Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

29.05.2007

Krajský úřad Jihočeského hraje nabízí další formu objasňování změn, kterou přinesl nový stavební zákon. Od 1. června bude na webových stránkách kraje spuštěno diskusní fórum, kde mohou občané vznášet dotazy z oblasti územního plánování, stavebního řádu. Týkat se budou moci i veřejných zakázek, investic a regionálního rozvoje.
„Novela zákona o územním plánování a stavebním řádu přinesla řadu koncepčních změn. Obsahuje nejen nové instituty, které předešlý stavební zákon neznal, ale i nové postupy a procesy. Očekávali jsme, že uvedení nového zákona do praxe bude poněkud náročnější a složitější, a proto náš krajský úřad již od přelomu roku organizuje odborné semináře a...

28.05.2007

Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje v odborné spolupráci s Design centrem České republiky vyhlašuje veřejnou neanonymní soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro region Jižní Čechy.

Předmětem soutěže je návrh jednotného vizuálního stylu, jehož základem bude značka a logotyp pro region Jižní Čechy s možností použít logotyp v příslušných jazykových mutacích. Značka by měla sestávat z grafického symbolu a logotyp pak bude kombinací značky a slovního označení Jižní Čechy. Značka a logotyp budou základem jednotného vizuálního stylu jižních Čech pro propagaci v rámci České republiky i v zahraničí, především pak v rámci...

28.05.2007

Cenu Přístav, ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží, převzal ve čtvrtek 24. 5. 2007 vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Jihočeského kraje Mgr. Václav Průcha. Cena České rady dětí a mládeže je každoročně udělována za významnou podporu práce s dětmi a mládeží a za zásadní přispění k jejímu rozvoji. Dalšími třemi oceněnými pro rok 2007 jsou RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina, Miroslav Švestka, starosta obce Červená Voda, Květoslav Tichavský, místostarosta města Uherské Hradiště.

více informací na http://www.crdm.cz/pristav/indexl.html...

28.05.2007

Odstranění nebezpečného místa na komunikaci, kde v minulosti došlo k řadě dopravních nehod, je smyslem přeložky silnice, která je další dokončenou investicí Jihočeského kraje. Jedná se o úsek silnice II. třídy u Vyššího Brodu směrem na Loučovice, jehož nová trasa začne plně sloužit řidičům v poslední květnový den.
„Silnice tu původně vedla nepřehledným lesním terénem a místní ji příznačně nazývali „esíčko". Vybudování 620 metrů nové komunikace přišlo na 24 miliony korun, přičemž tři čtvrtiny nákladů budou hrazeny ze Společného regionálního operačního programu Evropské unie. Jednalo se o technologicky poměrně náročnou akci, neboť v kopcovitém terénu bylo...

25.05.2007

Vídeňské výstaviště v sousedství zábavného parku Prater patří ještě dnes nemovitostem a investicím. Mezinárodního veletrhu Real Vienna, který tu odstartoval ve středu a uzavře své brány s dnešním podvečerem, se zúčastňuje samostatným stánkem i Jihočeský kraj spolu se statutárním městem České Budějovice. Model letadla nevévodí expozici nadarmo. Zájem návštěvníků veletrhu totiž upoutává především projekt budoucího civilního letiště v Plané u Českých Budějovic, prezentovaný trojrozměrným modelem navržené dispozice celého letištního areálu a na obrazovce pak ještě téměř futuristickou 3D vizualizací.
„Záměr Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice na...

25.05.2007


Návrh Programu rozvoje Jihočeského kraje pro období 2007 - 2013 je základním střednědobým dokumentem regionálního rozvoje na úrovni vyššího územně samosprávného celku, který kraj zpracovává v samostatné působnosti na základě platné legislativy, zejména zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona o krajích č. 129/2000 Sb. Pečovat o všestranný rozvoj svého území, to je základní úkol, který krajům ukládá zákon. Zastupitelstvo kraje ve své samostatné působnosti schvaluje Program rozvoje kraje, zajišťuje jeho realizaci a kontroluje jeho plnění.
Analytická část Programu rozvoje Jihočeského kraje vychází ze stávajících analýz a koncepcí, pořízených jako...

22.05.2007


Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro od 10:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti. Materiály pro jednání jsou zveřejnené na stránkách kraje.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 176/2007)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 178/2007)
3. Informace o jednání Rady Asociace krajů...

22.05.2007


Až do 3. června může veřejnost posílat svá písemná vyjádření k oznámení koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2007-2013", a to na Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (Vršovická 65, 100 10 Praha 10).
Na ministerstvu životního prostředí probíhá zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí „Programu rozvoje Jihočeského kraje 2007-2013" a veřejnost se k tomuto může ze zákona vyjádřit. „Cílem nového programu rozvoje kraje na období 2007-2013 je zejména rozvoj konkurenceschopnosti Jihočeského kraje posilováním atraktivity jeho území pro podnikání i...

22.05.2007

Evropské informační středisko Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje se účastní letošní Bambiriády v Českých Budějovicích. Europe Direct bude v pátek 25.5. prezentovat mládeži nejen své aktivity a aktuální evropská témata, ale nabídne dětem i soutěže o ceny.
Nejmladší děti mohou malovat obrázky na téma „Jak vidím Evropu" nebo „Namaluj svou evropskou vlajku". Obrázky budou během pátečního dne vystaveny v prostorách stánku Europe Direct a nejhezčí obrázek bude posléze odměněn a jeho autor získá dárky Europe Direct, pouzdra na mobil, korálky či květináčky vše vyrobené v chráněných dílnách.
„Starší žáci a studenti středních škol si...

« Předchozí        Aktuální stránka: 502/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku