Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

25.01.2007


Lidé, kterým vichřice v minulém týdnu poškodila domy, mohou stát požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady, kde by měly být dostupné i formuláře, potřebné pro podání žádosti. Formuláře žádostí o mimořádné dávky jsou k dispozici také na Portálu MPSV ČR v sekci Formuláře - oddíl Formuláře pro pomoc v hmotné nouzi.

25.01.2007

Téměř 45 milionů korun poskytl Jihočeský kraj během loňského roku na hospodaření v lesích. Jedná se o příspěvky, které kraj vyplácí ze svého rozpočtu zejména na obnovu, zajištění a výchovu porostů, na sdružování vlastníků lesa malých výměr, na ekologické a k přírodě šetrné technologie i na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální podobě.
„Jde o takzvaný nákladový dotační titul, kdy si žadatel podává před provedením prací žádost s plánovaným rozpočtem, prostředky jsou mu přiznány v požadované výši, ale poskytnuty až na základě vyúčtování podle skutečně vynaložených nákladů a realizovaných prací, maximálně však do výše přiznané částky. Nejasnosti, které v roce...

25.01.2007

Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí, začíná v 9,30 hodin a pokračuje po ukončení XXII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského Kraje.

Návrh programu:
1. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí (Ing. arch. Schinko, mat. č.t. 98/2007)
2. Jmenování členů RKS (Ing. Pavel,mat. č.t. 100/2007)
3. Zpětvzetí vzdání se funkce ředitele školy zřizované krajem (Ing. Bc. Hrdinová, mat. č. RK 33/2007) dodatečně
4. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci (Ing. Bc. Hrdinová, mat. č. RK 38/2007)
5. Změna představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s. (MUDr. Pavelka, mat. č. RK...

24.01.2007

Jihočeský kraj se rozhodl zveřejňovat materiály, které bude projednávat Zastupitelstvo Jihočeského kraje již před samotným veřejným zasedáním a to proto, aby se s nimi mohla seznámit široká veřejnost. K dispozici budou vždy na našich webových stránkách. Cesta k nim vede internetových stránkách Jihočeského kraje takto: /Samospráva kraje / Zastupitelstvo kraje / Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje / Plánovaná zasedání v roce 2007. Pro lepší přehlednost stránky jsou soubory zkomprimovány v archivech typu .zip,...

22.01.2007

Nejpozději do 10. února se mohou jihočeská města a obce ucházet o nominaci do celostátního kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby.
Tak jako v loňském roce odborná komise Krajského úřadu Jihočeského kraje vybere v každé kategorii jednoho zástupce do celostátního kola. Cílem soutěže, která je rozdělena na webové stránky měst, webové stránky obcí a elektronické služby, je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb.
Nominovány mohou být jen webové stránky, které obsahují povinně zveřejňované informace. Hodnotit se bude rovněž dodržení vybraných pravidel pro tvorbu veřejně přístupných...

22.01.2007

Až do 28. března mohou v rámci výzvy Společnosti tří zemí žádat fyzické i právnické osoby, občanská sdružení, neziskové organizace a další subjekty se sídlem v Jihočeském kraji o příspěvek na projekty, týkající se přeshraničních akcí a neinvestičních projektů zaměřených především na mládež, vzdělávání, kulturu a sociální péči. Příspěvek je možné získat i na projekty v ostatních oblastech, které nejsou dostatečně podporovány z jiných zdrojů či programů a přispívají k rozvoji spolupráce a propojování regionů Horní Rakousy, Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj.
Příspěvky jsou limitovány částkou 50 000 korun a pro jejich přiznání se nevyžaduje vlastní finanční spoluúčast žadatele....

22.01.2007


Jednání se uskuteční od 10,00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.
Návrh programu:

1. Složení slibu člena zastupitelstva kraje
2. Volba člena Rady Jihočeského kraje
3. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 5/2007)
4. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 9/2007)
5. Zpráva o vyřizování podnětů a připomínek zastupitelů Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 6/2007)
6. Informace o jednání Rady Asociace krajů...

19.01.2007

Řešení následků vichřice, která se v noci na pátek přehnala rovněž přes území Jihočeského kraje, bylo předmětem pracovního jednání, které operativně svolal na dnešní sedmou hodinu ranní jihočeský hejtman Jan Zahradník. Zúčastnili se ho zástupci Hasičského záchranného sboru, Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, distributorské firmy E.ON a krajského úřadu.
Na území kraje jsou zaznamenány poruchy na 83 kmenových vedeních vysokého napětí, jejichž odstraňování komplikuje nedostupnost zejména na silnicích III. třídy. Bez světla se tak ocitly obce a města zejména na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku a Prachaticku. Rovněž v dalších okresech došlo k přerušení dodávek...

17.01.2007


Od dnešního dne, tj. středy 17. ledna, se mohou zájemci ucházet o finanční dotaci v osmi grantových programech, které na svém jednání vyhlásila Rada Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje na rok 2007. Celkem je na tyto granty vyčleněno 38,4 milionu korun. Jedná se o granty na:

  • zpracování projektů do budoucích dotačních programů v oblasti infrastruktury
  • podporu regionálních letišť na území JK
  • modernizaci dětských dopravních hřišť a jejich vybavení
  • budování atletických drah s umělým povrchem
  • rekonstrukci a obnovu vybavení stávajících sportovišť
  • produkty a služby v cestovních ruchu
  • rozvoj...
« Předchozí        Aktuální stránka: 497/535        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku