Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

25.04.2007


Řidiči, jezdící po jihočeských silnicích, se do konce roku dočkají dalších nově opravených úseků silnic II. a III. třídy.
Jedná se o silnice III/1549 Pohorská Ves - Benešov, III/1487 Novosedly nad Nežárkou - Jemčina, III/14136 Blažejovice - Volary, III/1442 Černětice - Malenice - I/4, II/154 Nové Hrady (úsek č. 2 a most) a také dva mosty v Nové Peci a ve Strakonicích přes trať Českých drah. Celkem bude těchto sedm akcí stát 122 milionů korun.
Kraj zároveň vyhlásil další veřejné zakázky na rekonstrukci pěti silnic II. a III. třídy o celkové délce 23 kilometrů a dvou mostů. Jedná se o opravy silnic II/124 hranice okresu Benešov - Mladá Vožice - hranice okresu...

25.04.2007


Krajský úřad Jihočeského kraje - odbor regionálního rozvoje a evropské integrace v rámci projektu "Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje" ve spolupráci s občanským sdružením CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP si Vás dovolují pozvat na Stáž do provincie Firenze, která je určena nejen pro místní akční skupiny Jihočeského kraje, ale i pro další aktéry regionálního rozvoje v Jihočeském kraji. Tato stáž se koná 18. - 20. května 2007 a nabídne možnost výměny zkušeností a navázání partnerství v oblasti obnovitelných zdrojů energie a církevní turistiky. Akce se zúčastní nejen partneři z Itálie, ale i z dalších států EU.

Více informací...

25.04.2007


Nejúčinnější prevencí proti klíšťové encefalitidě je očkování, které probíhá ve třech dávkách. K ochraně proti klíšťatům pak patří také chování člověka a způsob oblékání v přírodě, prohlídka po návratu domů a v případě objevení klíštěte jeho včasné a správné odstranění. Tato známá fakta kromě jiného potvrdil seminář „Jihočeská klíšťata a klíšťová encefalitida", který před několika dny uspořádal Jihočeský kraj ve spolupráci s Biologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
To, že je v ochraně proti klíšťatům nejúčinnější očkování, však stále mnoho lidí nedoceňuje. Zatímco v sousedním Rakousku využívá očkování v tomto směru téměř 90...

24.04.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 25.4. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.
Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 392/2007)
2. Návrh na volbu přísedících krajského soudu (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 435/2007)
3. Nabídka firmy „LUDVÍK", s.r.o. Třeboň na dodávku zeminy (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 393/2007)
4. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Silnice III/1549 Pohorská...

24.04.2007


Ve dnech 23.4. - 4.5 bude v ČR probíhat mezinárodní cvičení Vzdušných sil "Létající nosorožec". Během cvičení dojde k nárůstu letů v malých výškách a lze předpokládat zvýšení hlukové zátěže nad dotčeným územím ČR včetně části území Jihočeského kraje. Více informací včetně přibližné mapky najdete zde.

23.04.2007


Jihočeský kraj vyhlašuje pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol první kolo soutěže o nejlepší studentskou odbornou práci s tématikou cestovního ruchu. Cílem soutěže je podporovat zájem studentů na řešení aktuálních problému cestovního ruchu. Více v příslušné rubrice Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

23.04.2007


Téměř deset tisíc míst nabízely střední školy v dnešním prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2007/2008 pro žáky vycházející z 9. tříd základních škol, z nižších ročníků ZŠ a ze speciálních škol. Z devátých tříd přitom letos vychází asi 6200 žáků, ze speciálních škol 300 a z nižších ročníků okolo 350. Pro studium víceletého gymnázia (šestiletého a osmiletého) činila nabídka přibližně 600 míst na školách zřizovaných Jihočeským krajem a 200 míst nabízely školy ostatních zřizovatelů.
„Největší zájem byl o obory s maturitní zkouškou, gymnaziální obory," říká Jiří Moravec, pověřený vedením odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu.
...

23.04.2007

Evropské informační středisko Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlásilo tzv. Akční rok 2007 čili Evropa pomáhá - Pomož i ty. Cílem Akčního roku 2007 je upozornit na humanitární a ekologické aktivity EU, prostřednictvím evropských zdrojů pomoci k zlepšení kvality života v našem regionu a zapojení mladých lidí do obecně prospěšných projektů.

Europe Direct KÚ JK se tímto způsobem chce aktivně zapojit do ekologických a sociálně orientovaných aktivit neziskových organizací, příp. podpořit podobné aktivity ve školách a volnočasových organizacích.

Do uzávěrky podalo svou žádost o podporu 12 subjektů z řad neziskových organizací a škol. „Čtyři...

20.04.2007

Jihočeský kraj prodá rodinný dům čp. 604 postavený na stavební parcele KN č. 575/4, včetně všech jeho součástí a příslušenství, venkovních úprav a včetně pozemkové parcely KN č. 1961/76 o výměře 95 m2, zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na LV č. 722 pro obec a k. ú. Milevsko.

Své nabídky podávejte v podatelně krajského úřadu nebo v sekretariátu odboru dopravy a silničního hospodářství v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených „Rodinný dům v Milevsku" a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou či...

« Předchozí        Aktuální stránka: 500/546        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku