukovsko, založené na sklonku 13. století coby trhové městecko, užívalo výsad městyse pořádáním výroční trhů. Toto právo mu udělili Rožmberkové...

11.06.2007

Dovolujeme si pozvat veřejnost na vstupní jednání pro zpracování koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 - 2013" a hodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (SEA). Jednání se bude konat v pátek 15.6.2007 v 15.00 hod. v Českých Budějovicích, budova Krajského úřadu, U zimního stadionu 1952/2, jednací sál zastupitelstva, č. 2010.

11.06.2007

Jihočeský kraj prodá budovu čp. 39 postavenou na stavební parcele KN č. 933 včetně všech součástí a příslušenství a včetně stavební parcely KN č. 933 o výměře 200 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkovou parcelu KN č. 934/2 o výměře 3287 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na LV č. 1394 pro obec a k. ú. Horní Planá.

Své nabídky podávejte v podatelně krajského úřadu nebo v sekretariátu odboru dopravy a silničního hospodářství v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených „rekreační středisko Lipno -...

8.06.2007

HRY III. LETNÍ OLYMPIÁDY dětí a mládeže ČR se uskuteční v Ústí nad Labem 19.- 24.června 2007. Jihočeská výprava na této olympiádě obsazuje 17 sportů. Zúčastní se jí 253 sportovců a 50 trenérů a vedoucích. Podrobnější informace pro rodiče, trenéry i účastníky najdete v rubrice Sport a tělovýchova/Olympiáda mládeže.

5.06.2007

Nad konáním Dne pro obnovitelné zdroje energie v Jihočeském kraji, který se uskuteční 6. června, převzal záštitu jihočeský hejtman Jan Zahradník. Organizace již druhého ročníku akce, jejímž smyslem je podpořit rozvoj čistých obnovitelných technologií na jihu Čech, se ujaly neziskové organizace Energy Centre České Budějovice, Calla, AgEnDa, EkoWATT a SEVEn ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou Jihočeského kraje.
„Na úsporách energií v návaznosti na socio- ekonomický rozvoj a možnosti regionu je založena Energetická koncepce Jihočeského kraje. Zcela logicky počítá i s využitím obnovitelných zdrojů, coby součástí energetického mixu, kde má však dosud...

4.06.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 6.6. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 575/2007)
2. Členství Jihočeského kraje v Institutu regionu Evropy (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 464/2007)*)
3. Sídlo stálé kanceláře Jihočeského kraje v Bruselu (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 616/2007)
4. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Oprava silnice III/1372 - křiž. s II/137 -...

4.06.2007

Také v letošním roce se mohou včelaři na jihu Čech ucházet o krajský grant, jehož smyslem je přispět k potřebnému navýšení počtu včelstev v regionu a v konečném důsledku pak ke zlepšení jejich opylovací služby na kulturních či planě rostoucích rostlinách.
Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém posledním zasedání vyhlásilo grantový program na podporu začínajících a evidovaných stávajících včelařů, na který vyčlenilo jeden milion korun. „Kraj reagoval na loňský zájem jihočeských včelařů o obdobný grant, jehož prostřednictvím bylo rozděleno 770 tisíc korun. Opět podpoříme začínající včelaře dotací na nákup základního vybavení a zároveň i evidované včelaře finančním...

4.06.2007


Evropské informační středisko Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje se již podruhé účastní akce Evropský týden mládeže 2007, který probíhá v celé EU ve dnech 3-10.června 2007. Cílem Evropského týdne mládeže (tzv. Youthweeku) je propagace nové podoby programu Mládež v akci, podpora evropské mládežnické politiky a dialogu mezi mladými lidmi a veřejnými činiteli.

V rámci Youthweeku proběhne celá řada akcí po celé České republice i v dalších evropských zemích (detailnější informace naleznete na stránkách www.youthweek.eu nebo www.mladezvakci.cz ) a také celoevropská fotografická soutěž Happy People, určená fotografkám a fotografům ve věku 13-30 let, kteří mají...

« Předchozí        Aktuální stránka: 495/546        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku