Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

16.04.2007


Ve středu 18. 4. přijme jihočeský hejtman Jan Zahradník jihočeské účastníky Světových her policistů a hasičů v Austrálii, jejichž výpravu podpořil Jihočeský kraj příspěvkem v celkové výši 200 tis.Kč. Bližší informace o jejich úspěšné reprezentaci a počtu medailí, které vybojovali, naleznete na těchto stránkách.

13.04.2007

V sobotu 14.4.2007 od 8,00 budou servery Jihočeského kraje z technických důvodů dočasně nedostupné. Obnovení dostupnosti závisí na dokončení prací dodavatelem (plánovaná výměna klimatizačních jednotek) a předpokládá se nejdříve v odpoledních hodinách. Všem uživatelům se předem omlouváme za dočasnou nedostupnost stránek Jihočeského kraje.

13.04.2007

Již od pondělí budou řidiči muset čelit dílčímu omezení průjezdnosti silnice II/145, vedoucí z Husince až na hranice Jihočeské kraje s krajem Plzeňským. Důvodem bude zahájení nutného odstranění vad na zhruba polovině nově opraveného, 35 km dlouhého úseku komunikace. To je podmínkou pro převzetí stavby, kterou si Jihočeský kraj vloni objednal na základě nejvýhodnější cenové nabídky pro realizaci veřejné zakázky od firmy Imos Brno, a.s. „Už před převzetím stavby od zhotovitele v říjnu minulého roku nám technologické zkoušky prokázaly vady na krycí i ložné vrstvě. Na jejich základě byl stanoven druh i rozsah oprav, které jsme u něj uplatnili. Termín pro jejich provedení jsme...

12.04.2007


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje pořádá dne 17.4.2007 od 9,00 hodin informativní setkání pro poskytovatele sociálních služeb na téma registrace poskytovatelů sociálních služeb. Místo konání: Krajský úřad v Českých Budějovicích, ulice B. Němcové 49/3, zasedací místnost OŠMT, 2. patro, č.dveří 325. Setkání je určeno především pro poskytovatele terénních a ambulantních sociálních služeb. Účast na setkání je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě je podmínkou účasti nahlášení jmen účastníků na e-mailovou adresu sprinclova@kraj-jihocesky.cz nejpozději do 16.4.2007 do 10,00 hodin. V případě, že bude kapacita míst překročena, bude počet míst...

12.04.2007

Příprava Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje vstoupila do druhé poloviny. Rada kraje na svém posledním zasedání schválila její analytickou část, na jejímž zpracování se spolupodílely ATEM, s.r.o. Praha a EIA SERVIS, s.r.o. Č. Budějovice, a zároveň vyslovila souhlas se zahájením prací na části návrhové.
"Koncepce, jejíž zpracování si Rada Jihočeského kraje předsevzala ve svém programovém prohlášení pro volební období 2004-2008, bude sloužit samosprávě kraje pro vytváření vlastní vize stavu a užívání krajiny, zároveň bude podkladem pro krajský úřad a dalším úřadům pro výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny," řekl krajský radní Jiří Netík....

12.04.2007


Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro od 10:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti. Materiály pro jednání jsou zveřejnené na stránkách kraje.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 90/2007)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 138/2007)
3. Informace o jednání Rady...

10.04.2007

Další příležitostí pro představení nově zmapovaných lokalit, vhodných pro investorské záměry se pro Jihočeský kraj stane nadcházející veletrh URBIS INVEST, který se uskuteční v Brně od 17. do 21. dubna. V expozici Jihočechů na ploše 54 m2 se budou spolu s krajem prezentovat i města České Budějovice, Písek, Tábor, Milevsko a Strakonice.
„Veletrhy investičních příležitostí slouží především obecnějšímu představení krajů a zprostředkování kontaktů. Opačnou stranu, tedy stranu poptávající, na nich zpravidla nezastupují vrcholní manažeři investorských firem, nýbrž daleko častěji nejrůznější zprostředkovatelé, zástupci poradenských firem, pracovníci obchodních či...

6.04.2007

Na dvoudenní návštěvu přijel ve dnech 5. a 6. dubna do Jihočeského kraje premiér Mirek Topolánek. Včerejší den zakončil procházkou po českobudějovické pěší zóně. Předtím si prohlédl nové českobudějovické autobusové nádraží na střeše Mercury centra, rozestavěnou dálnici mezi Chotovinami a Meznem u Tábora a elektrárnu Temelín. Dnes se setká se členy Rady Jihočeského kraje a vedením krajského úřadu a jihočeským podnikatelům představí vládní reformní kroky pro roky 2007 až 2010.

6.04.2007

O další rekord se postarali návštěvníci internetových stránek Jihočeského kraje. Adresu www.kraj-jihocesky.cz využilo v uplynulém měsíci pro získání potřebných informací celkem 74 713 návštěvníků, čímž byla překonána dosavadní nejvyšší měsíční návštěvnost o téměř 15 000 uživatelů.
„Jihočeský kraj usiluje o neustálé zlepšování dostupnosti i o rozšiřování okruhu informací, poskytovaných dálkovým přístupem. Nově jsme například zavedli rubriku, ve které jsou zveřejněny všechny odpovědi na došlé žádosti občanů o informace podle zákona 106/1999 Sb., za rok 2006 a 2007. Koncem března jsme rovněž dokončili úpravu stránek všech provozovaných serverů. Jejich design nyní...

« Předchozí        Aktuální stránka: 498/543        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku