Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

23.08.2006

Některá jihočeská města a obce budou moci opravit, popřípadě i zřídit své autobusové zastávky s finančním přispěním Jihočeského kraje. Umožní jim to grantový program, na který kraj vyčlenil 926 500 Kč. „Smyslem grantu bylo přispět k modernizaci a zkvalitnění regionální infrastruktury a to i v souvislosti se zvýšením kultury cestování jak místních občanů, tak i turistů. Obdrželi jsme však pouze 11 žádostí o dotaci, které rada kraje dnes doporučila zastupitelstvu ke schválení, takže se nepodaří celkovou částku grantu vyčerpat," řekl první náměstek jihočeského hejtmana Robin Schinko. Pravidla grantu povolovala maximální dotaci ve výši 70 tisíc korun na jednu akci s tím,...

23.08.2006


Dohodu o spolupráci Sdružení automobilového průmyslu ČR s Jihočeským krajem v oblasti přípravy mladé generace na její zaměstnanost v průmyslu podepsali dnes jihočeský hejtman Jan Zahradník a prezident Sdružení AP Vratislav Kulhánek. Jihočeský kraj je v tomto směru prvním regionem v ČR, kde byla dohoda podepsána, v nejbližších dnech má následovat dalších pět krajů.
Předmětem této spolupráce je vznik systému celoživotního učení pedagogů středních a vyšších odborných škol Jihočeského kraje s podporou významných regionálních zaměstnavatelů z oblasti průmyslu, včetně sektoru výrobců automobilové techniky. Systém je založen na realizaci projektu IQ Auto, jehož základním...

23.08.2006

Omlazení včelařské základny a zvýšení počtu včelstev v jihočeském regionu má za cíl grantový program, který vyhlásila Rada Jihočeského kraje na svém dnešním zasedání.
„Vzhledem k tomu, že nákup nového včelstva se musí realizovat v průběhu května a června, začínající včelaři bude moci využít grant na nákup základního vybavení, avšak s podmínkou, že nová včelstva si pořídí do konce prvního pololetí příštího roku. U evidovaných včelařů by měl sloužit na nákup zazimovaných včelstev od těch, kteří hodlají počet svých včelstev snížit a nebo chov včel zcela ukončit," řekl krajský radní Jiří Netík. Zároveň zdůraznil, že krajský grant, na který je celkem vyčleněno téměř...

22.08.2006


Zastupitelé českých měst se zapojují do projektu přesídlování krajanů z Kazachstánu. Předběžný příslib obcí a měst je třeba konkretizovat. Radnice některých jihočeských měst zatím přemýšlejí nad zapojením se do projektu. Na setkání pracovníků odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra se zástupci místních samospráv a krajských úřadů se projednávaly aktuální otázky spojené s přesídlením skupiny českých krajanů a jejich rodinných příslušníků z Kazachstánu do České republiky v tomto roce. Více informací najdete pod záložkou Národnostní menšiny, azylanti, repatrianti,...

22.08.2006

Pět nominovaných míst na Cenu hejtmana Jihočeského kraje v rámci letošního krajského kola soutěže Vesnice roku si v pátek prohlédl Jan Zahradník spolu se členy odborné komise. Zatímco je již známo, že jihočeskou vesnicí roku 2006 se stane obec Jílovice na Českobudějovicku, stále není rozhodnuto, kdo obdrží cenu hejtmana.
„ Stávající kategorie soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova se speciálně nezaměřují na péči obcí i jednotlivých subjektů o naše kulturní dědictví. Právě jihočeský venkov je přitom nesmírně bohatý na historicky cenné objekty a proto jsem se rozhodl udělovat cenu za úspěšný podnikatelský záměr v památkově hodnotných objektech a cenu za...

22.08.2006

Třídění odpadů a jejich recyklace jako základní priorita nakládání s opady je zakotveno v zákoně o odpadech a je i základním principem ve schváleném Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje. Pro praktickou podporu rozvoje třídění odpadů v obcích se Jihočeský kraj již druhý rok organizačně a finančně podílí ve spolupráci se společností EKO-KOM na pilotním projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jejich obalové složky na území Jihočeského kraje". Projekt zahrnuje informační kampaň, která byla zahájena v roce 2005 a navazovala na celostátní kampaň. Kampaň využívá všech dostupných mediálních prostředků s cílem oslovit...

21.08.2006

Všem dětem od 6 do 13 let nabízí Europe Direct KÚ JK ve spolupráci s Domem dětí a mládeže možnost zúčastnit se zábavného dopoledne s Evropskou unií.
Děti budou mít možnost zpříjemnit si předposlední prázdninový týden malováním na téma Kde jsem byl o prázdninách? Kam v Evropě bych chtěl/a jet? Dále mohou děti putovat na herním plánu Evropou při speciální hře, kterou připravila evropská informační střediska Europe Direct. Děti i jejich rodiče budou mít také možnost nahlédnout do pracovny hejtmana Jihočeského kraje a zjistit, kde získají informace o Evropské unii. To vše nabízí informační středisko Europe Direct zcela zadarmo. Všechny děti přivítáme v pátek 25.8. od 8:00 do...

17.08.2006

Hned druhý výstavní den na letošním 33. ročníku Země živitelky bude Dnem Jihočeského kraje. V pátek 25. srpna budou mít návštěvníci areálu českobudějovického výstaviště možnost setkat se se zástupci jihočeské samosprávy, dozvědět se o aktuálních plánech a perspektivách kraje i poznat blíže jihočeský folklór.
„Jihočeský kraj se představí na celostátní výstavě Země živitelka po čtvrté, neboť odstartování této tradice nám v roce 2002 zhatily povodně, kdy i českobudějovické výstaviště zaplavila rozvodněná Vltava. Chceme pokaždé nabídnout něco jiného a tak zatímco například vloni se náš kraj prezentoval spolu s partnery z Horního Rakouska, letošní Den Jihočeského kraje...

16.08.2006

Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s Třeboňskou rozvojovou o.p.s. a Jihočeskou hospodářskou komorou, oblastní kanceláří Třeboň připravily pro turistickou sezónu 2006 pilotní projekt zavedení turistických slevových karet. Tato aktivita je realizována v rámci projektu "Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu, podpora incomingu" podpořeného Jihočeským krajem z Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2005. Slevovou kartu, která držitele opravňuje k využití řady atraktivních slev, je možné zakoupit od 1. června 2006 ve vybraných turistických provozech na Třeboňsku. Více informací naleznete na ...

« Předchozí        Aktuální stránka: 505/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku