Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

25.05.2007

Vídeňské výstaviště v sousedství zábavného parku Prater patří ještě dnes nemovitostem a investicím. Mezinárodního veletrhu Real Vienna, který tu odstartoval ve středu a uzavře své brány s dnešním podvečerem, se zúčastňuje samostatným stánkem i Jihočeský kraj spolu se statutárním městem České Budějovice. Model letadla nevévodí expozici nadarmo. Zájem návštěvníků veletrhu totiž upoutává především projekt budoucího civilního letiště v Plané u Českých Budějovic, prezentovaný trojrozměrným modelem navržené dispozice celého letištního areálu a na obrazovce pak ještě téměř futuristickou 3D vizualizací.
„Záměr Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice na...

25.05.2007


Návrh Programu rozvoje Jihočeského kraje pro období 2007 - 2013 je základním střednědobým dokumentem regionálního rozvoje na úrovni vyššího územně samosprávného celku, který kraj zpracovává v samostatné působnosti na základě platné legislativy, zejména zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona o krajích č. 129/2000 Sb. Pečovat o všestranný rozvoj svého území, to je základní úkol, který krajům ukládá zákon. Zastupitelstvo kraje ve své samostatné působnosti schvaluje Program rozvoje kraje, zajišťuje jeho realizaci a kontroluje jeho plnění.
Analytická část Programu rozvoje Jihočeského kraje vychází ze stávajících analýz a koncepcí, pořízených jako...

22.05.2007


Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro od 10:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti. Materiály pro jednání jsou zveřejnené na stránkách kraje.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 176/2007)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 178/2007)
3. Informace o jednání Rady Asociace krajů...

22.05.2007


Až do 3. června může veřejnost posílat svá písemná vyjádření k oznámení koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2007-2013", a to na Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (Vršovická 65, 100 10 Praha 10).
Na ministerstvu životního prostředí probíhá zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí „Programu rozvoje Jihočeského kraje 2007-2013" a veřejnost se k tomuto může ze zákona vyjádřit. „Cílem nového programu rozvoje kraje na období 2007-2013 je zejména rozvoj konkurenceschopnosti Jihočeského kraje posilováním atraktivity jeho území pro podnikání i...

22.05.2007

Evropské informační středisko Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje se účastní letošní Bambiriády v Českých Budějovicích. Europe Direct bude v pátek 25.5. prezentovat mládeži nejen své aktivity a aktuální evropská témata, ale nabídne dětem i soutěže o ceny.
Nejmladší děti mohou malovat obrázky na téma „Jak vidím Evropu" nebo „Namaluj svou evropskou vlajku". Obrázky budou během pátečního dne vystaveny v prostorách stánku Europe Direct a nejhezčí obrázek bude posléze odměněn a jeho autor získá dárky Europe Direct, pouzdra na mobil, korálky či květináčky vše vyrobené v chráněných dílnách.
„Starší žáci a studenti středních škol si...

21.05.2007

Písecký Památník Adolfa Heyduka se opět otevírá veřejnosti. Jedná se o novorenesanční dům, který si básník nechal vystavět podle návrhu Jana Kouly a jehož rekonstrukci se v průběhu uplynulých pěti let podařilo Jihočeskému kraji dokončit nákladem více než 6 milionů korun. Objekt v Tyršově ulici č.p. 438, jehož fasádu zdobí symboly básnictví - pegas a labuť, zpravuje Prácheňské muzeum v Písku, coby odkaz Heydukovy vdovy. „Na počátku turistické sezóny tak veřejnost získává možnost seznámit se s autentickým prostředím, ve kterém žil, tvořil a zesnul významný příslušník literární skupiny Májovci. Podařilo se totiž zachovat jeho jídelnu, pracovnu i salon, který sloužil coby...

17.05.2007

Ve dnech 19. - 20.5.2007 se uskuteční setkání pěstounských rodin z Jihočeského kraje v Hněvkovicích u Týna nad Vltavou v areálu Střední odborné školy a učiliště pro truhláře. Pozvání přijalo 9 rodin, celkový počet účastníků se předpokládá 57, z toho 33 dětí. O děti se postarají v sobotu odpoledne dobrovolníci, kteří pracují pro Charitu v Týně nad Vltavou. Od 14,30 - 16,30 hod. bude pro pěstouny a organizátory přednáška Mgr.Tůmy ze Spirály Č. Krumlov "Prevence a zvládání výchovných obtíží u dětí". Večer bude táborák, pokud nebude pršet.
Bližší informace:

Mgr. Gabriela Veselá
sociální pracovnice
pro náhradní rodinnou péči
Krajský úřad...

17.05.2007

Maďarsko je pro Čechy spjaté především s gastronomií - guláš, klobásy, segedín a debrecínka, stejně jako paprika, jsou pro mnohé z nás symboly této země. Kromě toho je maďarština považována za téměř záhadnou řeč, kterou by se učil snad jen blázen. Stále více Čechů objevuje také maďarské lázně a nebo míří do Budapešti, která v lecčems připomíná „Vídeň východu". Jak se žije v Maďarsku a jak se líbí Maďarům v Čechách, se můžete dozvědět spolu s námi od maďarské studentky, Agóty Kis, která studuje v letním semestru na Jihočeské univerzitě. Nabízíme seznámení s Maďarskem nejen prostřednictvím ukázek maďarštiny a guláše. Přijďte proto poznat Maďarsko všemi smysly. Europe...

16.05.2007

Zjištění reálných potřeb podnikatelů je hlavním cílem programu pro zvýšení absorpční kapacity malých a středních podnikatelů v Jihočeském kraji, který realizuje Jihočeský kraj ve spolupráci s firmou LEGRO CONSULT v rámci projektu „Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje". Program je přitom zaměřen na vytváření životaschopných projektů pro rozvoj podnikání v Jihočeském kraji za podpory veřejných finančních prostředků. Prostřednictvím dotazníkového šetření tak budou podnikatelé moci krajským představitelům sdělit, jakou pomoc a podporu od nich očekávají. Dotazník je k dispozici na webových stránkách projektu ...

« Předchozí        Aktuální stránka: 503/551        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku