Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

30.06.2006

Třetí povodňový stupeň na některých jihočeských tocích a očekávaný vzestup během dnešního dne byl předmětem jednání krajské povodňové komise, kterou na dnešních 8:30 hodin svolal jihočeský hejtman Jan Zahradník.
Nejvážnější situace je na dolních úsecích toků Polešnice, Stropnice i Malše a na Blanici na přítoku do vodní nádrže Husinec, kde jsou dosaženy III. stupně povodňové aktivity. Stávající volné objemy v nádržích Lipno, Římov a Husinec zatím umožňují reagovat na zvyšující se přítoky zvýšením odtoků v rámci manipulačního řádu. V pohotovosti jsou hasiči, kteří už evakuovali dětský tábor u Dívčího Kamene s 35 dětmi a v Rabšachu, kde pobývalo 25 lidí. Během dnešní noci a...

28.06.2006

Jihočeský kraj prodá:

a) nebytové prostory v k.ú. Vyšší Brod:

Budovu truhlárny postavenou na stavební parcele KN č. 482, budovu kovového skladu postavenou na stavební parcele KN č. 817, včetně všech jejích součástí a příslušenství, venkovních úprav a včetně stavební parcely KN č. 482 o výměře 241 m2, zastavěná plocha a nádvoří a stavební parcelu KN č. 817 o výměře 74 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkovou parcelu KN č. 1223/3 o výměře 1035 m2, ostatní plocha, neplodná půda, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na LV č. 876 pro obec a k. ú. Vyšší...

23.06.2006

Prezident republiky Václav Klaus s manželkou Livií Klausovou přijedou ve dnech 25. - 27. června 2006 na návštěvu Jihočeského kraje. První den cesty, v neděli 25. června, prezidenta přivítá v 10.00 hodin u kostela sv. Jana Křtitele v Radomyšli hejtman kraje a starosta obce. Po prohlídce poutního místa a návštěvě Radomyšle prezidentská cesta pokračuje návštěvou Katovic a Strakonic, kde prezident poobědvá se starosty Strakonicka. Zatímco v odpoledních hodinách prezident navštíví Libínské Sedlo a vystoupí na vrchol Boubín, paní Klausová zavítá do hospicu v Prachaticích a do dětského domova ve Volyni. Společně pak prezidentský pár navštíví obec Kubova Huť.

V pondělí 26....

23.06.2006

V programu třídenní pracovní návštěvy Václava Klause v Jihočeském kraji ( 25.-27.6) je plánována řada setkání s občany Jihočeského kraje, jejichž součástí bude autogramiáda knihy "Rok třetí" i možnost neformálních rozhovorů s prezidentem ČR.

Plánovaná místa a časy setkání :

Neděle 25.6.

10,00 Radomyšl (před kostelem)
11,15 Katovice (náměstí)
12,00 Strakonice (u radnice)

Pondělí 26.6.

16,00 České Budějovice (procházka městem od Zlatého mostu na náměstí Přemysla Otakara II.)
16,10 České Budějovice (náměstí Přemysla Otakara II.)
18,15 Hluboká nad Vltavou (u...

21.06.2006

Návrhem na uspořádání odtokových poměrů pod rybníkem Rožmberk na řece Lužnici, kterou ve formě petice občanů obce Lužnice obdržel Jihočeský kraj, se dnes zabývalo společné jednání starostů dotčených obcí, zástupců Povodí Vltavy, Rybářství Třeboň, krajského úřadu a dalších odborníků, které do obce Lužnice svolal jihočeský hejtman Jan Zahradník. Uvedený návrh opatření pro akumulaci povodňové vody na zhruba 100 hektarovém pozemku a zpoždění tak odtoku zadržené vody do Lužnice již předběžně posoudil Hydroprojekt CZ a.s. Praha, coby zpracovatel Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje. Jak vyplynulo ze včerejšího jednání, navrhované řešení má charakter...

21.06.2006

Odříznutí kusu střechy u soukromého hotelu v Guglwaldu na česko-rakouské hranici je podle jihočeského hejtmana Jana Zahradníka politování hodným vyústěním kauzy, která poškozuje zájmy Jihočeského kraje. Hejtman se proto dnes obrátil dopisem na ministra vnitra Františka Bublana se žádostí, aby v případě podobným problémů na státní hranici byl příslušný kraj aspoň kontaktován, neboť se znalostí prostředí může poskytnout řadu informací v zájmu pozitivního usměrnění bilaterálních jednání a vyhnutí se tak nečekaným a nechtěným řešením.
„V nedávné veřejné anketě v Horním Rakousku se Rakušané většinově vyjádřili, že Češi jsou nejhoršími ze všech sousedů Rakouska. Jsem...

20.06.2006

Jihočeskou vesnicí roku 2006 je obec Jílovice na Českobudějovicku. Výsledky hodnocení 30 jihočeských obcí, které se letos přihlásily do krajského kola soutěže, vyhlásil jihočeský hejtman Jan Zahradník u příležitosti dnešního zasedání Zastupitelstva kraje.
Druhé místo v celkovém hodnocení obcí získává Dražíč na Písecku a o třetí místo se dělí obce Mydlovary na Českobudějovicku a Čížová v okrese Písek. Další ocenění v podobě tradiční Modré stuhy za společenský život získá obec Rataje (okres Tábor), Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí obec Zálší (okres Tábor) a Bílou stuhu za činnost mládeže obdrží Malenice (okres Strakonice).
Odborná komise, která během...

14.06.2006

Další setkání pěstounských rodin Jihočeského kraje ve dnech 17.-18.6.2006 v Sedlici u Blatné, v Pilském mlýnu. Setkání se zúčastní 10 rodin se 40 dětmi.
Bližší informace podá: Mgr. Gabriela Veselá, sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tel. 386 720 642.

12.06.2006


Výzva k předkládání námětů na zařazení grantových programů a projektů do Akčního plánu Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje pro rok 2007.
Rok 2007 je prvním rokem nového programovacího období Evropské unie a zároveň i prvním rokem naplňování nově připravovaného Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje. Zároveň končí realizace Programu rozvoje Jihočeského kraje pro období 2001- 2006.
Stejně jako v minulých letech bude i v tomto roce nový Program rozvoje Jihočeského kraje realizován formou grantových programů a projektů zařazených do Akčního plánu pro rok 2007.
Tvorba Akčního plánu bude probíhat na principu partnerství, za přispění a...

« Předchozí        Aktuální stránka: 508/531        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku