Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

8.11.2006

Krajský úřad Jihočeského kraje dnes obdržel od občanského sdružení Jihočeské matky a občanského sdružení V havarijní zóně jaderné elektrárně Temelín odvolání proti kolaudačnímu rozhodnutí stavebních objektů souvisejících s 1. a 2. blokem jaderné elektrárny Temelín. Toto rozhodnutí vydal Krajský úřad Jihočeského kraje a doručil dne 3.11.2006 jedinému účastníku řízení, společnosti ČEZ, který se vzdal práva odvolání. Rozhodnutí tak nabylo právní moci v pondělí 6.11.2006.
Doručené odvolání, o jehož obsahu občanská sdružení zároveň informovala sdělovací prostředky, čítá více než 30 stran. Krajský úřad obsah tohoto podání nyní prostuduje. Do té doby se nelze k němu vyjadřovat.

 

6.11.2006

Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje Vás zve na dnešní vernisáž výstavy Deset nových pro Evropu, která se koná v 17:00 v DK Metropol a bude přístupná až do 26.11.2006.

Výstava „Deset nových pro Evropu" představuje pohled známých výtvarníků z nových členských států na vstup své země do EU, naděje, očekávání, ale i obavy své země před vstupem do Evropské unie. Lehkou převahu získali karikaturisté z Polska, České republiky, Maďarska a Slovenska, ale i výtvarníci ze Slovinska, Malty či Kypru představili výborné práce. Jména jako Bartak, Smetec (který publikuje i na titulní stránce týdeníku Zeit), Januszewski, Jagodic, Szumowski jsou umělci s mezinárodním...

6.11.2006


Od listopadu tohoto roku mohou cizinci, kteří žijí v našem kraji, využít poradenských služeb. Služby zajišťuje Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) v rámci projektu „Mobilní služby pro imigranty" financovaného Evropskou unií. Informace v české, anglické, a ruské verzi. Více informací najdete v rubrice Národnostní menšiny, azylanti, repatrianti, cizinci.

1.11.2006


Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 8.11. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.
Návrh programu :
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 1022/2006), dodatečně
2. Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2007 (PhDr. Stráský, mat. č. RK 1034/2006)
3. Pracovní program na léta 2006-2009 ve smyslu platné Dohody o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočina (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 1017/2006)
4. Dohoda o spolupráci na rozvoji...

30.10.2006

Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie bude od počátku nadcházejícího roku společným názvem pro stávající dvě příspěvkové organizace kraje, o jejichž sloučení rozhodli jihočeští zastupitelé. Jedná se o Ústav sociální péče Empatie v Českých Budějovicích, který poskytuje péči mentálně postiženým osobám a o Ústav sociální péče Libnič - U Lázní, jehož klienty jsou zejména osoby s těžkým duševním onemocněním, ale rovněž i s mentálním postižením.
„Vzájemné propojení obou pobytových sociálních zařízení s jedním centrálním řízením by mělo přispět k racionalizaci obslužných provozů a snížení provozních, materiálních i mzdových nákladů. S ohledem na nový systém úhrad...

30.10.2006


Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 1.11. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 981/2006)
2. Základní dopravní obslužnost Jihočeského kraje na rok 2007 (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 987/2006)
3. Odpis pohledávek Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 982/2006)
4. Strojní a stavební investice SÚS JčK na rok 2006 - aktualizace (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 993/2006)
5. Zadávací...

27.10.2006

Mladí sportovci budou opět reprezentovat jihočeské barvy na Hrách letní olympiády dětí a mládeže ČR, jejichž třetí ročník se uskuteční ve dnech 19. - 24.6.2007 v Ústeckém kraji. Rozhodli o tom zastupitelé Jihočeského kraje, kteří zároveň schválili částku téměř 1,5 milionu korun na úhradu finančních nákladů na ubytování, stravování, dopravu a oblečení jihočeské reprezentace. Ta bude sčítat 245 sportovců a 49 trenérů a vedoucích.
„Již z předešlých ročníků olympiád pro děti a mládež máme ověřeno, že toto celostátní klání se stává pro mladé sportovce důležitým motivačním prvkem už v samotné přípravě. Jihočeská účast je plně v souladu s naší koncepcí rozvoje tělovýchovy a...

24.10.2006

Zajímá Vás, jak náročná je práce tlumočníků v Evropské komisi? Chtěli byste se jedním z nich sami stát? Chcete získat důležitý kontakt, který Vám může usnadnit Váš cíl?
Europe Direct České Budějovice pořádá za účasti významných hostů seminář na téma:
Práce tlumočníků v orgánech EU - Jak se stát tlumočníkem v EK
Naše pozvání přijali vedoucí Českého oddělení tlumočníků Evropské komise, pan Roderick Jones a paní Ivone Ferrao, vedoucí Místního ředitelství pro překlad při Zastoupení Evropské komise v České republice. Seminář se koná 1. 11. 2006 v 15:00 ve Studentském univerzitním divadle (Hroznova 8, nad Vídeňskou kavárnou).

Vstup na seminář...

23.10.2006

Rychlý a moderní kanál pro předávání zpráv a námětů z Bruselu nabízí široké veřejnosti tamější Stálá kancelář Jihočeského kraje. Nově zřízený internetový portál na adrese www.southbohemia.eu obsahuje pravidelně aktualizovanou databázi o vývoji politiky a legislativy Evropských společenství, nabídky stáží a zaměstnání v Bruselu i výzvy k partnerství v mezinárodních projektech. Zájemci zde naleznou rovněž užitečné odkazy a dokumenty, jakými jsou například návrh Ústavy EU, Lisabonská strategie a nebo přehled nařízení, vztahujících se k politice soudržnosti a regionální politice. V nabídce nechybí ani přehled důležitých akcí,...

« Předchozí        Aktuální stránka: 500/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku