Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

17.10.2006


Nejúspěšnější studenty středních škol kraje, kteří v uplynulém školním roce výrazně uspěli v celostátních kolech předmětových soutěží a středoškolské odborné činnosti (SOČ), dnes během zasedání zastupitelstva ocenili představitelé Jihočeského kraje. Na medailových pozicích, tedy na 1., 2. nebo 3. místě se umístilo celkem 12 studentů, kteří obdrželi hodnotné publikace a drobné dárky.
„Žáci a studenti jihočeských škol se pravidelně zúčastňují všech vyhlašovaných soutěží, které mají postupový charakter, od školních přes okresní a krajská kola, a vítězové krajských kol pak jezdí na kola celostátní, kde dosahují často velmi dobrých výsledků," říká Marie...

16.10.2006

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. nabízí zdarma všem subjektům poskytující další profesní vzdělávání (DPV) v Jihočeském kraji prostor v nově vzniklé internetové databázi DPV. Databáze obsahuje informace o možnostech dalšího profesního vzdělávání v Jihočeském kraji a slouží všem Jihočechům, kteří mají zájem se dále vzdělávat. Více informací na www.mojeprofese.cz.

16.10.2006

Subjekty Jihočeského kraje patří mezi nejaktivnější v rámci ČR při ucházení se o podporu z evropských fondů na projekty rozvoje dalšího profesního vzdělávání. Prostřednictvím grantového schéma Jihočeského kraje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů se v průběhu třech výzev ucházelo 98 žádostí o téměř 256 milionů korun. S ohledem na to, že na programovací období 2004-2006 bylo Jihočeskému kraji na tento účel alokováno maximálně 56,6 milionů korun, znamená to, že reakce jihočeských vzdělávacích a poradenských institucí, profesních sdružení, odborových svazů, nestátních neziskových organizací, zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů převýšila více než čtyřnásobně...

13.10.2006

Protipovodňová opatření na toku řeky Lužnice byla dnes tématem jednání, které svolal jihočeský hejtman Jan Zahradník. Zúčastnili se ho starostové obcí a zástupci Povodí Vltavy, Rybářství Třeboň, občanského sdružení Voda a Stavební fakulty ČVÚT v Praze. Ta představila první výsledky projektu FLAMIS, který se zabývá analýzou povodní a zmírnění jejich účinků na řece Lužnici. Jak zaznělo z pléna, zejména obce však stále čekají na konkrétní protipovodňová opatření a jejich finanční zajištění.
„Jihočeský kraj v průběhu uplynulých čtyř let poskytl obcím před 70 milionů na 170 dílčích akcí v rámci protipovodňových opatření. Nyní zpracovává koncepční projekt protipovodňové...

11.10.2006

Více než 4 miliony korun už Jihočeský kraj rozdělil obcím na pořízení územně plánovací dokumentace. Prostřednictvím průběžného grantového programu, který rada kraje schválila na počátku roku 2004, kraj každoročně přispívá těm jihočeským obcím, na které zánikem okresních úřadů přešla funkce pořizovatele územních a regulačních plánů a pro jejichž rozpočty jde o značnou finanční zátěž.
Za uplynulé tři roky kraj uzavřel smlouvy o poskytnutí dotace z tohoto grantu se 115 obcemi na téměř 7 milionů korun, z nichž necelá polovina bude vyplacena až po předložení závěrečné zprávy o pořízení územně plánovací dokumentace a jeho nákladech. Nyní hodnotící komise posoudila dalších 16...

10.10.2006


Přispět k iniciování výměny zdravotnických výkonů s cílem garantovat obyvatelstvu co možná nejlepší zdravotnickou péči, optimální využívání zdrojů jako například špičkových přístrojů nebo speciálních oddělení má za cíl projekt „Přeshraniční zdravotní péče mezi Dolními Rakousy a Jihočeským krajem", který je svým zaměřením pilotní. Pracovat na něm bude skupina složená z odborníků obou zainteresovaných stran a počítá se s tím, že projekt bude podán v začátku příštího roku v rámci evropského programu INTERREG.
„Jihočeský kraj má zájem o další spolupráci v oblasti zdravotnictví. A to i ve smyslu zpřístupnění speciálních oddělení jako onkologie nebo...

9.10.2006

Jednání se uskuteční od 10,00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.
Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 283/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 288/2006)
3. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (RNDr. Zahradník, č.t. 301/2006)
4. Účast na 3. Letní olympiádě pro děti České republiky 2007 (Ing. Bc. Hrdinová, č.t. 284/2006)
5. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení (Ing. Bc. Hrdinová,...

9.10.2006

Jihočeský kraj se stejně jako většina z asi 230 regionů reprezentovaných svými zastoupeními v Bruselu zúčastní největší regionální akce roku, OPEN DAYS 2006.

Stálá kancelář Jihočeského kraje ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a evropské integrace připravila cestu čtyřicetičlenné delegace v čele s hejtmanem Janem Zahradníkem a členy Rady Jihočeského kraje Marií Hrdinovou, Františkem Štanglem, Jiřím Netíkem a Vladimírem Pavelkou.

Program cesty obsahuje seznámení s činností evropských institucí, semináře o strukturálních fondech pro období 2007-2013, seminář o public-private partnership, přednášku zástupců regionu Cornwall (UK) o tvorbě regionální ekonomické...

9.10.2006


Smlouvu o zřízení odloučeného pracoviště Fakultní strojní Západočeské univerzity v Plzni při Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole automobilní a technické v Českých Budějovicích, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, a smlouvu o uznávání výsledků studia na VOŠ a SPŠ automobilní a technické při studiu na Fakultě strojní ZU v Plzni podepsali dnes na krajském úřadu ředitel českobudějovické školy Jan Šindelář (na snímku vlevo) a děkan plzeňské fakulty Jan Horejc.
„Na odloučeném pracovišti bude zajištěna výuka studentů v kombinované formě bakalářského, případně navazujícího magisterského studia studijního programu strojní inženýrství, a to zejména v oboru...

« Předchozí        Aktuální stránka: 504/534        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku